See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7297
ETF7297 "Tsiviilõiguse põhiinstituutide ühtlustamise teoreetilised lähtekohad Euroopas ning nende mõju Eesti tsiviilõigusteadusele ja -seadusandlusele (1.01.2008−31.12.2011)", Paul Varul, Tartu Ülikool, Õigusteaduskond.
ETF7297
Tsiviilõiguse põhiinstituutide ühtlustamise teoreetilised lähtekohad Euroopas ning nende mõju Eesti tsiviilõigusteadusele ja -seadusandlusele
Theoretical Bases of the Harmonisation of Main Institutes of Civil Law in Europe and Its Impact on Civil Law and Lagislation in Estonia
1.01.2008
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.7. ÕigusteadusS130 Tsiviilõigus: era-, perekonna-, abielu-, pärimis-, pärandus-, omandi-, pandi-, võlaõigus5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Õigusteaduskondkoordinaator01.01.2008−31.12.2011
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008240 000,00 EEK (15 338,80 EUR)
01.01.2009−31.12.2009230 400,00 EEK (14 725,24 EUR)
01.01.2010−31.12.2010209 760,00 EEK (13 406,11 EUR)
01.01.2011−31.12.201113 406,40 EUR
56 876,55 EUR

Projekti eesmärk on leida teoreetiline põhjendus sellele, milliseid tsiviilõiguse osi on oluline ja vajalik ühtlustada Euroopa Liidu õiguse raames. Selleks tuleb võrdlevalt analüüsida Euroopa Liidu liikmesriikide ja Eesti tsiviilõigust, eelkõige tsiviilõiguse üldosa, võlaõigust, asjaõigust, pärimisõigust, perekonnaõigust ning Euroopa tsiviilkoodeksi eelnõud ja EL projekti Common Frame of Reference. Võrdleva analüüsi eesmärgiks on täiustada Euroopa ja Eesti tsiviilõigusteadust ja selgitada välja vajadus Eesti tsiviilseadusandluse kodifitseerimiseks ning täiendamiseks. Määratletud on nimetatud valdkondade raames konkreetsed instituudid, mis on uurimisobjektiks. Analüüsitakse nii Eesti kui Euroopa Liidu teiste riikide teooriat ja seadusandlust. Töötatakse välja ettepanekud Euroopa tsiviilkoodeksi ning EL projekti Common Frame of Reference täiustamiseks. Keskseteks küsimusteks on kodifitseerimise vajadus, tsiviilõiguse üldküsimuste ning võlaõiguse, asjaõiguse, perekonnaõiguse ja pärimisõiguse ühtlustamise ulatus Euroopa Liidu ja Eesti tsiviilõiguse raames. Projekti tulemusena esitatakse artiklite seeriana teoreetiline põhjendus tsiviilõiguse üldnormides, asjaõiguses, võlaõiguses, perekonnaõiguses ja pärimisõiguses muudatuste tegemise kohta, arvestades rahvusvahelisel tasemel toimuvat tsiviilõiguse ühtlustamise protsessi. Grandi raames valmib seitse doktoritööd (K. Kullerkupp, T. Göttig, M. Vutt, L. Hallik, U. Liin, K. Paal, P. Kama). 2011. a. korraldatakse grandi teemal Tartus rahvusvaheline konverents, kus osalevad Euroopa juhtivad tsiviilõigusteadlased ning kus teevad ettekanded ka kõik grandi täitjad ning selle täitmises osalevad doktorandid. Konverentsi tulemused avaldatakse Juridica Internationali erinumbris. Grandi täitmisel tehakse koostööd üle kümne välisülikooliga (Helsinki, Oslo, Osnabrück, Leuven, Varssavi, Vilnius, Riia, Warwick, Münster, Konstanz jt.). P. Varul osaleb Euroopa tsiviilõiguse ühtlustamise kõige olulisema projekti Common Frame of Reference ettevalmistamises peakomisjoni ja redaktsioonitoimkonna liikmena. M. Käerdi, K. Kullerkupp, ja J. Lahe on kaasatud töögruppide töösse. Nimetatud projektis osalemine on oluliseks eelduseks grandi täitmisel.
The objective of the project is to find a theoretical justification to the selection of the parts of civil law that need to be harmonised within the framework of European Union law. This requires a comparative analysis of the civil law of the Member States of the European Union, in particular the general part of civil law, law of obligations, property law, law of succession, family law, and the draft of the EU Common Frame of Reference project. The goal of the comparative analysis is to improve the science of civil law in Europe and Estonia and to ascertain the need for codification and amendment of Estonian civil legislation. Specific institutes have been defined within the framework of said areas that are the objects of study. Theories and legislation of both Estonia and the other countries of the European Union will be analysed. Proposals will be developed for amendment of the EU Common Frame of Reference project. The central issues here are the necessity of codification, the extent of harmonisation of the general issues of civil law and law of obligations, property law, family law and law of succession with in the framework of the European Union and Estonian civil law. The project will result in the presentation of a series of articles that give the theoretical justification to the amendment of the general provisions of civil law, property law, law of obligations, family law and law of succession considering the international civil law harmonisation process, and also the theoretical concept of the codification of Estonian civil law. Seven doctoral theses will be completed within the framework of the grant (K. Kullerkupp, T. Göttig, M. Vutt, L. Hallik, U. Liin, K. Paal, P. Kama). An international conference on the subject of the grant will be held in Tartu in 2011, where participants will include leading experts of civil law and where presentations will be made by all researchers who have worked with the grant. Results of the conference will be published in a special issue of Juridica International. Work within the framework of the grant will include cooperation with more than ten foreign universities (Helsinki, Oslo, Osnabrück, Leuven, Warsaw, Vilnius, Riga, Warwick, Münster, Konstanz, etc). P. Varul, M.Käerdi, K.Kullerkupp and J.Lahe participate in the preparation of Common Frame of Reference, the most important project in the harmonisation of European civil law. Participation in said project is an important premise to the fulfilment of the grant.