"Muu" projekt AU/4111
AU/4111 "Elukestev õpe kõrgkoolis: Õpiprotsessi toetav keskkond (õppija2.0) (15.03.2011−31.03.2012)", Ellu Saar, Tallinna Ülikool, Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut.
Nr 30.3-10/296
AU/4111
Elukestev õpe kõrgkoolis: Õpiprotsessi toetav keskkond (õppija2.0)
Lifelong learning in institutions of higher education (student2.0)
Elukestev õpe kõrgkoolis: Õpiprotsessi toetav keskkond (õppija2.0)
15.03.2011
31.03.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS210 Sotsioloogia 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.50,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.10. KasvatusteadusedS280 Täiskasvanuharidus, elukestev õpe5.3. Haridusteadused50,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikoolkoordinaator15.03.2011−31.03.2012
Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituutkoordinaator15.03.2011−31.03.2012
AsutusRiikTüüp
Euroopa Komisjon
PerioodSumma
15.03.2011−31.03.201215 000,00 EUR
15 000,00 EUR
Primus programmi tegevus 5 "Uuringute ja analüüside läbiviimine (2008-2014)"

Antud projekti käigus uuritakse kõrgkoolide nägemust sellest, millised on mittetraditsiooniliste õppijate vajadused, kuidas on koolid kohanenud sellistevajadustega, milliseid probleeme tuleb koolidel selleks ületada, et pakkuda tulemuslikumalt kvaliteetset haridust olulisele ja kasvavale sihtgrupile kõrghariduses. Kavandatav uuring annab usaldusväärset teavet õpetamisprotsessi arendamiseks ja hariduspoliitiliste otsuste langetamiseks, et arendada kolmanda taseme õppe kvaliteeti lähtuvalt elukestva õppe vajadustest, haakudes seeläbi otseselt Primus programmi eesmärkidega. Projekti tulemusel valmib üks teadusartikkel, peatükk kollektiivsetesse teadusmonograafiatesse ning üks populaarteaduslik artikkel (nt ajakirjas Haridus, Eesti Inimarengu Aruanne), lisaks esitlused ja konverentsiettekanded.
The proposed survey will provide reliable information on the development of the teaching and educational policy decisions, in order to develop the quality of tertiary education in the light of the needs of lifelong learning (Primus Program).
KirjeldusProtsent
Alusuuring100,0