"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6624
ETF6624 "Kirikute ja riigi suhted Eestis 20. sajandil (1.01.2006−31.12.2009)", Riho Altnurme, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Usuteaduskond.
ETF6624
Kirikute ja riigi suhted Eestis 20. sajandil
The Relations between the Church and the State in Estonia on the 20th Century
1.01.2006
31.12.2009
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.2. Teoloogia 6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikoolkoordinaator01.01.2006−31.12.2009
Tartu Ülikool, Usuteaduskondkoordinaator01.01.2006−31.12.2009
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.200672 000,00 EEK (4 601,64 EUR)
01.01.2007−31.12.200772 000,00 EEK (4 601,64 EUR)
01.01.2008−31.12.200872 000,00 EEK (4 601,64 EUR)
01.01.2009−31.12.200969 120,00 EEK (4 417,57 EUR)
18 222,49 EUR
0,00

Uurimuse peaeesmärgiks on senisest põhjalikumalt kaardistada kiriku ja riigi suhete muutumist läbi 20. sajandi Eesti. Kiriku ja riigi suhted on oluliselt mõjutanud inimeste religioossuse väljendusvõimalusi läbi sajandi. Uurimus peaks perioode (esimene ja teine iseseisvusaeg, okupatsioonid ja nende sisemine jaotus) võrreldes jõudma nende mõjufaktoriteni, mis ühest perioodist teise üle kandudes on jätkuvalt mõjutanud Eesti kiriklikku elu möödunud sajandil. Hüpoteesina võib tuua ära väite, et senisest enam tuleks Eesti kogu 20. sajandi kiriku ja riigi suhteid vaadeldes tähelepanu pöörata esimesel iseseisvusperioodil kujundatud suhetele kui mudelitele, millest kirikud lähtusid edasises käitumises. Kitsamalt seni põhjalikumalt uurimata 1970-1980. aastaid vaadeldes võib seniste väheste andmete põhjal oletada, et kiriku ja riigi suhete liberaliseerumine algas teatud ulatuses juba 1980. aastate algul. Hüpoteesina võib püstitada väite, et riik ei pidanud sel ajal kirikuid enam võimeliseks püsima jääma. Projekti tulemusena valmib hulk teadusartikleid ja väitekirju kogu sajandi kiriku-riigi suhetest, eelkõige luteri- ja õigeusu kirikuid käsitledes. Viimasel aastal korraldatakse rahvusvaheline teaduskonverents, mille ettekanded publitseeritakse.
The main purpose of this research is to draw a more compact and thoroughgoing picture about the changes that took place in the relationship between the church and the state throughout the 20th century in Estonia. The relationship between the church and the state has essentially influenced the possibilities for the expression of personal religious feelings throughout the century. One of the purposes of this research is to find out through comparing of different periods (the first and the second independence time, the occupations and their internal disposition), which are the factors that have constantly influenced the Estonian churchly life in the last century. One of the hypotheses is the statement that in the research of the relations between the church and the state in Estonia during the whole 20th century there should be more attention given to the relationship between the church and the state as it was formed during the first independence period as to a certain kind of a model, which was followed by the churches also in their further activities. The period from the 1970ies until the 1980ies has not been thoroughly researched until nowadays but it is already now on the ground of the little information we have, possible to presume that the liberalization of the relations between the church and the state started up to a certain degree already in the beginning of the 1980ies. As a hypothesis one may presume that at this time the state did not anymore consider the churches to be able to survive. As a result of this project quite a number of scientific articles and final theses about the relations between the church and the state throughout the whole last century are going to be concluded. The primary interest belongs to the Lutheran and Orthodox churches in Estonia. In the last year an international scientific conference is going to be organized and the reports held on this conference are going to be published.

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Riho AltnurmedoktorikraadTartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, kirikuloo professor (1,00)EST / ENG01.01.2006−31.12.2009

