"Avalik sektor" projekt 1-16/730
1-16/730 " Onkoloogiliste ja reumatoloogiliste patsientide infovajaduse hindamine AS Ida-Tallinna Keskhaiglas (1.09.2017−31.12.2021)", Irma Nool, Marika Tammaru, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool, AS Ida-Tallinna Keskhaigla.
1-16/730
Onkoloogiliste ja reumatoloogiliste patsientide infovajaduse hindamine AS Ida-Tallinna Keskhaiglas
The assessment of information need in oncological and rheumatologic patients in EastTallinn Central Hospital
1.09.2017
31.12.2021
Teadus- ja arendusprojekt
Avalik sektor
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
3. Terviseuuringud3.5. Õendusteadus/õendusB710 Taastusravi ja füsioteraapia3.3 Terviseteadused100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetoolkoordinaator01.09.2017−31.12.2021
AS Ida-Tallinna Keskhaiglapartner01.09.2017−31.12.2021
AsutusRiikTüüp
Tallinna Tervishoiu KõrgkoolEesti Vabariikülikool
AS Ida-Tallinna KeskhaiglaEesti Vabariik
PerioodSumma
01.09.2017−31.12.202149 515,00 EUR
49 515,00 EUR

Hetkel puudub eestikeelne kompaktne ülevaade, millised on maailmas kasutatavad meetodid ja mõõdikud patsientide infovajaduse hindamiseks. Sellise ülevaate puudumine on takistuseks põhjendatud ja kaalutud otsuste tegemisel infovajaduse hindamise meetodi valikul Eesti kliinilises praktikas. Samuti puudub ülevaade tegelikust patsientide vajadusest informatsiooni järele. Rakendusuuring toimub koostöös AS Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Projektis osaleb 30 üliõpilast ning projekti raames valmib 12 lõputööd. Uurimistöö eesmärk: Kirjeldada onkoloogiliste ja reumatoloogiliste patsientide infovajaduse hindamist AS Ida-Tallinna Keskhaiglas. Andmete kogumise meetodid: individuaalintervjuud õdedega, individuaalintervjuud patsientidega, õendusdokumentatsiooni vaatlus. Intervjuude puhul värvatakse patsiente ja õdesid uuringus osalema kuni andmete küllastumiseni. Andmete analüüsi meetod: Induktiivne sisuanalüüs. Soovitavaks lõpptulemiks on pakkuda patsientidele vajalikku infot vajalikus mahus igapäevase kliinilise töö käigus
Currently, there is no comprehensive overview in Estonian of the world-wide methods and tools for assessing the patient's need for information. The absence of such an overview is an impediment to choosing a method for evaluating the need-to-know information clinical practice in Estonia, based on reasoned and weighted decision-making. There is also no overview of the actual patient information needs. An applied research is carried out in cooperation with the East Tallinn Central Hospital. The project involves 30 students and 12 final theses will be completed. Purpose of the research: To describe the assessment of the information needs of oncological and rheumatologic patients in the EastTallinn Central Hospital. Data collection methods: individual interviews with nurses, individual interviews with patients, observation of nursing documentation. In interviews, patients and nurses are recruited to participate in the study until the data is saturated. Data Analysis Method: Inductive Content Analysis. The desirable final result is to provide patients with the necessary information in the necessary amount of daily clinical work.