"Muu" projekt TRU15049
TRU15049 "REGI - Regionaalselt integreeritud perekonnad (1.09.2015−31.08.2017)", Kristel Mänd, Tallinna Ülikool, Rakvere Kolledz.
TRU15049
REGI - Regionaalselt integreeritud perekonnad
REGI - Regionally integrated families
REGI - Regionally integrated families
REGI
1.09.2015
31.08.2017
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS215 Sotsiaalsed probleemid ja heaolu, sotsiaalkindlustus5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikool, Rakvere Kolledzpartner01.09.2015−31.08.2017
AsutusRiikTüüp
Euroopa Komisjon
PerioodSumma
01.09.2015−31.08.201747 188,75 EUR
47 188,75 EUR
Euroopa Komisjon, Interreg Central Baltic Programme

TLÜ Rakvere Kolledž osaleb partnerina Kesk-Läänemere programmi projektis „REGI –Reacting to Growing Immigration – Strengthening social inclusion of Estonian migrant families in Finland and Estonia“, mille sihiks on kasvava tööalase väljarändega seotud probleemide lahendamine perede kaasamise kaudu. Keskendutakse rändest põhjustatud sotsiaalsetele probleemidele ja nende ennetamisele nii siin- kui ka sealpool Soome lahte. Sihtgruppidele luuakse toetusrühmi ja sotsiaalseid võrgustikke, samuti koolitatakse sotsiaaltöötajaid mõistma väljakutseid, mida tööränne ja sellest tulenev perekondade poolitamine endaga kaasa toob. Projekti raames viiakse Eestis Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži eestvedamisel läbi kaks uuringut. Esiteks online ankeetküsitlus Lääne-Virumaa koolides ning uuringus palutakse eelkõige osaleda nendel koolitöötajatel, kes on oma töös kokku puutunud lastega ja/või peredega, kellel vähemalt üks vanematest töötab välismaal. Teiseks viiakse läbi kaks fookusgrupiintervjuud Lääne-Virumaa sotsiaaltöötajate ja/või lastekaitsetöötajatega.
Different statistics show that in 2014 up to 65 000 Estonians were living in Finland, a vast majority of them being work-related migrants. This type of migration from Estonia to Finland has grown rapidly in the last 5-10 years, causing a variety of social problems (especially among families where one or both parents have moved) that haven’t been properly addressed in either of the countries. According to studies these issues include social exclusion, broken families, depression etc., which in turn cause unhealthy and broken communities. This is the challenge we want to tackle. The general objective of the REGI project is to support Estonian migrant families that for work-related reasons are either divided between Estonia and Finland or that have moved to Finland. As families are cornerstones of communities we expect to build stronger and healthier communities and societies both in Finland and in Estonia. The project takes a “hands-on” approach in addressing these issues and preventing problems relating to it. Social problems will be resolved and prevented by developing supportive group activities and social networks for Estonian migrants and families in both countries and training professionals to understand the circumstances in both countries and noticing challenges the families are facing. The common challenge of divided families is viewed from perspectives of both countries and thus handled as a whole. The project’s emphasis lies heavily on preventative and community-based work. Cross-border cooperation is vital for successful execution of the project since the families of migrant workers are divided between two countries and they have to be addressed across borders. In order to get comprehensive understanding on the challenges and enhance wellbeing of Estonian migrant workers in Finland and support their families we need to involve both countries in the developmental work.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0
AsutusRollRiikTüüpKommentaar
Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry (Baltic Region Healthy Cities Association)partner
Turu Rakenduslik Kõrgkool - Turun ammattikorkeakoulu Oy koordinaatorSoome Vabariik
Varsinais-Suomen Viro-keskus ry (South-West Finland's Estonian Center)partnerSoome Vabariik