"Muu" projekt 8-2/T11102MSDS
8-2/T11102MSDS "Hinnakujundus ja lisandväärtuse jaotus toiduainete tarneahelates Eestis (19.07.2011−1.12.2014)", Rando Värnik, Eesti Maaülikool, Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut.
8-2/T11102MSDS
Hinnakujundus ja lisandväärtuse jaotus toiduainete tarneahelates Eestis
Hinnakujundus ja lisandväärtuse jaotus toiduainete tarneahelates Eestis
19.07.2011
1.12.2014
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.12. MajandusteadusS187 Põllumajandusökonoomika5.2 Majandusteadus ja ärindus100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Maaülikoolkoordinaator19.07.2011−01.12.2014
Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituutkoordinaator19.07.2011−01.12.2014
AsutusRiikTüüp
Põllumajandusministeerium
PerioodSumma
19.07.2011−01.12.201489 476,00 EUR
89 476,00 EUR
Riiklik programm "Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus 2009-2014"

Kavandatav uurimus seob kitsamalt tootjate ning laiemalt tarneahela toimimise edukuse ühtseks põllumajanduslikuks tarneahelaks, keskendudes hindade kujunemise ning väärtuse loomise analüüsimisele tarneahela erinevates etappides. Kavandatav uurimus käsitleb nii väärtuse kujunemist oluliste põllumajandussaaduste tarneahelas kui väärtuse kujunemise sise- ja välismajanduslikke mõjude hindamist. Esmalt antakse ülevaade tarbijate tarbimiseelistuste kujunemisega seotud üldküsimustest. Seejärel analüüsitakse väärtuse kujunemist tarneahelas ning seda mõjutavaid tegureid. Käsitlemist leiavad nii tootlikkuse muutumisega seotud küsimused kui välismajandustegevuse mõju tarneahela osalistele. Hindade kujunemise analüüsimisel tarneahelas keskendutakse nii üldisele hinnamarginaalide välja toomisele kui hinnamuutuste ülekandumisele tarneahelas, mis tulenevad nii põllumajandusliku toodangu hinnamuutustest kui ka lõpptoodangu hinnamuutustest. Uurimuse eesmärgiks on selgitada väärtuse kujunemist tarneahelas. Uurimiseesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: • Iseloomustada Eesti tarbijate tarbimiseelistuste kujunemist. • Selgitada tootlikkuse muutumise võimalikke mõjusid hindade kujunemisele tarneahelas. • Selgitada maailmaturu hindade võimalikku mõju tarneahela osalistele Eestis. • Hinnata põhiliste põllumajandussaaduste tarneahelate erinevate hinnatasemete vahelisi seoseid. • Selgitada välja hinnamarginaalid iseloomustamaks tarneahela osaliste rolli jaehindade kujunemisel.