"Sihtfinantseerimine" projekt SF0182535s03
SF0182535s03 "Taimede fotosüntees ja selle seos keskkonnatingimustega (1.01.2003−31.12.2007)", Agu Laisk, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond.
SF0182535s03
Taimede fotosüntees ja selle seos keskkonnatingimustega
Plant photosynthesis and its relationship with environment
1.01.2003
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Sihtfinantseerimine
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringudP330 Bioenergeetika 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskondkoordinaator01.01.2003−31.12.2007
PerioodSumma
01.01.2003−31.12.2003991 000,00 EEK (63 336,44 EUR)
01.01.2004−31.12.20041 110 000,00 EEK (70 941,93 EUR)
01.01.2005−31.12.20051 110 000,00 EEK (70 941,93 EUR)
01.01.2006−31.12.20061 326 000,00 EEK (84 746,85 EUR)
01.01.2007−31.12.20071 506 000,00 EEK (96 250,94 EUR)
386 218,09 EUR

Kasutades kaasaegseid biofüüsika ja füsioloogia meetodeid uuritakse naturaalsete ja transgeensete taimede fotosünteesi määravaid ja piiravaid tegureid, keskkonna stressifaktorite toimemehhanisme ja taimede kohastumist nendele laboratoorsetes ja looduslikes tingimustes. Tähelepanu all on fotosüsteemide II ja I hulk ning nende antennide suurus, tsütokroom b6f, elektroni transport läbi fotosüsteemi I, ribuloos-1,5-bisfosfaadi karboksülaas-oksügenaas, suhkru ja tärklise süntees jne.
Rate-limiting factors in photosynthesis of wild type and transgenic plants will be investigated in laboratory and field under normal and stress conditions using contemporary biophysical and physiological methods, with the aim to understand the mechanisms of action of the stress factors on photosynthesis. Attention will be paid on such parameters as the densities of photosystems II and I per leaf area, the rate of electron transport through cytochrome b6f, kinetic properties of RuBP carboxylase-oxygenase, sugar and starch synthesis rates, etc.