"Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu" projekt EKKM14-359
EKKM14-359 "Eesti õigekeelsuskäsiraamat (1.01.2014−31.12.2018)", Maire Raadik, Eesti Keele Instituut.
EKKM14-359
Eesti õigekeelsuskäsiraamat
1.01.2014
31.12.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus6.2. Keeleteadus ja kirjandus100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Keele Instituutkoordinaator01.01.2014−31.12.2018
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.201410 000,00 EUR
01.01.2015−31.12.201513 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.201613 000,00 EUR
36 000,00 EUR

Taotlus on esitatud programmi mooduli 1.3 (Keelekorralduse edendamine) raames ning vastab "Eesti keele arengukava 2011-2017" meetmes 1 kirjeldatud tegevusele (üldkeelekorraldus: koostada keelekorraldusvahendeid). Õigekeelsuskäsiraamatu koostisosad on • keelekorralduse üldiste põhimõtete tutvustus, • õigekirjareeglid (vajaduse korral läbi arutatud Emakeele Seltsi keeletoimkonnaga), • süstematiseeritud keelenõuanded, • keelekorralduse allikmaterjalid, mis näitavad keelekorraldusliku mõtte arengut Eestis (allikpublikatsioonidena). 1. Keelekorralduse üldiste põhimõtete tutvustus püüab lugejale lihtsalt selgitada keelekorralduse olemust ja üldisi taotlusi, lühidalt ka eesti keelekorralduse ajalugu. Kirjeldatakse nii poolt- kui ka vastuargumente. 2. Õigekirjareeglite peatükk sisaldab endas nii reegleid endid kui ka taustainfot, st reeglite seletusi. Mh kirjeldatakse võimaluse korral konkreetse reegli kujunemise ajalugu ja diskussiooni selle ümber, praktilisi probleeme reegli järgimisel ja nõuandeid. Seejuures õigekirjareeglite osas püütakse esitada mh kompaktne tekst, mis oleks tarbe korral avaldatav paber-ÕSi lisana. 3. Süstematiseeritud keelenõuannete peatükk sisaldab nõuandeid muudel teemadel kui õigekiri (sõnamoodustus, sõnavalik, stiil, sõnatähendused, vormiõpetus, lauseõpetus, nimed ja nimetused, vormistus). Aluseks on Keelenõuvakas antud soovitused, kriitiliselt vaadatakse üle varasemad keelenõuandekogumikud. Soovitustele lisatakse võimaluse korral ka nende ajalooline taust (kes ja millal mingi soovituse on andnud). 4. Keelekorralduse allikmaterjalide peatükk on mõeldud neile, kes soovivad iseseisvalt süveneda keelekorraldusliku mõtte kujunemisse. Kavas on avaldada olulisemate Eesti keelekorraldajate töid, mh Henn Saari Eesti Raadio keeleminutite täielikud tekstid al 1969. a (1975. a-st on tekstid juba sisestatud). Täpsem valik selgub siis, kui saadakse autoritelt või nende pärijatelt nõusolek, vastavalt autoriõiguse seadusele. Õigekeelsuskäsiraamatu valmimine on kavas üheaegselt järgmise ÕSi ilmumisega (2018). Et käsiraamat on kavas veebiväljaandena, kohandatakse tema jaoks Vikipeedia koostamiseks kasutatav tasuta tarkvara (Wikimedia). See võimaldab veebi vahendusel korraga töötada mitmel inimesel, lihtsalt artikleid luua ja reorganiseerida, sh kasutada ümbersuunamist, samuti linkida. Kõigis peatükkides viidatakse põhjalikult allikatele ning kui võimalik, lingitakse. Mingis mõttes ongi tegu ühe teema veebientsüklopeediaga. Projekti lõppedes tekib sõnaraamatu ja käsiraamatu kombinatsioon, mida saab edaspidi hõlpsamalt uuendada ning vajaduse korral ümber struktureerida vastavalt avanevatele tehnoloogilistele võimalustele (nt teha seda senisest interaktiivsemaks).