This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Center of Excellence" project SHVHV16145T
SHVHV16145T (TK145) "Centre of Excellence in Estonian Studies (TK145) (1.03.2016−1.03.2023)", Liina Lukas, University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Cultural Research.
TK145
SHVHV16145T
Eesti-uuringute tippkeskus (TK145)
Centre of Excellence in Estonian Studies (TK145)
CEES
1.03.2016
1.03.2023
R&D project
Center of Excellence
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
2. Culture and Society2.6. Philology and LinguisticsH350 Linguistics 6.2. Languages and literature (ancient and modern)57,0
2. Culture and Society2.6. Philology and LinguisticsH380 Comparative linguistics 6.2. Languages and literature (ancient and modern)29,0
2. Culture and Society2.1. PhilosophyH120 Systematic philosophy, ethics, aesthetics, metaphysics, epistemology, ideology 6.3. Other humanities [philosophy (including the history of science and technology), arts, history of art, art criticism, painting, sculpture, musicology, dramatic art excluding artistic “research” of any kind, religion, theology, other fields and subjects per14,0
PeriodSum
01.03.2016−01.03.20231 581 787,32 EUR
1 581 787,32 EUR

CEESi eesmärgiks on Eesti etniliste rühmade keeleliste ja kultuuriliste struktuuride kompleksne uurimine, nende sisuanalüüs ja filosoofiliste lähtepunktide analüüs. CEES pakub välja mudeleid: 1) transnatsionaalsete nähtuste ja protsesside dünaamika ja kultuurilise mitmekesisuse jaoks; 2) kogukondade poolt loodud lokaalsete kultuurimustrite jaoks; 3) kultuurilise mitmekesisuse ajalooliste ja kaasaegsete trajektooride, ajaloolise (kontseptuaalse, usulise, lingvistilise) varieerumise kategooriate, eelnevate mustrite põhjal innovatsioonide liikumisteede jaoks; 4) keelelise käitumise ja praktika vormide jaoks. Kultuuriprotsesse vaadeldakse nii kaasaegses kontekstis kui läbi ajaloo. Uurimise aluseks on uurimisrühmade ja partnerite poolt loodud digitaalsed allikad, eksperimendid, välitöömaterjalid. Laialdane korpus võimaldab uurida suuremahulisi andmeid, kasutades diditaalhumanitaaria poolt pakutavaid võimalusi. CEESi tugevus seisneb sünergias, mis areneb tihedamas koostöös humanitaarteadlaste ja arvutiteadlaste vahel.
The CEES aims at a complex study of the linguistic and cultural structure of ethnic groups in Estonia, analyses its content and philosophical starting points and proposes models for 1) the dynamics and cultural diversity of transnational phenomena and processes; 2) local cultural patterns created by communities; 3) historical and modern trajectories of cultural diversity, categories of historical variation (conceptual, confessional, linguistic), the movement of innovations on the basis of former patterns; 4) forms of linguistic behaviour and practice. Cultural processes are observed both in modern context and throughout history. The research base are digital resources created by the research teams & partners, experiments, field data. The huge corpora enable to study big data by using the possibilities offered by digital humanities. The strength of the CEES lies in the synergy evolving from the closer cooperation between the researchers of the humanities and those of computer sciences.
Description in EstonianPercent
Basic Research80,0
Applied Research20,0
InstitutionRoleCountryTypeComment
Eesti KirjandusmuuseumcoordinaatorEstonia
Tallinna TehnikaülikoolpartnerEstonia
Tallinna ÜlikoolpartnerEstonia
Eesti Muusika- ja TeatriakadeemiapartnerEstonia
Eesti Keele InstituutpartnerEstonia