See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu" projekt EKKM14-351
EKKM14-351 "Ajakirja "Lähivõrdlusi. Lähivertailuja" kirjastamine II (1.01.2014−31.12.2018)", Annekatrin Kaivapalu, Eesti Rakenduslingvistika Ühing.
EKKM14-351
Ajakirja "Lähivõrdlusi. Lähivertailuja" kirjastamine II
1.01.2014
31.12.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika 6.2. Keeleteadus ja kirjandus100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Rakenduslingvistika Ühingkoordinaator01.01.2014−31.12.2018
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.20142 000,00 EUR
01.01.2015−31.12.20152 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.20162 000,00 EUR
01.01.2017−31.12.20172 000,00 EUR
01.01.2018−31.12.20182 000,00 EUR
10 000,00 EUR

Ajakirja toimetus on nelja aastaga kujundanud kõrgetasemelise rahvusvahelise levikuga lingvistikaväljaande, mis jätkab eesti-soome ligi 30-aastase teeneka sarja traditsioone, pakkudes ainulaadset foorumit eesti, soome jt soome-ugri keelte võrdlevate ja nende keelte õppimist käsitlevate uurimuste avaldamiseks. Projekti eesmärk on kinnistada viimase nelja aastaga välja kujunenud ajakirja "Lähivõrdlusi. Lähivertailuja" kirjastamistava, säilitada ajakirja perioodilisus, jätkata tööd nii ajakirja sisulise tasemega kui ka ajakirja indekseerivate andmebaasidega ja säilitada ajakirja ilmumine trükiväljaandena. Ajakiri "Lähivõrdlusi. Lähivertailuja" avaldatakse trüki- ja võrguväljaandena kohese vaba juurdepääsuga kirjastamissüsteemis www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad. 2010. aastal liitus ERÜ teaduskirjastusena CrossRef-iga, omandas DOI prefiksi 10.5128 ning registreeris oma lingvistikaväljaannete artiklid DOI süsteemis, sh tagasiulatuvalt. Sellega suurenes märkimisväärselt ERÜ võrguväljaannete külastatavus: CrossRefi aruande järgi (9.1.2014) avati 2013. aasta jooksul DOI-lingi abil "ERÜ aastaraamatu" või "Lähivõrdlusi. Lähivertailuja" elektroonilisi artikleid 11207 korral (vrd “ERÜ aastaraamatu” trükitiraaž on 150 ja LV-l 200 eksemplari). Projektiperioodil jätkatakse koostööd CrossRef-i ja DOI süsteemiga ning kaalutakse liitumisvajadust ja -võimekust CrossRef-i DOI süsteemi teiste rakendustega (CrossMark, FundRef, Cited-by Linking). Neid liitumisi toetab kaasaegse veebikirjastamise vajadustele vastav ERÜ ajakirjade võrguväljaanne (www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad), mis kasutab Open Journal System'i kirjastamissüsteemi. ERÜ ajakirjad vastavad avatud juurdepääsu printsiipidele (ingl open access policy). Euroopa Teadusfond on avaldanud teate, et 2014. aasta jooksul hakkab ERIH-it (European Reference Index for the Humanities) haldama Norra Sotsiaalteaduste Andmearhiiv (Norwegian Social Science Data Services, NSD). Liitumise lõppedes avatakse uus, III taotlusvoor (II voor oli aastal 2008, indeks avaldati 2011. aastal). See annab võimaluse projektiperioodi jooksul taotletada Lähivõrdluste. Lähivertailuja indekseerimist ERIH-is; ajakirja profiil vastab kategooriale INT2. Projektiperioodi eesmärk on ERÜ elektroonilise kirjastamiskeskkonna toimetamine ja pidev ajakohastamine. Ajakirjale taotletakse püsitoetust programmiperioodi jooksul. Projekti eelarve vastab iga-aastasele tegelikkusele: põhikulu on toimetajate töötasu (kirjastamistsükkel kestab 8 kuud) ning tõlketeenus ja võõrkeelsete tekstide keeletoimetamine, muud tegevuskulud on seotud küljendamisega ning DOI süsteemis ja andmebaasides/digiarhiivides olekuga. Trükikulu projektist ei rahastata.
Riikliku programmi projekti tulemusena on 2014–2018 avaldatud trüki- ja võrguväljaandena ajakirja "Lähivõrdlusi. Lähivertailuja " numbrid 24–28 (1 number aastas). ERÜ väljaandena on ajakirja nendes numbrites avaldatud 53 artiklit, ajakirja numbrite maht on aastast aastasse kasvanud. 2015. aastal täitus kolmkümmend aastat ”Lähivõrdluste” esimese numbri ilmumisest. Sarjana ilmunud eri ülikoolide toimetistest on saanud iseseisev rahvusvaheliselt eelretsenseeritav teadusajakiri, rakendusliku fennougristika olulisim foorum, kus ilmub jätkuvalt eriteemalisi artikleid soome, eesti ja teiste soome-ugri keelte kasutamisest, õppimisest ja õpetamisest ning keelte võrdlusest. Lisaks tradistioonilistele sihtkeeltele eesti ja soome keelele ning lähtekeeltele vene ja rootsi keelele on analüüsitud sihtkeeltena ungari ja karjala ning lähtekeelena jaapani keelt. ERÜ on liitunud DOI süsteemiga, igale ajakirja "Lähivõrdlusi. Lähivertailuja" artiklile registreeritakse DOI tunnus. Projektiperioodi arendused on seotud elektroonilise kirjastamise uusimate võimaluste kasutuselevõtmisega, mis sisalduvad nii ERÜ-s kasutatavas kirjastamissüsteemis Open Journal System kui ka väljastpoolt pakutavates teenustes. Artikli DOI süsteemi registreerimisega kaasneb kohustus lisada selle artikli kirjanduse viitekirjetele nende DOI tunnus. Sel põhjusel on elektroonilise artikli viitekirjete loetelu regulaarselt DOI süsteemiga kooskõlastatud. Ajakirja levitatakse laiapõhjalistes, humanitaar-, sh lingvistikavaldkonda täies mahus hõlmavates andmebaasides ja digiarhiivides. Projekti lõpptulemuseks on nii traditsiooniline trükiväljaanne kui ka ajakohane, uusimaid tehnilisi e-rakendusi kasutav võrguväljaanne.