See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF6453
ETF6453 "Õppekava kognitiivsete ja praktilis-rakenduslike pädevuste realiseerumine koolimatemaatikas õpetajate arusaamade ning siseriiklike ja rahvusvaheliste tasemeuuringute taustal" (1.01.2005−31.12.2007); Vastutav täitja: Tiit Lepmann; Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 22 858 EUR.
ETF6453
Õppekava kognitiivsete ja praktilis-rakenduslike pädevuste realiseerumine koolimatemaatikas õpetajate arusaamade ning siseriiklike ja rahvusvaheliste tasemeuuringute taustal
Realisation of the cognitive and practical application-oriented competencies in school mathematics against a background of teachers' views and national and international achievement research findings
1.01.2005
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.10. KasvatusteadusedS286 Ortopedagoogika5.3 Haridusteadused100,0
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007120 000,00 EEK (7 669,40 EUR)
01.01.2005−31.12.2005117 647,06 EEK (7 519,02 EUR)
01.01.2006−31.12.2006120 000,00 EEK (7 669,40 EUR)
22 857,82 EUR

Projekti eesmärgiks on (a) uurida Eesti üldhariduskooli õpilaste matemaatikapädevuste struktuuri riikliku õppekava muutunud rõhuasetuste, riiklike ja rahvusvaheliste tasemeuuringute (TIMSS, PISA, IPMA) ning õpetajate arusaamade taustal, (b) sellest lähtuvalt leida täiendavaid võimalusi õppekava matemaatikapädevuste kognitiivsete ja praktilis-rakenduslike komponentide arendamiseks praktilises koolitöös. Uurimuse läbiviimiseks on püstitatud järgmised alaülesanded: o töötada välja metoodika, mis võimaldaks uurida ja võrdlevalt analüüsida erinevate rahvusvaheliste matemaatikaalaste tasemeuuringute (TIMSS, PISA, IPMA jt) ja siseriiklike tasemeuuringute ülesannetega kontrollitavaid pädevuste süsteeme; o analüüsida Eesti kooliõpilaste matemaatikaalaste pädevuste struktuuri, toetudes TIMSSi ja IPMA testidele ning siseriiklike tasemeuuringute materjalidele; o töötada välja metoodika ning vastavad õpetajate küsitluse materjalid ja uurida õpetajate subjektiivseid teooriaid õpetuses rakendatavate matemaatikaülesannete kohta ning õpetajate diagnostilist kompetentsust ülesannete valikul. Projektis kavandatu rakendusena näeme matemaatikaalases õppekirjanduses ja koolide riiklikus välishindamissüsteemis esinevate ülesannete laadi teatavat muutumist. Selle suunamiseks koostatakse arvutipõhine ülesannete kaartidega (arendatavaid/kontrollitavaid pädevusi fikseeriv tunnusvektor) varustatud näidisülesannete kogu erinevate kooliastmete jaoks.
The main objectives of the project involve the following: (a) to study the structure of pupils' mathematics competencies in Estonian general education schools against a background of the changed emphases of the national curriculum, the national and international research projects (TIMSS, PISA, IPMA), and teachers' views, and (b) proceeding from that, to find additional ways for developing in everyday school work the cognitive and practical application-oriented components of mathematics competencies prescribed by the curriculum. For carrying out the survey, the following goals are set: - To work out methods which would enable the researchers to study comparatively the sys-tems of competencies tested by various international and national mathematics surveys; - To analyse by the said methods the structure of mathematics competencies of Estonian general school students, relying on both the tests results of TIMSS and IPMA and the findings of domestic research; - To work out the appropriate methodology and respective teacher questionnaires for stu-dying the teachers' subjective theories about the curricular mathematics problems, and their diagnostic competence in problem selection; As the outcome of the project we predict a certain change in the type of the problems involved both in mathematics textbooks and in the national system of external evaluation of schools. In order to provide guidance on how to achieve the latter ends, a computer-based collection of sample problems with maps will be compiled.