See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Personaalne uurimistoetus (PUT)" projekt PUT1355
PUT1355 "Metsa alustaimestiku gLobaalne kaardistamine ning selle rakenduSed (GLAMORAS) (1.01.2017−31.01.2021)", Jan Pisek, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium, Tartu Observatoorium.
PUT1355
Metsa alustaimestiku gLobaalne kaardistamine ning selle rakenduSed (GLAMORAS)
GLobAl Mapping Of forest undeRstory with ApplicationS (GLAMORAS)
1.01.2017
31.01.2021
Teadus- ja arendusprojekt
Personaalne uurimistoetus (PUT)
Otsinguprojekt
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.5. MetsandusteadusB430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)70,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP510 Füüsiline geograafia, geomorfoloogia, mullateadus, kartograafia, klimatoloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia30,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatooriumkoordinaator01.01.2018−31.01.2021
Tartu Observatooriumkoordinaator01.01.2017−31.12.2017
PerioodSumma
01.01.2017−31.12.201760 000,00 EUR
01.01.2018−31.12.201860 000,00 EUR
01.01.2019−31.12.201960 000,00 EUR
01.01.2020−31.12.202060 000,00 EUR
240 000,00 EUR

Metsade kõige mitmekesisemaks ja samas kõige vähem uuritud osaks on alustaimestik, mille kooslused omavad tähtsat osa puurinde suktsessiooni ja aineringluse kujundamisel. Satelliitkaugseire on ainus tehnoloogia, mis võimaldab ühtlase kvaliteediga andmete kogumist suurtelt aladelt pikema aja vältel. Mitmest suunast mõõdetud andmete põhjal on võimalik kirjeldada objekti omadusi, mida ühest suunast mõõtes ei saa eristada. Rakendatakse uudset mitme nurga alt mõõdetud kaugseireandmete töötlemise metoodikat, et tuletada metsa alustaimestiku peegeldustegurit ja jälgida alustaimestiku struktuuri hooajalist muutust globaalses mastaabis. Varasemalt koostatud unikaalne alustaimestiku mõõtmiste andmekogu, mis hõlmab erinevaid metsatüüpe nii Eestist kui mujalt, oleks suurepäraseks lähtekohaks alustaimestiku dünaamika uurimiseks ja tulemuste kontrolliks. Alustaimestiku muutlikkuse ökoloogilistesse mudelitesse kaasamine suurendaks mudelite täpsust ja globaalse taimkatte dünaamika ennustuste ulatust.
Understory vegetation is the most diverse and least understood component of forests worldwide. Understory communities are important as they act as drivers of overstory succession and nutrient cycling. Satellite remote sensing is the only technology currently able to provide consistent data over large areas and longer period of time. Multi-angle remote sensing enables us now to describe surface properties by means that are not possible using mono-angle data. A novel methodology working with multi-angle remote sensing data will be implemented to retrieve reflectance and track seasonal changes of forest understory structure globally. Our previously compiled unique collection of understory measurements from diverse types of forests both in Estonia and around the world would provide an excellent platform to study the dynamics and validate our results. Inclusion of understory variability in ecological models will improve prediction and forecast horizons of vegetation dynamics globally.
Alustaimestik on kogu maailmas metsade kõige mitmekesisem ja vähem mõistetud komponent. Alustaimestiku kooslused omavad olulist mõju puurinde suktsessioonile ja toitainete ringlusele. Mitme vaatesuuna kaugseirepildid saadakse piirkonda eri nurkade alt jäädvustades ning nad sisaldavad sarnast, kuid mitte identset teavet. Mitme vaatesuuna kaugseire võimaldab kirjeldada pinna omadusi viisil, mis pole võimalik objekti ainult ühest suunast vaadeldes. Selle projekti raames arendatud ja kontrollitud metoodikat kasutati esmakordselt globaalsete igakuiste alustaimestiku lehepinnaindeksi kaartide loomiseks. Suurim alustaimestiku ulatus on põhjapoolsetel laiuskraadidel asuvates boreaalsetes metsavööndites. Metsa fooni väljanägemise (peegeldusteguri) ruumilised ja ajalised mustrid on üliolulised metsade biofüüsikaliste parameetrite tuletamiseks ja ökosüsteemi modelleerimiseks. Alustaimestiku muutlikkuse info lisamine ökoloogilistesse mudelitesse parandab taimkatte dünaamika prognoosimist ja ennustuste ulatust.