See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu" projekt EKKM14-328
EKKM14-328 ""Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamatu" kirjastamine II (1.01.2014−31.12.2018)", Maria-Maren Linkgreim, Eesti Rakenduslingvistika Ühing.
EKKM14-328
"Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamatu" kirjastamine II
1.01.2014
31.12.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika 6.2. Keeleteadus ja kirjandus100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Rakenduslingvistika Ühingkoordinaator01.01.2014−31.12.2018
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.20142 000,00 EUR
01.01.2015−31.12.20152 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.20162 000,00 EUR
01.01.2017−31.12.20172 000,00 EUR
01.01.2018−31.12.20182 000,00 EUR
10 000,00 EUR

Eesmärk on kinnistada 10 aastaga välja kujunenud "ERÜ aastaraamatu" kirjastamistava, säilitada ajakirja perioodilisus ning jätkata tööd nii ajakirja sisulise tasemega kui ka ajakirja indekseerivate andmebaasidega. Avaldada "ERÜ aastaraamat" trüki- ja võrguväljaandena kohese vaba juurdepääsuga kirjastamissüsteemis www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad. Projekt täidab programmi EKKM II moodulis " 3.3. Humanitaarväljaannete toetamine" loetletud tegevusi: ERÜ aastaraamatu kui perioodilise väljaande 1) liitumine ja püsimine rahvusvahelistes andmebaasides (mooduli p. 3.3.1) ja 2) projektiperioodil avaldatavate võrguväljaannete registreerimine DOI süsteemis (mooduli p. 3.3.2); moodulist taotletakse "ERÜ aastaraamatule" püsitoetust programmiperioodiks. "ERÜ aastaraamat" vastab mooduli eeltingimustele: ERÜ ajakirjad on elektrooniliselt avaldatud kaasaegse veebikirjastamise vajadustele vastavas kirjastamissüsteemis www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad ning järgivad avatud juurdepääsu printsiipe (ingl open access policy). Ajakirja sisuline kvaliteet tagatakse retsenseerimise ja sisulise ning keelelise toimetamisega ega sõltu avaldamiskonkurentsi tihedusest: toimetamisvooru võetakse vastu vaid kaks positiivset hinnangut saanud kaastööd. ERÜ kogemus ja järeldus Thomson Reutersi WoS-is indekseerimisest on, et eestikeelseid humanitaarväljaandeid ei saa allutada globaalsele ingliskeelsele publitseerimisstrateegiale ning mõjufaktorile; keskne ja toimiv on kvaliteedikonkurentsil põhinev strateegia, mis ei sõltu publitseerimiskeelest. Seda printsiipi toetavad ja täidavad edukalt teised “ERÜ aastaraamatuga” koostööd tegevad laiapõhjalisust taotlevad andmebaasid, mis ei sea indekseerimise tingimuseks avaldamiskeelt, vaid toetuvad ingliskeelsele pealkirjale, kvaliteetsele ja sisukale kokkuvõttele ning võtmesõnade loendile; samuti peetakse oluliseks artikli aluseks oleva uurimuse rahastaja nimetamist. (Kõrvalmärkuseks, et Tartu Ülikoolis kehtib 2014. aastast uus doktorikraadi andmise kord, milles on mh muudetud nõuete kirjeldusi teaduspublikatsioonidele, mida loetakse tasemelt sobivaks väitekirjas sisalduva uurimistöö avaldamiseks. TÜ teadus- ja arendusosakonna hinnangul ei näita mingis andmebaasis, sh Thomson Reuters WoS’is indekseerimine enam ajakirja kvaliteeti ja mõjukust ning seeläbi ka seal avaldatud artikli taset (nt kõigil WoSis indekseeritud ajakirjadel ei tarvitse olla rahvusvahelist toimetuskolleegiumi, rahvusvahelist levikut jms). Seni kehtiva regulatsiooni kohaselt oli eelduseks, et WoS ja ERIH Int1 ja Int2 kategooriates indekseeritud ajakirjades avaldatud artiklid on kõrgekvaliteetsed ning seetõttu väitekirja aluseks olevate artiklite taseme ja kvaliteedi sisulist hindamist ei tehta. Edaspidi sisaldaks doktorikraadi andva nõukogu otsus väitekirja kaitsmisele lubamise kohta ka hinnangut väitekirjaga seotud publikatsioonide sobivuse, sh kvaliteedi kohta – sellist hinnangut saavad anda ainult vastava eriala/valdkonna teadlased.) "ERÜ aastaraamat" oli indekseeritud ka Thomson Reuters Web of Science'is, sellest väljaarvamise põhjuseks esitati aastaraamatu madal tsiteeritavus (eelkõige WoS-is indekseeritavates ajakirjades); etteheited ERÜ kirjastamiskvaliteedile ja teistele hinnatavatele mõjuritele puudusid. Õigus uuesti kandideerida WoS-sse avaneks “ERÜ aastaraamatule” alates köitest 12/2016, protsess vältaks 3 järjestikuse ajakirja ilmumiseni ehk 3 aastat. Edaspidi ERÜ ei taotle oma lingvistikaväljaannete indekseerimist WoS-is, mis kaardistab vaid globaalselt mõjukaimaid teadusväljaandeid, ning on teadlik sedakaudu võimetusest vastata kõrgeimale ETIS-e teadustegevuse klassifikaatorile. Hiljuti alanud muutused ERIH-it haldavas organisatsioonis ilmselt "ERÜ aastaraamatu" staatust ERIH-i kategoorias NAT ei muuda, kuid ERÜ jälgib ERIH-i liitumisprotsessi Norra Sotsiaalteaduste Andmearhiiviga (Norwegian Social Science Data Services, NSD) ning uue liitumisvooru avanedes taotleb Int2-kategooriat (sh "Lähivõrdlustele"). Projektiperioodi eesmärgi saavutamist toetab ERÜ elektroonilise kirjastamiskeskkonna toimetamine ja pidev ajakohastamine. ERÜ on 10 aastaga kujundanud tugeva traditsiooniga lingvistikaväljaande, millele taotletakse püsitoetust programmiperioodi jooksul. Projekti eelarve vastab iga-aastasele tegelikkusele: põhikulu on toimetajate töötasu (kirjastamistsükkel kestab 8 kuud) ning tõlketeenus ja võõrkeelsete tekstide keeletoimetamine, muud tegevuskulud on seotud küljendamisega ning DOI süsteemis ja andmebaasides/digiarhiivides olekuga. Trükikulu projektist ei rahastata.
Projektiperioodil ilmusid lingvistikaajakirja "Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat" köited nr 10–14, milles avaldati 85 teadusartiklit, mis vastavad ETIS-e klassifikatsioonis tasemele 1.1. DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa.1736-2563