"Personaalse uurimistoetuse järeldoktori toetus" projekt PUTJD29
PUTJD29 "Visko-elastses maatriksis olevate 1D ja 2D nanoobjektide elektrokineetiline manipuleerimine ja süsteemi dielektriline anisotroopia (1.03.2014−29.02.2016)", Andris Šutka, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut.
PUTJD29
Visko-elastses maatriksis olevate 1D ja 2D nanoobjektide elektrokineetiline manipuleerimine ja süsteemi dielektriline anisotroopia
Dielectric anisotropy and electrokinetic manipulation of 1D and 2D nano-objects in viscoelastic matrix
1.03.2014
29.02.2016
Teadus- ja arendusprojekt
Personaalse uurimistoetuse järeldoktori toetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadusT150 Materjalitehnoloogia2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP260 Tahke aine: elektrooniline struktuur, elektrilised, magneetilised ja optilised omadused, ülijuhtivus, magnetresonants, spektroskoopia1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)50,0
PerioodSumma
01.03.2016−29.02.201675 800,00 EUR
75 800,00 EUR

Antud projekti käigus arendati välja mitmeid sünteesimeetodeid ühedimensionaalsete oksiidsetest pooljuhtmaterjalidest nanoosakeste (nanofiibrid, nanotraadid, nanopunktid) valmistamiseks. Seesugused ühedimensionaalsed nanoosakesed on sobivad elektrooptiliste suspendeeritud osakeste süsteemide valmistamiseks. Nutika aknaklaasiga seotud rakenduste jaoks töötati välja homogeensed ja väga stabiilsed nanoosakeste dispersioonid ja kolloidid viskoosses optiliselt läbipaistvas polümeerses keskkonnas. Demonstreeriti eksperimentaalselt, et ühedimensionaalsete nanoosakeste elektroforeetiline manipulatsioon polümeerses maatriksis põhjustab märkimisväärseid muutusi objektide materjali optilises hajutamises. Välja töötatud elektrooptiliselt aktiivsed õhukesed kolloidsed kiled demonstreerisid märkimisväärset muutust läbilaskvuses ning samas ka head lülitumiskiirust ning stabiilsust. Tulemused avaldati neljas ISI taseme publikatsioonis ja tulemuste alusel saadi ka üks patent.
During the project the synthesis methods for one-dimensional semiconductor oxide nanoparticles (nanofibers, nanowires, nanorods) suitable for electro-optical devices (suspended particle devices) were developed. Homogeneous highly stable nanoparticle dispersions and colloids in viscous optically transparent polymeric medium were prepared for smart windows applications. It was demonstrated experimentally that the electrophoretic manipulation of one-dimensional nanoparticles in polymer matrix causes a remarkable change in optical scattering. Electrooptically active thin colloid film demonstrated high change in transmittance, switching speed and stability. Results were reported in 4 ISI publications and awarded by UK patent.
Antud projekti käigus arendati välja mitmeid sünteesimeetodeid ühedimensionaalsete oksiidsetest pooljuhtmaterjalidest nanoosakeste (nanofiibrid, nanotraadid, nanopunktid) valmistamiseks. Seesugused ühedimensionaalsed nanoosakesed on sobivad elektrooptiliste suspendeeritud osakeste süsteemide valmistamiseks. Nutika aknaklaasiga seotud rakenduste jaoks töötati välja homogeensed ja väga stabiilsed nanoosakeste dispersioonid ja kolloidid viskoosses optiliselt läbipaistvas polümeerses keskkonnas. Demonstreeriti eksperimentaalselt, et ühedimensionaalsete nanoosakeste elektroforeetiline manipulatsioon polümeerses maatriksis põhjustab märkimisväärseid muutusi objektide materjali optilises hajutamises. Välja töötatud elektrooptiliselt aktiivsed õhukesed kolloidsed kiled demonstreerisid märkimisväärset muutust läbilaskvuses ning samas ka head lülitumiskiirust ning stabiilsust. Tulemused avaldati neljas ISI taseme publikatsioonis ja tulemuste alusel saadi ka üks patent.