See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Ülikoolide arengufondid" projekt TF1615
TF1615 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 20.04.2015 nr 9) "TLÜ interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskus " (1.05.2015−31.12.2023); Vastutav täitja: Ellu Saar; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus (partner); Finantseerija: Tallinna Ülikool; Eraldatud summa: 138 000 EUR.
TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 20.04.2015 nr 9
TF1615
TLÜ interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskus
TU Center of Excellence in Interdisciplinary Lifecourse Studies
TLÜ interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskus
1.05.2015
31.12.2023
Teadus- ja arendusprojekt
Ülikoolide arengufondid
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS210 Sotsioloogia 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.40,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS250 Demograafia5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.40,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.13. RiigiteadusedS170 Poliitikateadused, administreerimine 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.20,0
AsutusRiikTüüp
Tallinna ÜlikoolEesti Vabariikülikool
PerioodSumma
01.05.2015−31.12.202323 000,00 EUR
01.05.2015−31.12.202325 000,00 EUR
01.05.2015−31.12.202330 000,00 EUR
01.05.2015−31.12.202330 000,00 EUR
01.05.2015−31.12.202330 000,00 EUR
138 000,00 EUR

Fookusvaldkonna alla luuakse „Interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskus“ (IET). IET eesmärgiks on panustada Avatud ühiskonna ja valitsemise fookusvaldkonna teadustegevusse, sh doktoriõppesse, lõimides erinevaid teadussuundi, kaasates rahvusvahelist „cutting edge“ teaduskompetentsi ja toetades kõrgetasemeliste interdistsiplinaarsete teadusprojektide algatamist ja läbiviimist, mis hõlmavad endas eluteede uurimist koostöös sotsioloogide, demograafide ja riigiteadlastega (ning perspektiivis ka terviseteaduse, sotsiaaltöö, psühholoogia, kasvatusteadused). Kavandatava koostöö fookuses on erinevate põlvkondade ja sotsiaalsete rühmade (sugu, põlisus, rahvus, tervislik seisund, sotsiaalne staatus, haridus) eluteede kujunemine arvestades institutsionaalset ja sotsiaalset konteksti ning ühiskondade arengu rajasõltuvust. Tippkeskuse koostöö raames on kavas keskenduda nii erinevatele elutee etappidele (noorus, keskiga, vanaduspõlv) kui ka eluvaldkondadele (pereelu, õpingud, töötee jne.). Tippkeskus peab oluliseks tihedat koostööd teiste TLÜ tippkeskuste ja fookusvaldkondadega. Haridusuuenduse fookusvaldkonnaga näeme koostööd hariduse, elukestva õppe ja ühiskonna seoste analüüsimisel, terve ja jätkusuutliku eluviisi valdkonna puhul seoses terve ja aktiivse vananemisega ning tervise ja elutee seoste osas, kultuuriliste kompetentside fookusvaldkonnaga seoses väärtuste, tähenduste ja hoiakute kujunemisega. Keskuse raames tehtav teadustöö aitab kaasa Eesti jaoks oluliste arenguküsimuste lahendamisele; kavandatud uuringusuunad asetavad Eesti Euroopa Liidu ja OECD riikide võrdlusperspektiivi ning aitavaid ühiskonnal nii oma seisundit ja arengut objektiivselt hinnata ja mõtestada. IET raames toimub ulatuslik rahvusvaheline koostöö nii seniste kontaktide raames kui ka uute projektitaotluste algatamisel. Tippkeskus planeerib koostöö raames võrdlevat elutee analüüsi erinevates riikides kasutades selleks rahvusvaheliste uuringute andmeid (SHARE, ISSP, EU-SILC, GGS, PIAAC, PISA jne.). Tippkeskuse teaduslikud põhiküsimused:  Kuidas makrotaseme institutsioonid ja poliitikad mõjutavad erinevate sotsiaalsete ja demograafiliste rühmade eluteed?  Kuidas varasemad eluteesündmused mõjutavad hilisemat eluteed (mikrotase)?  Millist mõju avaldavad pärandiks saadud ja omandatud ressursid (kõige laiemas mõttes) eluteele? Tippkeskuse interdistsiplinaarse koostöö väljundiks saavad doktoritööde kaasjuhendamine, ühised publikatsioonid ja ühised projektitaotlused. Tippkeskuse väljundiks on:  Uued teadustulemused, millel on rakenduslik väärtus; 2  Uued projektitaotlused;  Osalemine muudes koostööprojektides;  Teaduskaadri uuendamine;  Interdistsiplinaarsuse tagamine (ülikooli sees, Eestis javäljaspool Eestit);  Rahvusvahelisuse tugevdamine. Tippkeskuse baasiks on ühe sihtfinantseeritava projekti, ühe institutsionaalse uurimistoetuse projekti, kolme 7.RP projekti, ühe Horizon 2020 raames rahastatava projekti (lisaks mitmed väiksemamahuliste projektide (vt. projektide nimekirja) täitjad ja nendega projektidega seotud doktorandid. Tippkeskuse tuumiku moodustavad 13 teadlast, kes on oma eriala tunnustatud asjatundjad.
The purpose of the TU Centre of Excellence in Interdisciplinary Life-course Studies is to contribute to the research activity of the focus field of open society and governance, including doctoral studies, by integrating different research areas involving high level, international research competence. The research areas facilitate the initiation and implementation of high level interdisciplinary research projects involving studies of life-course in cooperation with sociologists, demographers and political scientists (in perspective also researchers from the fields of health sciences, social work, psychology and educational sciences). The planned cooperation focuses on the development of life-courses of different generations and social groups (gender, native origin, health status, social status, education) by taking into consideration the institutional and social context and the path dependence of the development of societies. Both different life-course stages (youth, middle age, old age) and spheres of life (family life, studies, work path, etc.) are focused on in the framework of cooperation of the Centre of Excellence.
KirjeldusProtsent
Alusuuring80,0
Rakendusuuring20,0