This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus" project MOBJD527
MOBJD527 "Higgsi osakese otsimine ja trigeri algoritmi arendamine CMS detektoris LHC, CERN Šveitsis (1.09.2019−31.08.2021)", Sandeep Bhowmik, National Institute of Chemical Physics and Biophysics.
MOBJD527
Searching Higgs particle and developing trigger algorithm in the CMS detector at LHC, CERN Switzerland
Higgsi osakese otsimine ja trigeri algoritmi arendamine CMS detektoris LHC, CERN Šveitsis
1.09.2019
31.08.2021
R&D project
Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.10. Physics and Technical PhysicsP210 Elementary particle physics, quantum field theory 1.3 Physical sciences50,0
4. Natural Sciences and Engineering4.10. Physics and Technical PhysicsP211 High energy interactions, cosmic rays 1.3 Physical sciences50,0
PeriodSum
01.09.2019−31.08.202180 883,55 EUR
80 883,55 EUR

Selle projekti üks osa on CMS-andmete analüüsimine, et otsida di-Higgsi tootmist, ja teine osa töötab välja CMS-detektori triggeri algoritme. Osakeste füüsika uue ajastu avas ATLAS ja CMS koostöö abil Higgsi (h) bosoni avastamine. Standardmudeli (SM) pikaajaline ennustus, Higgsi mehhanism, on realiseeritud looduses. Higgsi bosoni üheks oluliseks parameetriks, mis vajab veel mõõtmist on tema eneseinteraktsioon, mida me saame mõõta läbi h-bosoni paaride esinemissageduse mõõtmise. LHC toodab 40 MHz sagedusel osakestepõrkeid, et nende hulgas esineksid ka mõned huvitavad sündmused. Kahjuks ei ole tehniliselt võimalik neid kõiki salvestada. Seetõttu kasutame triggerit ehk sündmuste eelvalimise süsteemi, et valida ainult huvitavaid sündmusi mistõttu taandame andmete tootmise ~200 Hz juurde. Seega on antud süsteemi arendamine üks olulisemaid uurimise osasid. Seetõttu antud uurimisteema käigus kontsentreerume CMS-i online-1-tau-trigeri jaoks algoritmide arendamisele ja optimeerimisele.
One part of this project will be analyzing CMS data to search di-Higgs production and another part will be developing trigger algorithms for the CMS detector. A new era in particle physics has been opened by the discovery of a Higgs (h) boson of mass 125 GeV by the ATLAS and CMS collaborations. The very important prediction of the Standard Model (SM), the Higgs mechanism, is realized in nature now. A few important properties of the H boson yet remain to be measured, however, notably the H boson self interaction. It will be determined by measuring the rates of H boson pair production. The LHC produces interactions at 40 MHz frequency to get few interesting events but we can’t store all those. We use the trigger system to select only interesting events at rate of few hundred Hz. So the development of trigger system is one of the most important part of Particle Physics. Algorithm development and optimization study will be done for online level-1 tau trigger for CMS.