"Muu" projekt 616215780031
616215780031 " Kvaliteetse maheseemne tootmine, efektiivne mahetootmine ja viljakas muld. (1.01.2016−31.12.2019)", Ilmar Tamm, Eesti Taimekasvatuse Instituut.
616215780031
616215780031
Kvaliteetse maheseemne tootmine, efektiivne mahetootmine ja viljakas muld.
Effective organic production and improvement of soil fertility, producing high quality organic seed.
Kvaliteetse maheseemne tootmine, efektiivne mahetootmine ja viljakas muld.
1.01.2016
31.12.2019
Muu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB390 Taimekasvatus, aiandus, taimekaitsevahendid, taimehaigused 4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Taimekasvatuse Instituutkoordinaator01.01.2016−31.12.2019
PerioodSumma
01.01.2016−31.12.2019124 483,00 EUR
124 483,00 EUR
124483,00
Euro
MAK meede 16.2

Eesmärgiks on maheviljeluse efektiivsuse tõstmine ja mullaviljakuse parandamine; maheseemnekasvatuse arendamine. Hinnatakse erinevate mineraalide, maheväetiste ja vahekultuuride segude potentsiaali teraviljade saagikuse ja kvaliteedi parandamisel. Täiustatakse mullaharimise tehnoloogiat (sh miniharimist) vähendades selle töömahukust ja negatiivset mõju mullale.
The aim of the study is to increase the effectiveness of organic management, improve the soil fertility and develop organic seed production. The potential of different minerals, organic fertilisers and mixtures of catch crops for improving cereal yield and quality are evaluated. Soil tillage technology (including reduced tillage) is improved to increase it's efficiency and decrease the negative impact to soil fertility.
Mahetootjad saavad enda käsutusse täiustatud väetamise ja mullaharimise tehnoloogiad, mis võimaldavad tõsta maheteravilja saagikust ja kvaliteeti ning vähendada tootmiseks vajalikku tööjõu- ja energiakulu. Suureneb oluliselt maheseeme tootmine ja selle kasutamine.
TegevusProtsent
Rakendusuuring100,0

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Ilmar TammdoktorikraadEesti Taimekasvatuse Instituut, Vanemteadur (1,00)EST / ENG01.01.2016−31.12.2019

Põhitäitjad (7)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Anne Ingvermagistrikraad (teaduskraad)Eesti Taimekasvatuse Instituut, Teadur (1,00)EST / ENG01.01.2016−31.12.2019
Tiia Kangormagistrikraad (teaduskraad)Eesti Taimekasvatuse Instituut, Teadur (1,00) Jõgeva Sordiaretuse Instituut, Teadur (1,00)EST / ENG01.01.2016−31.12.2019
Reine Koppelmagistrikraad (teaduskraad)Jõgeva Sordiaretuse Instituut, Teadur (1,00) Eesti Taimekasvatuse Instituut, Teadur (1,00)EST / ENG01.01.2016−31.12.2019
Lea Naritsmagistrikraad (teaduskraad)Eesti Taimekasvatuse Instituut, Teadur (1,00)EST / ENG01.01.2016−31.12.2019
Ülle Tammdoktorikraad1985-1996 Jõgeva Sordiaretuse Instituut, nooremteadur 1982-1985 Jõgeva Sordiaretuse Instituut, algseemnekasvatuse osakonna agronoom Eesti Taimekasvatuse Instituut, Vanemteadur (1,00)EST / ENG01.01.2016−31.12.2019
Merili ToommagistrikraadEesti Taimekasvatuse Instituut, Nooremteadur (1,00)EST / ENG01.01.2016−31.12.2019
Ilme Tupitsmagistrikraad (teaduskraad)Eesti Taimekasvatuse Instituut, aretaja (1,00)EST / ENG01.01.2016−31.12.2019