"Aparatuuri toetus" projekt IUT20-29AP14
IUT20-29AP14 "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT20-29 raames (1.01.2014−31.10.2015)", Meelis Pärtel, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
IUT20-29AP14
Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT20-29 raames
1.01.2014
31.10.2015
Infrastruktuuriprojekt
Aparatuuri toetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB270 Taimeökoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskondkoordinaator01.01.2014−31.10.2015
PerioodSumma
01.01.2015−31.10.201538 950,00 EUR
38 950,00 EUR

Elurikkus on seotud koosluste funktsioneerimise ja seeläbi ka inimeste elukeskkonna ja heaoluga. Mõistmaks elurikkuse dünaamikat ja sellega seotud protsesse, oleme loonud tumeda elurikkuse kontseptsiooni: tume elurikkus hõlmab regioonis leiduvaid kooslusetüübile iseloomulikke liike, mida aga vaadeldud elurikkuse hulgas ei ole. Antud projekti käigus uurime lisaks taksonoomisele ka fülogeneetilist, funktsionaalset ja geneetilist tumedat elurikkust, tuvastame tumedat elurikkust kirjeldavaid protsesse, loome tumeda elurikkuse mõõtmiseks sobivad meetodid ning looduskaitses ja võõrliikide leviku ennustamisel kasutatavad praktilised rakendused. Uurime tumeda elurikkuse dünaamikat seoses väljasuremisvõla ja sisserändeviibega. Meie uurimused keskenduvad ennekõike taimedele, kuid loodavad meetodid on rakendatavad kõikides ökosüsteemides üle erinevate taksonoomiliste rühmade. Projekti tulemusena suurendame seniseid arusaami elurikkuse käitumisest ja seda ohustavatest teguritest.
Biodiversity is associated with a variety of ecosystem functions that have a direct effect on human well-being. We have introduced the concept of dark diversity – absent species in a region that can potentially inhabit a local habitat – in order to elucidate better biodiversity patterns and processes. We now expand the dark diversity concept from taxonomic to phylogenetic, functional and genetic diversity; identify processes that produce observed and dark diversity; elaborate methods to quantify dark diversity, and provide practical tools for biodiversity conservation and invasive species control. We explore the temporal patterns of dark diversity with respect to the phenomena of extinction debt and colonization credit in dynamic plant communities. We focus on plants, but our approach is applicable to all ecosystems and taxonomic groups. Our project will lead to major advances in our understanding of biodiversity patterns and provide vital tools for conservation.