"Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu" projekt EKKM14-351
EKKM14-351 "Ajakirja "Lähivõrdlusi. Lähivertailuja" kirjastamine II (1.01.2014−31.12.2018)", Annekatrin Kaivapalu, Eesti Rakenduslingvistika Ühing.
EKKM14-351
Ajakirja "Lähivõrdlusi. Lähivertailuja" kirjastamine II
1.01.2014
31.12.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika 6.2. Keeleteadus ja kirjandus100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Rakenduslingvistika Ühingkoordinaator01.01.2014−31.12.2018
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.20142 000,00 EUR
01.01.2015−31.12.20152 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.20162 000,00 EUR
01.01.2017−31.12.20172 000,00 EUR
01.01.2018−31.12.20182 000,00 EUR
10 000,00 EUR

Ajakirja toimetus on nelja aastaga kujundanud kõrgetasemelise rahvusvahelise levikuga lingvistikaväljaande, mis jätkab eesti-soome ligi 30-aastase teeneka sarja traditsioone, pakkudes ainulaadset foorumit eesti, soome jt soome-ugri keelte võrdlevate ja nende keelte õppimist käsitlevate uurimuste avaldamiseks. Projekti eesmärk on kinnistada viimase nelja aastaga välja kujunenud ajakirja "Lähivõrdlusi. Lähivertailuja" kirjastamistava, säilitada ajakirja perioodilisus, jätkata tööd nii ajakirja sisulise tasemega kui ka ajakirja indekseerivate andmebaasidega ja säilitada ajakirja ilmumine trükiväljaandena. Ajakiri "Lähivõrdlusi. Lähivertailuja" avaldatakse trüki- ja võrguväljaandena kohese vaba juurdepääsuga kirjastamissüsteemis www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad. 2010. aastal liitus ERÜ teaduskirjastusena CrossRef-iga, omandas DOI prefiksi 10.5128 ning registreeris oma lingvistikaväljaannete artiklid DOI süsteemis, sh tagasiulatuvalt. Sellega suurenes märkimisväärselt ERÜ võrguväljaannete külastatavus: CrossRefi aruande järgi (9.1.2014) avati 2013. aasta jooksul DOI-lingi abil "ERÜ aastaraamatu" või "Lähivõrdlusi. Lähivertailuja" elektroonilisi artikleid 11207 korral (vrd “ERÜ aastaraamatu” trükitiraaž on 150 ja LV-l 200 eksemplari). Projektiperioodil jätkatakse koostööd CrossRef-i ja DOI süsteemiga ning kaalutakse liitumisvajadust ja -võimekust CrossRef-i DOI süsteemi teiste rakendustega (CrossMark, FundRef, Cited-by Linking). Neid liitumisi toetab kaasaegse veebikirjastamise vajadustele vastav ERÜ ajakirjade võrguväljaanne (www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad), mis kasutab Open Journal System'i kirjastamissüsteemi. ERÜ ajakirjad vastavad avatud juurdepääsu printsiipidele (ingl open access policy). Euroopa Teadusfond on avaldanud teate, et 2014. aasta jooksul hakkab ERIH-it (European Reference Index for the Humanities) haldama Norra Sotsiaalteaduste Andmearhiiv (Norwegian Social Science Data Services, NSD). Liitumise lõppedes avatakse uus, III taotlusvoor (II voor oli aastal 2008, indeks avaldati 2011. aastal). See annab võimaluse projektiperioodi jooksul taotletada Lähivõrdluste. Lähivertailuja indekseerimist ERIH-is; ajakirja profiil vastab kategooriale INT2. Projektiperioodi eesmärk on ERÜ elektroonilise kirjastamiskeskkonna toimetamine ja pidev ajakohastamine. Ajakirjale taotletakse püsitoetust programmiperioodi jooksul. Projekti eelarve vastab iga-aastasele tegelikkusele: põhikulu on toimetajate töötasu (kirjastamistsükkel kestab 8 kuud) ning tõlketeenus ja võõrkeelsete tekstide keeletoimetamine, muud tegevuskulud on seotud küljendamisega ning DOI süsteemis ja andmebaasides/digiarhiivides olekuga. Trükikulu projektist ei rahastata.