"Institutsionaalne uurimistoetus" projekt IUT34-7
IUT34-7 "Uudsed ökosüsteemid ja ökoloogiline taastamine säästva looduskasutuse kontekstis (1.01.2015−31.12.2020)", Asko Lõhmus, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut.
IUT34-7
Uudsed ökosüsteemid ja ökoloogiline taastamine säästva looduskasutuse kontekstis
Novel ecosystems and ecological restoration in the context of sustainable management
1.01.2015
31.12.2020
Institutsionaalne uurimistoetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB270 Taimeökoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt70,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia20,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.5. MetsandusteadusB430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)10,0
PerioodSumma
01.01.2015−31.12.201596 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.201696 000,00 EUR
01.01.2017−31.12.201796 000,00 EUR
288 000,00 EUR
384000,00

Projekt käsitleb ökoloogiliste koosluste fundamentaalset reorganiseerumist looduskasutuse tingimustes, selle tagajärgi ja rakenduslikke järeldusi erinevates ruumi- ja ajaskaalades. Me arendame uudsete ökosüsteemide dünaamika käsitlust ja testime seda ka looduses, põhirõhuga pärismaise liigifondi ümberkorraldumisele eri troofilistel tasemetel. Täpsemalt kirjeldame uudsete ökosüsteemide teket (võrdlevad uuringud), püsivust (ökosüsteemieksperimendis), pikaajalist arengusuunda (kordusmõõtmised) ja biootilisi regulatsioonimehhanisme (populatsioonieksperimendid). Rakenduslikus plaanis arendame meetodeid uudsete ökosüsteemide keskkonnaväärtuste hindamiseks ja edendamiseks. See võimaldaks tõsta loodushoiu kuluefektiivsust üha inimmõjulisemates maastikes, optimeerides kulutusi leebematele taastamis- ja looduskaitsevõtetele suurtel majandatavatel aladel ning rangematele, aga kulukatele võtetele kaitsealadel.
The topic explores fundamental reorganizations of species assemblages in exploited natural ecosystems, its consequences and implications at different scales. We develop, and test in the field, basic concepts of novel ecosystem dynamics with an emphasis on the ‘reshuffling’ of native species pool over multiple trophic levels. Our objectives include describing how novel ecosystems are formed (comparative studies), how resilient they are (ecosystem experiments), what determines their long-term development (repeated measurements) and biotic regulation (population experiments). In applied terms, we develop the assessment and management tools for the environmental values of novel assemblages. That would allow optimization of resource allocation between the widespread mitigation measures and spatially restricted expensive protection (ecological restoration, reserve management) in the increasingly human-dominated world.

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Asko LõhmusdoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, looduskaitsebioloogia juhtivteadur (1,00)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020

Põhitäitjad (3)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Piret Lõhmusdoktorikraad osalemine LK-alastes rakendus- ja koolitusprojektides; nt. Eesti punase nimestiku koostamine (2008), põlengualade samblike seire (2006-...); II LK kat. samblikuliikide püsielupaikade eelnõude koost.(2005); VEP liigikoolitus (1999-2001, 2008)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Marek SammuldoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond, Teadur (0,50) Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž, Analüütik (0,50)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Kai VellakdoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, taimeökoloogia vanemteadur (0,50)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020

