"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6098
ETF6098 (ETF6098) "Phytophthora infestans eesti populatsioonide fenotüübiline ja genotüübiline iseloomustamine; kartuli lehemädaniku epidemioloogia (1.01.2005−31.12.2008)", Mati Koppel, Jõgeva Sordiaretuse Instituut, Eesti Taimekasvatuse Instituut.
ETF6098
Phytophthora infestans eesti populatsioonide fenotüübiline ja genotüübiline iseloomustamine; kartuli lehemädaniku epidemioloogia
Phenotypic and genotypic characterisation of Estonian populations of Phytophthora infestans; epidemiology of potato late blight
1.01.2005
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB435 Põllumajanduse ajalugu4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Jõgeva Sordiaretuse Instituutkoordinaator01.01.2005−31.12.2008
Eesti Taimekasvatuse Instituutkoordinaator01.01.2005−31.12.2008
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.2005176 470,59 EEK (11 278,53 EUR)
01.01.2006−31.12.2006180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2007−31.12.2007184 440,00 EEK (11 787,86 EUR)
01.01.2008−31.12.2008184 440,00 EEK (11 787,86 EUR)
46 358,35 EUR

Käesolev granditaotlus on väljakasvanud ETF grandi 4734 "Avirulentsusgeenide, paarumistüüpide ja fungitsiidiresistentsuse esinemine kartuli-lehemädaniku tekitaja Phytophthora infestans eesti populatsioonis (2001-2004)" teemast. Nimetatud teema täitmisel on selgunud vajadused kartuli-lehemädaniku tekitaja populatsioonide, lehemädaniku epidemioloogia ja kartulisortide resistentsuse täiendavaks detailsemaks iseloomustamiseks. Täiendavate uuringute eesmärgiks on uute teadmiste saamine lehemädanikutekitaja lokaalsete populatsioonide kujunemisest ning kartuli-lehemädaniku leviku ja arengu prognoosi ning lehemädanikutõrje efektiivistamine. Lehemädanikutekitaja isolaatide iseloomustamine genotüübiliste tunnuste (isosüümid, geneetiliste sõrmejälgede meetod, mitokondrilise DNA haplotüübid jt.) osas, võimaldab isolaatide ja populatsioonide vaheliste erinevuste täpsemat tuvastamist, kui seda saab teha ainult fenotüübiliste tunnuste abil.Olemasolevate fenotüübiliste tunnuste aegridade pikendamine ja täiendavate fenotüübiliste tunnuste (agressiivsus ja selle komponendid) määramine annab lisainformatsiooni kartuli-lehemädaniku epidemioloogia mõistmiseks. Selgunud on vajadus P. infestans populatsioonide uurimine nii väiksematel kui ka suurematel tasemetel kui seda on eesti populatsioon. Kasvatustehnoloogiliselt erinevatest piirkondadest (maheviljelus, fungitsiidide intensiivne kasutamine, erinevad sordid jt.) pärinevate P.infestans isolaatide analüüs annab võimalused sordiresistentsuse ja fungitsitsiidide kasutamise mõju selgitamiseks P. infestans lokaalpopulatsioonide tunnustele. Eesti andmete lisamine EL 5. raamprogrammi projekti EUCABLIGHT andmebaasidesse annab lisateavet kokkuvõtete ja järelduste tegemiseks P. infestans euroopa metapopulatsioonist ja selle evolutsioonist.Kartuli-lehemädaniku epidemioloogia seisukohast on väga oluline Eestis kasvatatavate kartulisortide resistentsuse detailne iseloomustamine: esinevad resistentsusgeenid ning horisontaalse resistentsuse komponendid (latentse perioodi pikkus, nakkuskolde kasvu kiirus, koniidide ja oospooride moodustumise pärssimine).
The current application is a follow up of the ESF grant 4734 Occurrence of avirulence genes, fungicide resistance and mating types in estonian population of Phytophthora infestans (2001-2004). There are raised needs for more detailed studies on characterization of populations of P. infestans, epidemiology of potato late blight and description of resistance of cultivated potato varieties. The aims of studies are obtaining of new theoretical information on establishment and evolution of local populations of P. infestans and improvement of late blight forecasting and control. Genotypic characterisation of late blight isolates (isozymes, genetic fingerprinting, mtDNA haplotypes) enables more exact and reliable detection of diversities between isolates and populations than that is possible by means of phenotypic characters.Prolongation of existing time series in phenotypic characters (avirulence genes, mating types, metalaxyl resistance) and studies of additional characters (aggressiveness and its subcomponents) provide information about existing pathogen population structure and help us to predict its ongoing evolution. Populations of P. infestans should be handled in smaller as well in bigger scale than that is Estonian population. Characterization of isolates from regions differing in potato cultivation practises (organic production, intensive fungicide use, different varieties etc.) provides information for understanding of influences of fungicides and varieties on characteristics of local populations of P. infestans. Adding Estonian data about characters of P. infestans isolates into the databases of EU 5th Framework project EUCABLIGHT will provide additional information to determine the mechanisms of genetic change within populations as well as determination of spatial distribution and patterns of migration in European metapopulation.Detailed characterization of resistance of potato varieties cultivated in Estonia (resistance genes, length of the latent period, lesion growth rate, production of conides and oospores) is important by means of better understanding of late blight epidemiology and implementation of integrated control measures.