"Muu" projekt VFP397
VFP397 "Keskkonnaotsustuste tugisüsteem TESS (1.10.2008−30.04.2011)", Mari Ivask, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Keskkonnakaitse õppetool .
VFP397
Keskkonnaotsustuste tugisüsteem TESS
Transactional Environmental Support System
Transactional Environmental Support System
1.10.2008
30.04.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.12. MajandusteadusS188 Arenguökonoomika5.2 Majandusteadus ja ärindus20,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.5. StatistikaP160 Statistika, operatsioonanalüüs, programmeerimine, finants- ja kindlustusmatemaatika 1.1. Matemaatika ja arvutiteadus (matemaatika ja teised sellega seotud teadused: arvutiteadus ja sellega seotud teadused (ainult tarkvaraarendus, riistvara arendus kuulub tehnikavaldkonda)20,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.11. Keskkonnapoliitika, keskkonnamajandus, keskkonnaõigusS240 Linna ja maa planeerimine5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.60,0
AsutusRiikTüüp
Euroopa Komisjon/European Commission
PerioodSumma
01.10.2008−30.04.20112 313 375,00 EEK (147 851,61 EUR)
147 851,61 EUR
välisleping, 7RP Euroopa Komisjon/European Commission

TESS võimaldab poliitikutel integreerida teadmised EL, rahvuslikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil otsustusprotsessi ning samuti kohalikel elanikel säilitada ja taastada ökosüsteemi biomitmekesisuse poolt pakutavaid teenuseid. Selle saavutamiseks luuakse keskkonnaotsustuste tugisüsteem, mis on seotud keskpoliitikaga kohaliku elukeskkonna planeeringuteks. Selle süsteemi väljaarendamiseks uuritakse poliitikute ja kohalike tegijate vajadusi ja võimalusi, identifitseeritakse kooperatsiooni teid ja suundi, modelleeritakse vajalikke tegevusi kesk- ja kohaliku võimu vahel seoses ükskõik kumma vajadustega. Kogu EL hõlmavate pilootalade uuringutega kontrollitakse mudelite kehtivust ja konsolideeritakse projekti tulemused tugisüsteemi nimega TESS. TESS sisaldab ka alusinformatsiooni ja mudeleid SEA, SIA ja EIA jaoks. Lisaks sisaldab TESS poliitilisi juhendeid nende kasutatavuse kindlustamiseks ja võimaldab nende kasutamise Euroopa kontekstis. TESS arendamise protsess kindlustatakse interdistsiplinaarse konsortsiumi poolt, mille liikmed moodustavad võrgustiku, mis toetavad ja mõjutavad arengut nii Brüsselist kui ka rohujuure tasandil.
TESS will assist policy makers to integrate knowledge from the EU, national, regional and local level into the decision making process while also encouraging local people to maintain and restore biodiversity ecosystem services. To achieve this, a transactional environmental decision support system will be designed, linking central policy planning to local livelihoods. To develop this system, TESS will first research the needs and capacities of central policy makers and local actors, identify paths and trajectories of cooperation, and model required transactions between the central and the local in relation to each one’s needs. A set of representative case studies from the whole EU (including the New Member States and pre-accession countries) will test the validity of the models and consolidate the project’s results into the design for a transactional environmental decision support system, named TESS. TESS will also include base-line information and predictive models for Strategic Environmental Assessment (SEA), Sustainability (Impact) Assessment (SIA) and Environmental Impact Assessment (EIA). TESS will be supplemented by a set of brief and memorable policy guidelines to ensure its usefulness and enable its application in a European context. The process of developing TESS will be facilitated by a large interdisciplinary consortium, in which participants include European associations with a strong network of support and influence not only in the Brussels milieu, but also at the grassroots.
KirjeldusProtsent
Alusuuring20,0
Rakendusuuring40,0
Katse- ja arendustöö40,0