Täitjad (15)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Polina DegtjarenkodoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, botaanika nooremteadur (0,50) Euroakadeemia, Lektor (0,20)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Jaanus EltsmagistrikraadEesti Ornitoloogiaühing, Projektijuht (0,25)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Ann KrautdoktorikraadEST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Liis MarmordoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, lihhenoloogia teadur (1,00)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Jaak-Albert MetsojadoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Taimeökoloogia õppetool, Assistent (0,10) Looduskaitseühing Kotkas, juhatuse liigeEST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Eliisa Passmagistrikraad01.01.2017−31.12.2020
Riinu RannapdoktorikraadEST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Liina RemmdoktorikraadEST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Kadri RunneldoktorikraadEST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Tiina SamsonmagistrikraadTartu Ülikool, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, kuraator (0,50)EST / ENG01.01.2017−31.12.2020
Elin SoometsmagistrikraadEST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Heidi TammdoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Mükoloogia õppetool, Teadur (0,80) Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Mükoloogia õppetool, laborijuhataja (0,20)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Anu TiitsaardoktorikraadEST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Maarja VaikremagistrikraadEST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Taavi VirrodoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, hüdrobioloogia lektor (1,00)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Projektid
Projekt
LLOOM13051; "Metsise (Tetrao urogallus) elupaigakvaliteeti määravate tegurite kompleksuuring"; Urmas Saarma;
MLOOM15126; "Soode kaitse ja taastamine"; Riinu Rannap;
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Kraut, A.; Liira, J.; Lõhmus, A. (2016). Beyond a minimum substrate supply: sustaining saproxylic beetles in semi-natural forest management. Forest Ecology and Management, 360, 9−19.10.1016/j.foreco.2015.10.016.
Lõhmus, A. (2016). Habitat indicators for cavity-nesters: the polypore Phellinus pini in pine forests. Ecological Indicators, 66, 275−280.10.1016/j.ecolind.2016.02.003.
Remm, L.; Lõhmus, A. (2016). Semi-naturally managed forests support diverse land snail assemblages in Estonia. Forest Ecology and Management, 363, 159−168.10.1016/j.foreco.2015.12.027.
Lõhmus, A., Nellis, R., Pullerits, M., Leivits, M. (2016). The potential for long-term sustainability in seminatural forestry: A broad perspective based on woodpecker populations. Environmental Management, 57, 558−571.
Lõhmus, A. (2015). Collective analyses on "red-listed species" may have limited value for conservation ecology. Biodiversity and Conservation, 24 (12), 3151−3153.
Lõhmus, A.; Remm, L.; Rannap, R. (2015). Just a ditch in forest? Reconsidering draining in the context of sustainable forest management. BioScience, 65 (11), 1066−1076.10.1093/biosci/biv136.
Runnel, K.; Tamm, H.; Lõhmus, A. (2015). Surveying wood-inhabiting fungi: Most molecularly detected polypore species form fruit-bodies within short distances. Fungal Ecology, 18, 93−99.10.1016/j.funeco.2015.08.008.
Rosenvald, R.; Drenkhan, R.; Riit, T.; Lõhmus, A. (2015). Towards silvicultural mitigation of the European ash (Fraxinus excelsior L.) dieback: the importance of acclimated trees in retention forestry. Canadian Journal of Forest Research, 45 (9), 1206−1214.10.1139/cjfr-2014-0512.
Rannap, Riinu; Kaart, Tanel; Iversen, Lars L.; de Vries, Wouter; Briggs, Lars (2015). Geographically varying habitat characteristics of a wide-ranging amphibian, the common spadefoot toad (Pelobates fuscus), in Northern Europe. Herpetological Conservation and Biology, 10 (3), 904−916.
Runnel, Kadri; Ryvarden, Leif (2016). Polyporus minutosquamosus sp. nov. from tropical rainforests in French Guiana with a key to neotropical species of Polyporus (Polyporaceae, Basidiomycota). Nova Hedwigia, 103, 3-4, 339−347.
Spirin, Viacheslav; Runnel, Kadri; Vlasák, Josef; Miettinen, Otto; Põldmaa, Kadri (2015). Species diversity in the Antrodia crassa group (Polyporales, Basidiomycota). Fungal Biology, 119 (12), 1291−1310.10.1016/j.funbio.2015.09.008.
Vaikre, Maarja; Remm, Liina; Rannap, Riinu (2015). Macroinvertebrates in woodland pools and ditches and their response to artificial drainage in Estonia. Hydrobiologia, 762 (1), 157−168.10.1007/s10750-015-2345-7.
Karofeld, E., Müür, M., Vellak, K. (2016). Factors affecting re-vegetation dynamics of experimentally restored extracted peatland in Estonia. Environmental Science and Pollution Research, 23 (14), 13706−13717.10.1007/s11356-015-5396-4.
Vellak, Kai; Ingerpuu, Nele; Leis, Mare; Ehrlich, Loore (2015). Annotated checklist of Estonian bryophytes. Folia Cryptogamica Estonica, 52, 109−127.10.12697/fce.2015.52.14.
Karofeld, E., Rivis, R., Tõnisson, H., Vellak, K. (2015). Rapid changes in plant assemblages on mud-bottom hollows in raised bog: a sixteen-year study. Mires and Peat, 16 (11), 1−13.
Hämäläinen, A.; Kouki, J.; Lõhmus, P. (2015). Potential biodiversity impacts of forest biofuel harvest: lichen assemblages on stumps and slash of Scots pine. Canadian Journal of Forest Research, 45 (10), 1239−1247.10.1139/cjfr-2014-0532.
Lopp, Juta; Sammul, Marek (2016). Benefits of clonal propagation: impact of imported assimilates from connected ramets. Plant Ecology, 217 (3), 315−329.10.1007/s11258-016-0573-1.
Roellig, Marlene; Sutcliffe, Laura M. E.; Sammul, Marek; von Wehrden, Henrik; Newig, Jens; Fischer Joern (2016). Reviving wood-pastures for biodiversity and people: A case study from western Estonia. Ambio : a Journal of the human environment, 45 (2), 185−195.10.1007/s13280-015-0719-8.
Kana, Silja; Otsus, Merit; Sammul, Marek; Laanisto, Lauri; Kull, Tiiu (2015). Change in species composition during 55 years: a re-sampling study of species-rich meadows in Estonia. Annales Botanici Fennici, 52 (5-6), 419−431.
Suija, A.; Suu, A.; Lõhmus, P. (2016). Substrate specificity corresponds to distinct phylogenetic lineages: the case of Chaenotheca brunneola. Herzogia, 29 (2, 1), 355−363.
Paal, Taavi; Kütt, Laura; Lõhmus, Kertu; Liira, Jaan (2017). Both spatiotemporal connectivity and habitat quality limit the immigration of forest plants into wooded corridors. Plant Ecology, 218 (4), 417−431.10.1007/s11258-017-0700-7.
Juhendamised
Juhendamised
Liina Remm, doktorikraad, 2015, (juh) Asko Lõhmus; Riinu Rannap, Impacts of forest drainage on biodiversity and habitat quality: implications for sustainable management and conservation (Metsakuivenduse mõju bioloogilisele mitmekesisusele ja elupaikadele: järeldused säästlikuks majandamiseks ja looduskaitseks), Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Loomaökoloogia õppetool.
Brit Peensoo, magistrikraad, 2015, (juh) Asko Lõhmus; Meelis Leivits, Metsise (Tetrao urogallus) kohanemine metsamaastiku muutustega: mängupaikade asukohadünaamika Eestis, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond.
Eliisa Pass, magistrikraad, 2015, (juh) Asko Lõhmus; Karli Ligi, Siirdesoometsade kuivendamise mõju metsise (Tetrao urogallus) pesarüüstele – katse tehispesadega, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond.