"Mobilitas järeldoktori uurimistoetus" projekt MJD96
MJD96 (MJD96) "Morfosüntaktiliste mallide ülekanne eesti-vene kontaktsituatsioonis (1.09.2010−31.08.2013)", Anastassia Zabrodskaja, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
MJD96
Morfosüntaktiliste mallide ülekanne eesti-vene kontaktsituatsioonis
Transfer of morphosyntactic patterns in the Estonian-Russian contact setting
1.09.2010
31.08.2013
Teadus- ja arendusprojekt
Mobilitas järeldoktori uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika 6.2. Keeleteadus ja kirjandus100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikoolkoordinaator01.09.2010−31.08.2013
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskondkoordinaator01.09.2010−31.08.2013
PerioodSumma
01.09.2013−31.08.20131 300 344,00 EEK (83 107,13 EUR)
83 107,13 EUR

Taotleja Anastassia Zabrodskaja kaitses Tallinna Ülikoolis doktorikraadi lingvistika alal esiletõstmisega 2009. aastal. Tal on palju teemaga seotud publikatsioone, sealhulgas uurimistöid rahvusvahelistes tippajakirjades. Ta on retsenseerinud artikleid ajakirjade International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, Language Policy, Journal of Baltic Studies jaoks, aga ka Eesti keeleteaduslikele väljaannetele. Ta on osalenud kolmes rahvusvahelises uurimisvõrgustikus ning tal on lai erialakontaktide võrgustik. Kontaktlingvistika valdkond on tema peamine uurimissuund. Vastuvõttev asutus Tartu Ülikool on Eesti juhtiv uurimiskeskus, mis kuulub maailma 600 tippülikooli hulka. Tartu Ülikooli Eesti ja üldkeeleteaduse instituut on rahvusvaheliselt tunnustatud keskus eesti keele, selle ajaloolise arengu ja tüpoloogilise eripära uuringute alal. Kavandatav järeldoktorantuur on kavas siduda projektiga "Eesti keele morfosüntaktiline ehitus ja areng", mille vastutav täitja on instituudi direktor professor Helle Metslang. Järeldoktori tulevane juhendaja professor Martin Ehala on selle projekti põhitäitja. Ta on avaldanud artikleid eesti keele struktuuri diakroonilistest aspektidest ning on üks tunnustatumaid eksperte eesti keele kontaktmuutuste alal. Järeldoktori taotluse pearõhk on vene morfosüntaktiliste mallide ülekandel eesti keele kasutusse ning eesti morfosüntaktiliste mallide ülekandel vene keele kasutusse. Informandid on vene ja eesti keele kõnelejad, kes õpivad eesti õppekeelega keskkoolis. Projekti eesmärk on täpselt määratleda kontaktidest tingitud morfosüntaktilised innovatsioonid kakskeelsete kõnes ning sotsiolingvistilised faktorid, mis mõjutavad nende levimist ükskeelsete kõnelejate keelekasutusse vene-eesti kontaktsituatsioonis. Empiirilisi tulemusi ülekande innovatsioonide tekkest ja levimisest saab kasutada kontaktmuutusi seletava teoreetilise mudeli väljatöötamisel.
The applicant, Anastassia Zabrodskaja, defended her PhD in linguistics at Tallinn University in 2009 with distinction. She has an extensive publication record, including research articles in top international journals. She has been a peer-reviewer for the International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, Language Policy and the Journal of Baltic Studies, as well as for Estonian linguistic journals. She has participated in three international research networks and has a wide network of contacts. Her main research interests are in the field of contact linguistics. The receiving institution, the University of Tartu, is the leading research university in Estonia. Established in 1632, it is one of the 600 top universities in the world. Its Institute of Estonian and General Linguistics is an internationally recognised centre for the study of Estonian, its historical development and typological features. The post-doctoral project will be conducted under the project ‘Morphosyntactic structure and development of Estonian’, led by Prof. Helle Metslang, the head of the institute. The prospective supervisor, Prof. Martin Ehala, is the main executor of this project. He has published on the diachronic aspects of the structure of Estonian, and is one of the top experts on contact-induced changes in Estonian. The main focus of the project will be on the transfer of Russian morphosyntactic patterns into Estonian usage and Estonian morphosyntactic patterns into Russian usage. The subjects are speakers of Russian and Estonian attending Estonian secondary schools. The goal of the project is to specify the potential contact-induced morphosyntactic innovations in bilinguals’ use and the sociolinguistic factors affecting their diffusion to the usage of monolingual users in the Estonian-Russian contact setting. The empirical findings on the process of initiation and diffusion of transfer innovations will be used for theoretical elaboration of the model of contact-induced change.