This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Other" project VLTTO18558
VLTTO18558 "Radiometry for Ocean Colour Satellites Calibration & Community Engagement (Rosace) (1.12.2018−31.12.2019)", Joel Kuusk, University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory.
VLTTO18558
Veeseiresatelliitide kalibreerimise radiomeetria ning kogukonna kaasamine. (Rosace)
Radiometry for Ocean Colour Satellites Calibration & Community Engagement (Rosace)
ROSACE
1.12.2018
31.12.2019
R&D project
Other
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
1. Biosciences and Environment1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental ProtectionT270 Environmental technology, pollution control 1.5 Earth and related environmental sciences100,0
InstitutionCountryType
EUMETSATGermany
PeriodSum
01.12.2018−31.12.201918 290,40 EUR
18 290,40 EUR
EUMETSAT

Tänu Copericuse/Sentinelide programmile on Euroopa maailmas juhtival positsioonil pakkumaks pikaajaliselt kõrge kvaliteediga globaalse katvusega veekogude radiomeetrilisi kaugseiremõõtmisi. Nii teadus- kui rakendusuurungutega tegelevatele Copernicusega seotud Euroopa organisatsioonidele on andmete kvaliteet ülimalt olulise tähtsusega. Sentinel-3 seeria satelliidid varustavad veekogude kaugseireandmetega Copernicuse merekeskkonna jälgimisteenust (Copernicus Marine Environment Monitoring Service, CMEMS). Huvipakkuvad parameetrid arvutatakse veest lähtuva kirkuse ja vee peegeldusteguri põhjal. Seetõttu on mõõdetavate parameetrite määramatuse nõutavates piirides hoidmiseks kasutatav veeseiresateelliitide ja nendega seotud andmetöötlusahelate kaudse kalibreerimise meetod (Ocean Colour “System Vicarious Calibration”, OC-SVC) võtmetähtsusega. Satelliitsensorite S3/OlCI maapealse segmendi operaator EUMETSAT kavandab SVC taristu kasutuselevõttu, mis vastaks kõrgetele tehnilistele nõudmistele, et saavutada soovitud andmete kvaliteedi tase. EUMETSAT on selle eesmärgi saavutamiseks planeerinud mitmetasemelise rakenduskava. Esimene tase oli 2017. a. valminud uurimus, mis kirjeldas OC-SVC taristule esitatavaid nõudeid. Esimese taseme uurimuse tulemused on aluseks käesolevale 1-aastasele teise taseme uuringule, mis hõlmab endas järgnevat: - OC-SVC taristu eelprojekt, mis vastab esimese taseme uuringus paika pandud nõuetele, sealhulgas: - väljapakutava(te) mõõteala(de) nõuetele vastavuse tõestamine; - kõigi järgnevate tasemete eelplaneerimine: tehnilised tingimused, konstrueerimine ja valmistamine, ning lõpuks kasutuselevõtt; - kõigi tasemete kavandatav eelarve; - esialgne mõõtemääramatuse koondhinnang.
The Copernicus/Sentinels programme places Europe in a world leading position for the delivery of long-term, high-quality, global satellite Ocean Colour Radiometry (OCR) observations. For European institutions involved in delivering Copernicus, both in research and operational fields, data quality is of paramount importance for the success of this program. In particular, the Sentinel-3 satellite series provides Ocean Colour Radiometry (OCR) data to the Copernicus Marine Environment Monitoring Service, CMEMS. The corresponding user products derive from data processing of marine water leaving radiance and reflectance. This is why Ocean Colour “System Vicarious Calibration” (OC-SVC), which allows uncertainties of these variables to stay within required specifications, is of upmost importance. EUMETSAT, a Copernicus operator in charge of the S3/OLCI marine ground segment, envisions having an SVC infrastructure deployed and operated, which meets high technical and operational expectations to reach the expected data quality level. EUMETSAT has defined several steps to reach this objective. Step 1 was a study aiming at specifying the requirements for such an OC-SVC infrastructure, and completed in 2017. The outputs of this Step 1 form the basis of the present 1-year study called “Step 2”, which should consist in: - Proposing a preliminary design for an OC-SVC infrastructure meeting the Step 1 requirements, including: - Demonstrating the relevance of the proposed site(s) with respect to requirements; - Establishing a preliminary planning for all phases subsequent to phase 2: Technical definition, specifications and engineering design, and finally operations; - Preliminary costing of all project phases; - Preliminary end-to-end uncertainty budget.
Description in EstonianPercent
Experimental Research100,0
InstitutionRoleCountryTypeComment
Sorbonne UniversitecoordinaatorFranceuniversity