See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF5515
ETF5515 "Mitokondrite ja ATPaaside funktsionaalsed kompleksid kui energeetilise metabolismi põhiüksused oksüdatiivsetes lihasrakkudes" (1.01.2003−31.12.2006); Vastutav täitja: Enn Seppet; Tartu Ülikool, Arstiteaduskond; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 61 036 EUR.
ETF5515
Mitokondrite ja ATPaaside funktsionaalsed kompleksid kui energeetilise metabolismi põhiüksused oksüdatiivsetes lihasrakkudes
Functional complexes of mitochondria with ATPases as the principal units of energetical metabolism in oxidative muscle cells
1.01.2003
31.12.2006
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
3. Terviseuuringud3.1. BiomeditsiinB760 Psühhonoomika 3.1. Biomeditsiin (anatoomia, tsütoloogia, füsioloogia, geneetika, farmaatsia, farmakoloogia, kliiniline keemia, kliiniline mikrobioloogia, patoloogia)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Arstiteaduskondkoordinaator01.01.2003−31.12.2006
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.2006255 000,00 EEK (16 297,47 EUR)
01.01.2004−31.12.2004150 000,00 EEK (9 586,75 EUR)
01.01.2005−31.12.2005250 000,00 EEK (15 977,91 EUR)
01.01.2003−31.12.2003300 000,00 EEK (19 173,49 EUR)
61 035,62 EUR

Eelmise ETF grandi (Nr. 3637) tulemuste põhjal esitasime uue hüpoteesi, et oksüdatiivsetes lihasrakkudes eksisteerivad rakusisesed mitokondrite ja ATPaaside kompleksid (energeetilised üksused - EÜd), mis kindlustavad efektiivse energia ülekande ja tagasiside nimetatud struktuuride vahel (Seppet et al., BBA, 2001;1504:379-395; Saks et al., Biochem J 2001;356:643-657). Käesoleva projekti eesmärgiks on selgitada EÜ molekulaarne ja supramolekulaarne organisatsioon ning EÜ funktsioon sõltuvalt lihasraku kontraktiilsest aktiivsusest, postnataalse arengu staadiumist ja oksüdatiivsetele lihasrakkudele spetsiifiliste valkude ekspressioonist. Oodatavad tulemused: a) Demonstreeritakse, et vähemalt osa valkudest, mis ekspresseeruvad ainult oksüdatiivsetes lihasrakkudes, seovad omavahel mitokondrid ja ATPaasid ja kompartmenteerivad osa raku adeniinnukleotiididest EÜ sisse, takistades nende difusiooni EÜd ümbritsevasse keskkonda e. tsütoplasmasse. Seetõttu sõltub EÜ-sisene energia ülekanne ja tagasiside lokaalsest adeniinnukleotiidide kontsentratsioonist, mis integreerib mitokondrid ja ATPaasid selles rakuruumis otseselt või vahendatuna kreatiinkinaaside ja adenülaatkinaaside abil. b) Kirjeldatakse, kuidas muutuvad nende protsesside vahekord ja kineetilised parameetrid sõltuvalt lihase kontraktiilsest aktiivsusest (sarkomeeri pikkusest), mida varieeritakse muutes rakusisese Ca2+-sisaldust. c) Iseloomustatakse mitokondriaalsete megakanalite tekke ja blokeerimise tingimusi olukorras, kus mitokondrid funktsioneerivad EÜsse integreerituna. d) Demonstreeritakse, et EÜd moodustavate valkude ekspressiooni ja EÜ formeerumise protsessid ning energiaülekande iseloom on allutatud postnataalsele kontrollile. e) Kirjeldatakse EÜ funktsiooni erinevusi eri tüüpi oksüdatiivsetes lihasrakkudes. f) Töötulemuste põhjal täpsustatakse ja arendatakse edasi lihasraku energeetilise metabolismi matemaatilisi mudeleid.
Our previous project financed by ESF (Grant No 3637) resulted in a new hypothesis, according to which the mitochondria form complexes with ATPases (called by us as the intracellular energetic units -ICEUs)in oxidative muscle cells, which provide the means for effective energy transduction and feedback between these structures (Seppet et al., BBA, 2001;1504:379-395; Saks et al., Biochem J, 2001; 356:643-657). The present project is aimed to reveal the molecular and supramolecular structure and function of the ICEU, depending on the contractile activity, stage of postnatal development and expression of proteins specific for the oxidative muscle cells. The results expected are as following: a) It will be demonstrated that at least some of the proteins expressed exclusively in oxidative muscles, are able to link the mitochondria to the ATPases, as well as to compartmentalize a fraction of cellular adenine nucleotides into the ICEU, thereby restricting their diffusion into the milieu (i.e. the cytoplasm) surrounding the ICEU. Therefore, the processes of energy transfer and feedback inside the ICEU become dependent on the local concentrations of adenine nucleotides which can integrate the mitochondria and ATPases directly and/or via the creatine kinase and adenylate kinase systems within this small fraction of intracellular space. b) The relative role of each of that process and their kinetic parameters will be described in dependence on the muscle contractile activity (length of sarcomere), which will be varied by altering the intracellular Ca2+ content. c) The conditions determining the formation and blocking of the mitochondrial permeability transition pore within ICEU will be characterized. d) It will be demonstrated that both the expression of proteins - the components of ICEU, its formation and the mode of energy transfer is subjected to postnatal control. e) The differences in ICEU function between distinct phenotypes of oxidative muscles will be outlined. f) On the basis of the results, the mathematical models of muscle energy metabolism previously elaborated by our laboratories will be further developed.