Põhitäitjad (8)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Toomas AbilinemagistrikraadTallinna Linnamuuseum, muuseumijuht (1,00)EST / ENG01.01.2007−31.12.2009
Ursula HaavaEST / ENG01.01.2008−31.12.2009
Tõnis KarkEST / ENG01.01.2006−31.12.2006
Atko-Sulhan RemmeldoktorikraadEST / ENG01.01.2006−31.12.2009
Ringo Ringveedoktorikraadusuasjade osakond, nõunikEST / ENG01.01.2006−31.12.2009
Priit RohtmetsdoktorikraadEST / ENG01.01.2006−31.12.2009
Andrei SõtšovdoktorikraadEST / ENG01.01.2006−31.12.2009
Veiko VihuridoktorikraadEST / ENG01.01.2006−31.12.2009
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Altnurme, R. (2010). Ökumene und Theologie in Estland. Ökumene des Nordens. Theologien im Ostseeraum: Ostsee-Konferenz, Ökumene des Nordens, Greifswald, Deutschland; 15.-17.05.2008. Toim. Assel, H., Böttrich, C.,Theissen, H. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 77−89. (Greifswalder theologische Forschungen; 19).
Altnurme, R.; Rohtmets, P.; Vihuri, V.; Sõtšov, A.; Pilli, T.; Kurg, I.; Kaldur, P.; Altnurme, L.; Saard, R.; Aan, H.; Tiitus, M.; Soom, K.; Kilemit, L.; Jürjo, S.; Remmel, A.; Paas, M.; Vilumaa, H. (2009). Eesti oikumeenia lugu. Tartu-Tallinn: Tartu Ülikool /Eesti Kirikute Nõukogu.
Ringvee, R. (2009). Õiguslikest aspektidest ja usulistest vähemustest nõukogudejärgsetes Balti riikides. Pädam, T.; Lahe, J. (Toim.). Minu Issand ja minu Jumal! Pühendusteos dr. theol. Toomas Pauli 70. sünnipäevaks (146−158).. Tallinn: EELK Usuteaduse Instituut. (EELK usuteaduse Instituudi toimetised).
Altnurme, R. (2009). Eesti oikumeenia ajaloost. Eesti Kirikute Nõukogu 20: Eesti Kirikute Nõukogu 20; Tallinn; 18.06.2009. Toim. Teder, T.; Leinus, R. Tallinn: Eesti Kirikute Nõukogu, 15−24.
Altnurme, R. (2008). Löhes diakonische Aktivitäten im Baltikum. Hermann Schoenauer. Wilhelm Löhe (1808-1872). Seine Bedeutung für Kirche und Diakonie (411−416).. Stuttgart: Kohlhammer.
Altnurme, L. (Toim.) (2007). Mitut usku Eesti II. Valik usundiloolisi uurimusi: kristluse eri. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Vakker, Triin; Rohtmets, Priit (2008). Estonia: Relations between Christian and Non-Christian Religious Organisations and the State of Religious Freedom. Religion, State and Society, 36 (1), 45−53.10.1080/09637490701809712.
Sõtšov, A. (2008). Eesti Õigeusu Piiskopkond Nõukogude religioonipoliitika mõjuväljas 1954-1964. (Tartu Ülikool, Usuteaduskond ). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Sõtšov, A. (2007). Eesti õigeusu koguduste likvideerimine Nikita Hruštšovi ajal aastail 1954-64. Acta Historica Tallinnensia, 11, 115−130.
Sõtšov, Andrei (2006). Eesti Apostlik-Õigeusu pagulaskirikuvaimulike kirjavahetus kodumaaga ja selle kajastumine EAÕK häälekandjas Jumala Abiga 1950. aastatel. Acta Historica Tallinnensia, 10, 177−192.
Sõtšov, Andrei (2006). Eesti õigeusu pagulaskiriku ja Moskva patriarhaadi Eesti piiskopkonna suhted aastail 1958–1966. Acta Historica Tallinnensia, 10, 193−211.
Vihuri, Veiko (2007). Hugo Bernhard Rahamägi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku teine piiskop 1934-1939. (Doktoritöö, Tartu Ülikool, Usuteaduskond). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Remmel, A. (2008). Religioonivastase võitluse korraldusest Nõukogude Eestis. Ajalooline Ajakiri, 3 (125), 245−280.
Vihuri, V. (2008). Piiskop Rahamägi ja luterlik kirik vaikival ajastul. Ajalooline Ajakiri, 125 (3), 215−244.
Ringvee, Ringo (2009). Legal Aspects of the State-Churchs Relations in the Baltic States, and the Jehovah's Witnesses. Religion - Staat - Gesellschaft. Zeitschrift für Glaubensformen und Weltanschauungen, 10 (2), 249−265.
Altnurme, R.; Rohtmets, P.; Vihuri, V.; Sõtšov, A.; Pilli, T.; Kurg, I.; Kaldur, P.; Altnurme, L.; Saard, R.; Aan, H.; Tiitus, M.; Soom, K.; Kilemit, L.; Jürjo, S.; Remmel, A.; Paas, M.; Vilumaa, H. (2009). History of Estonian Ecumenism. Tartu-Tallinn: University of Tartu / Estonian Council of Churches.
Juhendamised
Juhendamised
Toomas Schvak, magistrikraad, 2009, (juh) Riho Altnurme; Andrei Sõtšov, Tallinna Nõmme Ristija Johannese õigeusu koguduse ja kiriku ajalugu aastani 1960, Tartu Ülikool, Usuteaduskond.
Andrei Sõtšov, doktorikraad, 2008, (juh) Riho Altnurme, Eesti Õigeusu Piiskopkond Nõukogude religioonipoliitika mõjuväljas 1954 - 1964, Tartu Ülikool, Usuteaduskond.
Veiko Vihuri, doktorikraad, 2007, (juh) Riho Altnurme, Hugo Bernhard Rahamägi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku teine piiskop 1934 -1939, Tartu Ülikool, Usuteaduskond.
Priit Rohtmets, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Riho Altnurme, Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku välissuhted aastatel 1919-1940, Tartu Ülikool, Usuteaduskond.