"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6550
ETF6550 "Mitmefootonilised ergastus- ja ionisatsiooniprotsessid mittegaussilistes laserkiirtes (1.01.2005−31.12.2008)", Viktor Peet, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
ETF6550
Mitmefootonilised ergastus- ja ionisatsiooniprotsessid mittegaussilistes laserkiirtes
Multiphoton excitation and ionization processes in nongaussian laser beams
1.01.2005
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP265 Pooljuhtide füüsika 1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)100,0
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.2005147 058,82 EEK (9 398,77 EUR)
01.01.2006−31.12.2006150 000,00 EEK (9 586,75 EUR)
01.01.2007−31.12.2007150 000,00 EEK (9 586,75 EUR)
01.01.2008−31.12.2008150 000,00 EEK (9 586,75 EUR)
38 159,02 EUR

Projektis uuritakse mitmefootonilisi ergastus- ja ionisatsiooniprotsesse ning mõnesid mittelineaarseid efekte ergastades inertgaase erinevate laserkiirtega. Uuringute sihiks on seletuse leidmine mõnedele laserkiirte ja aine vastastikmõju anomaaliatele, mis on teada rohkem kui paar aastakümmet, kuid ei oma senini rahuldavat seletust. Põhiideeks on, et kõik need anomaaliad on aatomkontiinuumi laserindutseeritud modifitseerumise tulemus, kus intensiivne laserväli seob kontiinuumi ning diskreetsed aatomiseisundid tekitades nn kontiinuumi laserindutseeritud struktuure. Need struktuurid muudavad oluliselt ergastus- ja ionisatsiooniprotsesse. Sellised “anomaalsed” protsessid ilmnevad eriti hästi just mittegaussiliste laserkiirtega, kus nii amplituudi- kui ka faasijaotus erineb tunduvalt tavaliste ja hästi tuntud Gaussi kiirte omast. Seega mittegaussiliste laserkiirte kasutamine annab efektiivseid lisavõimalusi nende spetsiifiliste laserkiirte ja aine vastastikmõju efektide uurimisel. Kasutusele võetakse erinevaid uut tüüpi laserkiiri ning kiirte kombinatsioone (Besseli kimbud, segmenteeritud koonilised ehk Mathieu kimbud, ristunud laserkiired jt), kusjuures tavalisi Gaussi kimpe kasutatakse võrdluskimpudena. Uuringute tulemusena oodatakse, et standardse mitmefootonilise ergastus- ja ionisatsiooni eksperimentide interpretatsioone tuleb muuta oluliselt võimaliku kontiinuumi laserindutseeritud struktureerumise tõttu. Saadud eksperimentaalsete ning teoreetiliste uuringute tulemuste baasil loodetakse ka laiendada ettekujutust uudsete intensiivsete laserväljade konfiguratsioonide huvitavatest ning potentsiaalselt kasulikest omadustest.
In the present project, the multiphoton excitation and ionization of rare gases and several nonlinear processes under excitation by different laser beams are studied. The main goal of the project is explanation of several anomalies in laser-matter interaction known for more than two decades, but which have remained unexplained so far. The basic idea is that all these anomalies result from laser-induced modification of atomic continuum when the dressing of a continuum by laser field and bound atomic states leads to formation of the so-called laser-induced continuum structures and it modifies significantly the excitation and ionization processes. These “anomalous” ionization processes are especially well pronounced with nongaussian light beams, where the amplitude and phase profiles differ significantly from the well-known Gaussian beams. Thus, such novel and nontraditional laser beams will serve as an effective tool in study of these specific effects of laser-matter interaction. Several novel types of laser beams and beam combinations (Bessel beams, segmented conical or Mathieu beams, crossed laser beams, and others) will be used, whereas the ordinary Gaussian beams will serve as reference ones. It is expected that a standard interpretation of experiments on multiphoton excitation and ionization should be modified essentially because of possible laser-induced structuring of the ionization continuum. Besides, experimental and theoretical study with novel types of beams will give additional information about several interesting and potentially useful properties of nontraditional configurations of intense light fields.