See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Muu" projekt SLOFY12064T
SLOFY12064T "Radionukliidide põhjaveest eraldamise tehnoloogia optimeerimine, tekkivate radioaktiivsete jäätmetüüpide ja koguste väljaselgitamine ning veepuhastusjaama kiirgusriskide hindamine (1.03.2012−31.08.2015)", Madis Kiisk, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut.
3.2.0801.11-0033
SLOFY12064T
Radionukliidide põhjaveest eraldamise tehnoloogia optimeerimine, tekkivate radioaktiivsete jäätmetüüpide ja koguste väljaselgitamine ning veepuhastusjaama kiirgusriskide hindamine
Optimisation of radionuclides removal technology from ground waters, investigation of radiactive waste production and estimation of related radiation risks from water purification plants
Radionukliidide põhjaveest eraldamise tehnoloogia optimeerimine, tekkivate radioaktiivsete jäätmetüüpide ja koguste väljaselgitamine ning veepuhastusjaama kiirgusriskide hindamine
1.03.2012
31.08.2015
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.9. Keskkonnaohtlikke aineid käsitlevad uuringudP305 Keskkonnakeemia 1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP300 Analüütiline keemia 1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)50,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikoolkoordinaator01.03.2012−31.08.2015
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituutkoordinaator01.03.2012−31.08.2015
AsutusRiikTüüp
SA Archimedes
PerioodSumma
01.03.2012−31.08.2015278 760,00 EUR
278 760,00 EUR
Keskkonnatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine

Euroopa Liidu joogivee direktiivi 98/83/EÜ ning Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 82 on seatud joogivee poolt põhjustatud efektiivdoosile viitetase 0,1 mSv/aastas. Viitetaseme ületamisel lasub veekäitlejal kohustus leida võimalusi efektiivdoosi põhjustavate nukliidide vähendamiseks, võttes arvesse rakendatud meetmete tõttu vähenenud riski ning riski vähendamise majanduslikku kulu. Mitmel pool Põhja-Eestis (sh Viimsi Vesi AS) kasutatakse joogivee tootmiseks põhjavett, mis ei vasta seadusandluse nõuetele, kuid sobivate puhastustehnoloogiate puudumise tõttu ei olda võimelised täitma seaduses sätestatud kohustusi. 2008. a teostati AS Viimsi Vesi veepuhastusjaama projektile radioaktiivsete jäätmete koguste ning nende poolt põhjustatud efektiivdooside eksperthinnang. Hinnangu aluseks võetud AS-i Viimsi Vesi puurkaevude 228Ra ja 226Ra aktiivsuse kontsentratsioonide ning projekteeritud tootmisvõimsuse põhjal leiti, et puhastusjaama aastas läbivad 228Ra ja 226Ra koguaktiivsused on keskmiselt vastavalt 551 ja 440 MBq. Nimetatud numbrid ületavad mitme suurusjärgu võrra Kiirgusseaduses sätestatud radionukliidide aktiivsuste vabastustasemete piirmäärasid (104 Bq 228Ra ja 105 Bq 226Ra jaoks), millest väiksemate koguste puhul kiirgustegevusluba taotlema ei pea. Leiti, et veepuhastusfiltrite uhtevee Ra-rikastustase ületab mitme suurusjärgu võrra Kiirgusseadusega kehtestatud vabastustasemeid. Puhastusjaama doosikiirustee hinnangutest järeldati, et töötajate efektiivdoosid jäävad alla Kiirgusseaduses kehtestatud piirmääradele. Arvutatud doosikiirused (0,37 mSv/a mahutite läheduses ja 0,18 mSv/a filtrite vahetus läheduses) jäävad ka allapoole elanikkonnale seatud piirmäära. Nimetatud hinnangute juures on tehtud mitmete oluliste sisendandmete puudumise tõttu Ra dünaamika kohta lihtsustavaid eeldusi, mistõttu sisaldavad leitud väärtused suuri määramatusi. Projekt täidab kolme eesmärki: 1) kontrollida ja arendada AS Viimsi Vesi pilootseadmel väljatöötatud tehnoloogiat radionukliidide kõrvaldamiseks põhjaveest tööstuslikus mastaabis; 2) selgitada välja puhastusprotsessis tekkivate radioaktiivsete jäätmete tüübid ja kogused; 3) teostada veepuhastusjaama kiirgusriskide hindamine jaama töötajale ja elanikkonnale. Uus, menetluses olev Euratomi ohutuse standardi direktiiv klassifitseerib veekäitlusjaamad NORM-jäätmeid tootvateks üksusteks. See uuendus muudab komplekssete uuringute läbiviimise AS Viimsi Vesi taolistes puhastusjaamades eriti aktuaalseks.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0