"Muu" projekt Lep10053
Lep10053 "Reoveesette ja teiste biolagunevate jäätmete koos- ja eraldikäitlemine anaeroobse kääritamise teel Eestis ja digestaadile jäätmelõpu kriteeriumist lähtuvalt soovituslike kasutuskriteeriumide väljatöötamine. (26.04.2010−28.03.2012)", Raivo Vilu, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Biotehnoloogia õppetool.
Lep10053
Reoveesette ja teiste biolagunevate jäätmete koos- ja eraldikäitlemine anaeroobse kääritamise teel Eestis ja digestaadile jäätmelõpu kriteeriumist lähtuvalt soovituslike kasutuskriteeriumide väljatöötamine.
Separate and co-handling of anaerobic digestion of sewage sludge and the other biodegradable waste in Estonia. Working out recommended criteria for management and handling.
Reoveesette ja teiste biolagunevate jäätmete koos- ja eraldikäitlemine anaeroobse kääritamise teel Eestis ja digestaadile jäätmelõpu kriteeriumist lähtuvalt soovituslike kasutuskriteeriumide väljatöötamine.
26.04.2010
28.03.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringudT490 Biotehnoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt30,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia40,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB433 Lämmastikuomandamine 4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)30,0
AsutusRiikTüüp
OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus/Estonian Environmental Research Centre
PerioodSumma
26.04.2010−28.03.2012612 738,00 EEK (39 161,10 EUR)
39 161,10 EUR
siseriiklik leping

Analüüsitakse biolagunevate jäätmete liigilist koosseisu , nende koguseid ja piirkondlikku jaotust eesmärgiga luua eeldused biogaasi tootmiseks ja prügilatesse ladestatavate biolagunevate jäätmete hulga oluliseks vähendamiseks. Vaatluse alla võetakse olmejäätmed, tööstusettevõtete biolagunevad jäätmed, haljastus- ja aiandusjäätmed, põllumajandusjäätmed, reovee setted ja muda. Maailmas kasutatavad tehnoloogiad ja seadmed ning suundumused liigiti kogutud biolagunevate jäätmete eeltöötluseks ja käitlemiseks eraldi või koos reoveesettega. Uuritakse biolagunevate jäätmete koos- ja eraldi käitlemise võimalusi metaankääritusel. Digestaadi järelkäitlemise tehnoloogia. Ettepanekud ja soovitused jäätmekäitluse seadusandluse muutmiseks ja täiustamiseks.
Composition, amounts and regional distribution of biodegradable waste for purposes to create presumption for production of biogas and reduced significantly of amount of landfilled biodegradable waste. Studied composition of waste will be municipal, industrial, gardening, agricultural biodegradable waste and sewage sludge. Possible separate and co-digestion technologies will be considered .Advanced treatment of digestate. Proposals and recommendations for change and improvement of waste management legislation.
KirjeldusProtsent
Alusuuring20,0
Rakendusuuring80,0