This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus" project MOBJD570
MOBJD570 "Ebamugavate teadmiste vahendamine Balti visuaalkultuuris (1.09.2019−31.08.2021)", Margaret Tali, Estonian Academy of Arts, Faculty of Art and Culture, Institute of Art History and Visual Culture.
MOBJD570
Remembering Difficult Knowledge in the Baltic Visual culture
Ebamugavate teadmiste vahendamine Balti visuaalkultuuris
1.09.2019
31.08.2021
R&D project
Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
2. Culture and Society2.5. Aesthetics and Arts ResearchH310 Art history 6.4 Arts (arts, history of arts, performing arts, music)70,0
2. Culture and Society2.4. Cultures ResearchS220 Cultural anthropology, ethnology 6.5 Other humanities30,0
PeriodSum
01.09.2019−31.08.202176 125,76 EUR
76 125,76 EUR

Uurimusprojektis plaanin analüüsida, kuidas Baltimaade visuaalkunstis, dokumentaalfilmides ja näitustel on vahendatud ebamugavaid teadmisi Teise maailmasõja mäletamise kohta. Minu uurimus toetub visuaalsele materjali alates 2000. aastast, et selgitada, mis saab mineviku vägivallast, kuidas see muundub ja põlvkonniti edasi kandub. Uurimus toetub juhtumianalüüsile, töö käigus plaanin koguda empiirilist materjali kõigis kolmes Balti riigis. Uurimustulemused vormistan kaheks akadeemiliseks artikliks, kolmeks populaarteaduslikuks artikliks ning esitlen neid kolmel erialasel konverentsil. Samuti plaanin korraldada temaatilise doktoriseminari Eesti Kunstiakadeemias. Uurimustöö osaleb visuaalkultuuri, museoloogia ja trauma uuringute valdkondade aktuaalsetes debattides, luues uusi teadmisi Balti ajaloo vahendamise kohta pildi meediumi kaudu.
This research focuses on how difficult knowledge has been transmitted in the Baltic States’ visual culture in works of visual art, documentary film and exhibitions about the Second World War and its aftermath. My material consists of visual culture realiied since the year 2000 in order to understand what happens with past violence and how it is transmitted through generations the Baltic context. I will use case studies as my main method, ethnographic material will be gathered from the three Baltic States. Its results will be presented in 2 academic articles, 3 magaiine articles and 3 conference presentations. I will also organiie a thematic doctoral seminar at the Estonian Academy of Arts. The research participates in actual debates in the fields of visual culture, museology and trauma studies.