"HERA programm" projekt TRU19017
TRU19017 "Ühistransport kui avalik ruum Euuropa linnades: narratiivid, kogemused ja konfliktid (1.05.2019−30.04.2022)", Tauri Tuvikene, Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut.
TRU19017
Ühistransport kui avalik ruum Euuropa linnades: narratiivid, kogemused ja konfliktid
Public transport as public space in European cities: Narrating, experiencing, contesting
Public transport as public space in European cities: Narrating, experiencing, contesting
1.05.2019
30.04.2022
Teadus- ja arendusprojekt
HERA programm
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.10. Geograafia ja regionaaluuringudS230 Sotsiaalne geograafia1.5 Maateadused ja nendega seotud keskkonnateadused50,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.4. KultuuriuuringudS220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia 6.5 Teised humanitaarteadused50,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituutkoordinaator01.05.2019−30.04.2022
PerioodSumma
01.05.2019−30.04.2022139 037,00 EUR
139 037,00 EUR

See humanitaarteaduslik projekt käsitleb ühistransporti (ÜT) kui avalikku ruumi: sellist, kus inimesed kohtuvad sotsiaalse mitmekesisusega, mis puudutab erinevaid omandiliike, distsiplineerimist ja jälgimist, ühiskodlike normidega suhestumist, nende ümbertegemist ja vastandumist. Selline käsitlus viib nelja eesmärgini: (1) kriitiliselt käsitleda ja analüüsida missugune avalik ruum ÜT on; (2) mõista linna muutumisi, nagu suurenev sotsiaalne mitmekesisus ja polariseerumine ning kaasnevad privatiseerimine, liberaliseerimine aga ka turvalisuse rõhutamine Euroopa linnades, võttes arvesse, et ÜT on üks intensiivsemaid, aga ka vaieldavamaid avalikke ruume; (3) pakkudes ajalooliselt ja geograafiliselt laia perspektiivi linnaruumide muutustele, analüüsides ÜT narratiive, kogemusi ja vastustamist erinevates Euroopa linnades; (4) panustada ÜT teemalisse uurimisstöösse, aga ka tsiviilühiskonna sekkumisse, kasutades humanitaarteaduslikku lähenemist ühistranspordist. PUTSPACE toob uurijad üle Euroopa kokku praktikute ja entusiastidega, kes osalevad selles projektis ka assotsieerunud partneritena. Sellise lähenemise abil püüab projekt saavutada akadeemilist ja ühiskondlikku mõju: humaniseerida ühistranspordi uuringud ja praktika.
This humanities-focused project conceptualises public transport (PT) as public space: one which confronts citizens with social diversity, speaks of different types of ownership, disciplining and surveillance, subversion, interaction and remaking of social norms. This conceptualisation is articulated through four objectives: (1) to critically conceptualise and analyse what kind of public space PT is; (2) to understand urban transformations—the increasing social diversity and polarisation, liberalisation, privatisation and securitisation—of public space in European cities by attending to PT as one of the most intense and contentious public spaces; (3) to offer a located and historicised perspective on the transformation of public space by examining narratives, experiences and contestations over PT in different European cities; and (4) to contribute to PT-related research, as well as interventions in civic mobilising, planning and policy by a humanities-led analysis and conceptualisation of PT. The project brings researchers from across Europe together with practitioners and enthusiasts, and profits from a strong involvement of Associated Partners. Through this approach the project aims to produce an academic and societal impact: to humanise public transport research and practice.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0
AsutusRollRiikTüüpKommentaar
BON — Agentschap Integratie en InburgeringpartnerBelgia Kuningriik
Cosmopolis Centre for Urban ResearchpartnerBelgia Kuningriik
Eesti MaanteemuuseumpartnerEesti Vabariik
London Transport MuseumpartnerSuurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
NGO Initiative for a Public SpacepartnerGruusia
The Southwest Finland Association for Mental Health (Crisis Centre)partnerRootsi Kuningriik