"Personaalne uurimistoetus" projekt PUT405
PUT405 "Uudsed kodeerimistehnikad andmeedastuses ja -salvestuses (1.01.2014−31.12.2017)", Vitaly Skachek, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, arvutiteaduse instituut.
PUT405
Uudsed kodeerimistehnikad andmeedastuses ja -salvestuses
New Coding Techniques in Data Communications and Storage
1.01.2014
31.12.2017
Teadus- ja arendusprojekt
Personaalne uurimistoetus
Otsinguprojekt
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaT180 Telekommunikatsioonitehnoloogia 2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)100,0
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.201461 800,00 EUR
01.01.2015−31.12.201561 800,00 EUR
01.01.2016−31.12.201661 800,00 EUR
01.01.2017−31.12.201761 800,00 EUR
247 200,00 EUR

Tänu hiljutistele tehnoloogilistele arengutele andmeedastuses ja -salvestuses on vaja efektiivselt edastada ja salvestada väga suuri andmehulki nii, et andmed oleksid kaitstud juhusliku müra põhjustatud vigade eest. Seda saab saavutada, kasutades efektiivsemaid veaparanduskoode ja algoritme. Selles projektis teeme ettepaneku arendada uusi veaparandustehnikaid kahel alal: (i) säilmälud; (ii) kodeeritud võrgud. Uudsete säilmälude jaoks on vaja arendada sobivad veaparandustehnikad. Teeme ettepaneku disainida uusi koode üle permutatsioonide ja multi-permutatsioonide hulkade koos efektiivsete kodeerimis- ja dekodeerimisalgoritmidega. Informatsiooni kodeerimine, kasutades vektorruumide alamruume võimaldab andmete parema vastupidavuse vigadele võrkudes, mille topoloogia ei ole teada või muutub. Teeme ettepaneku uurida uusi koode, mis sobivad kodeeritud võrkudele, samuti leida uusi algoritme ja rakendusi alamruumikoodidele.
Due to recent technological developments in data communications and storage, it becomes a necessity to transmit and to store efficiently very large amounts of data, such that the data is resistible to random noise errors. This can be achieved by using more efficient error-correcting codes and algorithms. In this project, we propose to develop new error-correcting techniques in two areas: (i) non-volatile memories; (ii) coded networks. New non-volatile memories require development of suitable error-correcting techniques. We propose to design new codes over sets of permutations and multi-permutations together with efficient algorithms for encoding and decoding. Coding of information using vector subspaces is able to provide better error-resistance of the data for networks with unknown or changing topology. We propose to study new codes suitable for coded networks, as well as finding new algorithms and new applications for subspace codes.
Hiljutiste tehnoloogiliste arengute tulemustena andmete edastuses ja talletamises on vajalik efektiivselt edastada, töödelda ja talletada suuri andmekoguseid selliselt, et need andmed oleksid kaitstud juhusliku müra vigade vastu. Seda on võimalik saavutada kasutades efektiivsemaid veaparanduskoode ja -algoritme. Selles projektis me keskendusime veaparandusele kahes valdkonnas: säilmälu seadmed ja andmeedastusvõrgud. Säilmäluseadmete valdkonnas saavutasime me mitmeid uusi tulemusi. Me saavutasime uued teoreetilised läved mõnede selliste koodide parameetritele, leidsime optimaalsed koodid arvutipõhise otsinguga ja projekteerisime efektiivse kodeerimise skeemi kasutades Pearson-kaugus koode. Andmeedastusvõrkude valkonnas uurisime me kodeerimise erinevaid aspekte sellistes süsteemides. Täpsemalt, me kasutasime meetode kodeerimise valdkonnast, et välja töötada uusi algoritme andmete sünkroniseerimiseks hajussüsteemides mitme serveriga. Samuti pakkusime välja lineaarsete pakk-koodide mudeli, mida on võimalik kasutada koormuse tasakaalustamiseks hajussüsteemides ja privaatseks infootsinguks. Me töötasime välja uued teoreetilised läved selliste koodide parameetritele ja pakkusime välja mõnede spetsiifiliste koodide meetodid.