"Muu" projekt MFLEE10011R
MFLEE10011R "ELDIA - Euroopa keeleline mitmekesisus kõigile: individuaalse ja ühiskondliku mitmekeelsuse ümberkavandamine, edendamine ja ümberhindamine (1.03.2010−31.08.2013)", Helle Metslang, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut.
MFLEE10011R
ELDIA - Euroopa keeleline mitmekesisus kõigile: individuaalse ja ühiskondliku mitmekeelsuse ümberkavandamine, edendamine ja ümberhindamine
ELDIA - European Language Diversity for All: Reconceptualising, promoting and re-evaluating individual and societal multilingualism
1.03.2010
31.08.2013
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus6.2. Keeleteadus ja kirjandus100,0
AsutusRiikTüüp
Euroopa Komisjon
PerioodSumma
01.03.2010−31.08.20133 405 952,00 EEK (217 680,01 EUR)
217 680,01 EUR
7.raamprogramm

Projekti üldeesmärk on luua uus multidistsiplinaarne teaduslik lähenemine ning testitav, kirjeldav ning ennustav Euroopa mitmekeelsuse mudel, et aidata aktiivselt kaasa Euroopa strateegilisele poliitilisele eesmärgile säilitada Euroopa keeleline mitmekesisus. Üks keskseid ülesandeid selles uurimisprotsessis on uurida, kuidas enamus-ja vähemusrühmade hoiakud on hõlvanud seadusandluse, meedia ja haridussüsteemi ning kuidas omavahelise keele kasutajate hoiakud mõjutavad lühiajalisi taktikalisi ja pikaajalisi strateegilisi valikuid, mis puutub vahendaja-ja vähemuskeelte kasutamisse. Teine ülesanne on teha kindlaks lüngad praeguses keelepoliitikas ja arendada tuleviku jaoks välja jätkusuutlikud lahendused.
The overarching objective of the project is to create a novel multidisciplinary research approach and a testable, descriptive and predictive model of European multilingualism in order to actively contribute to the European strategic political aim of maintaining linguistic diversity in Europe. During the research process one central task is to investigate how the attitudes of majority and minority stakeholders occupied in the fields of legislation, media and the educational system, and the attitudes of private language users influence the short-term tactical and the long-term strategic choices concerning the use of vehicular and minority languages. Another task is to identify the gaps in present language policies and to develop sustainable solutions for the future.
TegevusProtsent
Alusuuring10,0
Katse- ja arendustöö10,0
Rakendusuuring80,0