"Riiklik programm: Eesti keel ja rahvuslik mälu" projekt EKRM04-42
EKRM04-42 (EKRM04-42) "Friedebert Tuglase vaimne pärand (1.01.2004−31.12.2008)", Ülle Kurs, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus.
EKRM04-42
Friedebert Tuglase vaimne pärand
1.01.2004
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja rahvuslik mälu
AsutusRollPeriood
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuskoordinaator01.01.2004−31.12.2008
PerioodSumma
01.01.2004−31.12.2004250 000,00 EEK (15 977,91 EUR)
01.01.2005−31.12.2005290 000,00 EEK (18 534,38 EUR)
01.01.2006−31.12.2006290 000,00 EEK (18 534,38 EUR)
01.01.2007−31.12.2007290 000,00 EEK (18 534,38 EUR)
01.01.2008−31.12.2008343 000,00 EEK (21 921,70 EUR)
93 502,75 EUR

Projekt „Friedebert Tuglase vaimne pärand“ on osa Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna 5 aasta töökavast. Kultuurilooliste kogude kui teaduslik-pedagoogilise töö alusmaterjali korrastamise ja kasutamise tagamiseks, kogude säilitamis- ja kasutamistingimuste parandamiseks ning kogude digitaliseerimiseks taotletakse raha riiklikult programmilt „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teaduskogud)“, projekti juht Eha Rand. Käesoleva projekti eesmärk on Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse valduses olevate Tuglaste ning Underi ja Adsoni pärandvara kui eesti rahva ajaloolise kultuurivara vahendamine avalikkusele teaduslikult toimetatud väljaannete ettevalmistamise ja kirjastamise, kunstinäituste, konverentside, seminaride, kultuuriürituste korraldamise ning muuseumipedagoogilise töö kaudu. F. Tuglase „Kogutud teosed“ (2004 –2008). Pärast F. Tuglase „Kogutud teoste“ 15-köitelise sarja kirjastamise katkemist Eesti Raamatus on väljaande trükiks ettevalmistus (alates kriitikatekstide kaksikraamatuist) toimunud UTKK muuseumiosakonnas, 1999–2003 riikliku programmi „Eesti keel ja rahvuskultuur“ raames. Ilmunud on „Kogutud teoste“ 7. ja 9. köide (s. o. neli kriitikaraamatut), 2004 ilmub 10. köide. Sarja teaduslik toimetaja Ülle Kurs osaleb 2001. aastast alates ka kommentaaride kirjutamises („Kriitika“ V, VII, IV). Taotletavasse projekti on plaanitud „Kogutud teoste“ 8. ja 11. köite trükiks ettevalmistus ja ilmutamine ning töö sarja viimaste köidetega (monograafiad, valik kirju). Kogutud teoste sarja lõpuleviimine on projekti üks olulisemaid eesmärke. Tekstikriitiliselt toimetatud ning uurimuslike saatesõnade ja põhjalike kommentaaride ning muude lisadega varustatud teostesari on ühtaegu nii teadus-(õppe-)otstarbeline allikapublikatsioon kui ka üldhuvitav lugemismaterjal. Tunnustatud kirjandusteadlaste (A. Eelmäe, T. Haug, M. Kalda, T. Liiv, J. Undusk; välisautoreist K. Laitinen, H.-P. Lappalainen) kaastööpanus on elavdanud ja edendanud Friedebert Tuglase kirjandusliku pärandi uurimist. „Noor-Eesti 100. Friedebert Tuglas 120“ (2004–2006). Eesmärk on tähistada rahvusvahelises ulatuses saja aasta möödumist sihiteadliku euroopastumise ideed kandva vaimse uuendusliikumise sünnist Eestis. Teema käivitamiseks esitati UNESCO osalusprogrammile 04222 (suulise ja vaimse kultuuripärandi kaitsmine ja edendamine) Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ning Eesti Kunstimuuseumi filiaali Adamson-Ericu Muuseumi ühisprojekt „Eesti kultuurisild Euroopasse 20. sajandi algul: Noor-Eesti 100. Friedebert Tuglas 120.“ Taotlus on valitud nende 12 projekti sekka, mis saadetakse edasi UNESCO-le. Projekti juht: Eha Rand. • 2004 avaldatakse artiklite kogumik „The Mythical World of Friedebert Tuglas: Interpretations of Young Estonian Prose“ (6 a.-p.). Autorid on Ungarist, Lätist, Rootsist ja Eestist. Toimetaja: Rein Undusk. • Noor-Eesti 100. aastapäevaks (2005) antakse välja UTKK muuseumiosakonna kunstikogu album, mis on varustatud resümeede ja kirjetega eesti, inglise ja soome keeles. Koostaja: Adamson-Ericu Muusem. • F. Tuglase 120. sünniastapäeval 02. 03. 2006 avatakse Adamson-Ericu Muuseumis kunstinäitus „Ahvenamaa ja Noor-Eesti“, alates 01. 06. 2006 on ekspositsioon Maarianhaminas. Koostatakse näituse kataloog. Näituse kuraator: Kersti Koll. • 2006 toimub teaduslik konverents esialgse pealkirjaga „Euroopa kultuuri mõjud eesti kunsti- ja kirjanduselus 20. sajandi I poolel“. Korraldaja Eha Rand, kuraator J. Undusk. Muuseumipedagoogiline töö (2004–2008) • Uurijate teenindamine (sh. üliõpilaste ja gümnaasiumiõpilaste referaatide juhendamine). • Tallinna Pedagoogikaülikooli kultuuriteaduskonna eesti kultuuri ajaloo õppekava praktikantide juhendamine. • Kultuuriajalooliste loengute ja temaatiliste ekskursioonide korraldamine. Sihtgrupid: õpilased, üliõpilased, Eesti ja Soome kultuuriseltsid, üksikkülastajad.