"Personaalne uurimistoetus" projekt PUT405
PUT405 "Uudsed kodeerimistehnikad andmeedastuses ja -salvestuses (1.01.2014−31.12.2017)", Vitaly Skachek, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Arvutiteaduse instituut.
PUT405
Uudsed kodeerimistehnikad andmeedastuses ja -salvestuses
New Coding Techniques in Data Communications and Storage
1.01.2014
31.12.2017
Personaalne uurimistoetus
Otsinguprojekt
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaT180 Telekommunikatsioonitehnoloogia 2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)100,0
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.201461 800,00 EUR
01.01.2015−31.12.201561 800,00 EUR
01.01.2016−31.12.201661 800,00 EUR
01.01.2017−31.12.201761 800,00 EUR
247 200,00 EUR

Tänu hiljutistele tehnoloogilistele arengutele andmeedastuses ja -salvestuses on vaja efektiivselt edastada ja salvestada väga suuri andmehulki nii, et andmed oleksid kaitstud juhusliku müra põhjustatud vigade eest. Seda saab saavutada, kasutades efektiivsemaid veaparanduskoode ja algoritme. Selles projektis teeme ettepaneku arendada uusi veaparandustehnikaid kahel alal: (i) säilmälud; (ii) kodeeritud võrgud. Uudsete säilmälude jaoks on vaja arendada sobivad veaparandustehnikad. Teeme ettepaneku disainida uusi koode üle permutatsioonide ja multi-permutatsioonide hulkade koos efektiivsete kodeerimis- ja dekodeerimisalgoritmidega. Informatsiooni kodeerimine, kasutades vektorruumide alamruume võimaldab andmete parema vastupidavuse vigadele võrkudes, mille topoloogia ei ole teada või muutub. Teeme ettepaneku uurida uusi koode, mis sobivad kodeeritud võrkudele, samuti leida uusi algoritme ja rakendusi alamruumikoodidele.
Due to recent technological developments in data communications and storage, it becomes a necessity to transmit and to store efficiently very large amounts of data, such that the data is resistible to random noise errors. This can be achieved by using more efficient error-correcting codes and algorithms. In this project, we propose to develop new error-correcting techniques in two areas: (i) non-volatile memories; (ii) coded networks. New non-volatile memories require development of suitable error-correcting techniques. We propose to design new codes over sets of permutations and multi-permutations together with efficient algorithms for encoding and decoding. Coding of information using vector subspaces is able to provide better error-resistance of the data for networks with unknown or changing topology. We propose to study new codes suitable for coded networks, as well as finding new algorithms and new applications for subspace codes.

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Vitaly SkachekdoktorikraadTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, teoreetilise informaatika dotsent (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2017

Põhitäitjad (5)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Irina BocharovadoktorikraadEST / ENG01.01.2017−31.12.2017
Dushantha Nalin Kumara Jayakody ArachchilagedoktorikraadTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, Krüptograafia õppetool, Järeldoktor (1,00) Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, kodeerimisteooria teadur (1,00)EST / ENG01.02.2016−31.12.2016
Eldho Kuppamala Puthenpurayil ThomasdoktorikraadUniversity of Tartu, Research Fellow in Coding Theory (1,00)EST / ENG19.09.2016−31.12.2017
Ago-Erik RietdoktorikraadTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Matemaatika Instituut, teadur (1,00)EST / ENG01.01.2015−31.12.2016
Hui ZhangdoktorikraadEST / ENG01.03.2015−31.12.2016

Täitjad (3)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Abdulazeez Olaseni Atanda01.06.2016−31.12.2017
Ivo KubjasmagistrikraadSmartmatic-Cybernetica Centre of Excellence for Internet Voting OÜ, tarkvarainsenerEST / ENG01.09.2014−31.12.2017
Yauhen YakimenkaEST / ENG01.09.2014−31.12.2017
Projektid
Projekt
7-3.2/13-14; "Osalemine Hawail toimuval sümpoosiumil IEEE International Syposium on Information Theory"; Vitaly Skachek;
EMP133; "Uudsed analüüsi- ja disainitööriistada madala tihedusega paarsuskontrollikoodidele"; Vitaly Skachek;
MMTAT13198; "European School of Information Theory 2014 korraldamine Tallinnas"; Vitaly Skachek;
TK148; "IT Tippkeskus EXCITE"; Jaak Vilo;
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Lipmaa, H.; Skachek, V. (2014). Linear Batch Codes. 4th International Castle Meeting on Coding Theory and Applications, Palmela, Portugal. Springer Verlag, 1−8.
Gripon, V.; Skachek, V.; Rabbat, M. (2014). Sparse Binary Matrices as Efficient Associative Memories. 52nd Annual Allerton Conference on Communication, Control, and Computing, Allerton, IL, USA. IEEE,.
Skachek, V.; Rabbat, M. (2014). Subspace Synchronization: A Network-Coding Approach to Object Reconciliation. IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), Honolulu, HI, USA. IEEE, 1−5.
Gologlu, F.; Lember, J.; Riet, A.-E.; Skachek, V. (2015). New Bounds for Permutation Codes in Ulam Metric. Proc. IEEE International Symposium on Information Theory, Hong Kong, PR China. IEEE, 1726−1730.
Yakimenka, Y.; Skachek, V. (2015). Refined Upper Bounds on Stopping Redundancy of Binary Linear Codes. IEEE Information Theory Workshop, Jerusalem, Israel. IEEE, 1−5.
Lee, Jonathan; Riet, Ago-Erik. (2015). Graph Saturation Games. LAGOS 2015 proceedings: Latin-American Algorithms, Graphs and Optimization Symposium 2015, 10-15 May 2015, Praia das Fontes, Beberibe, Ceará, Brazil. Tartu Ülikool, x−x.
Lee, Jonathan; Riet, Ago-Erik (2015). F-Saturation Games. Discrete Mathematics, 338, 2356−2362.10.1016/j.disc.2015.05.028 [ilmumas].
Kubjas, I.; Skachek, V. (2015). Data Dissemination Problem in Wireless Networks. 53rd Annual Allerton Conference on Communication, Control, and Computing, Allerton, IL, USA. IEEE, 1.
Dushantha Nalin Kumara Jayakody Arachchilage , Vitaly Skachek, Chen Bin (2016). Spatially coupled LDPC coding in cooperative wireless networks. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 1−12.10.1186/s13634-016-0311-9.
Visk, Kristo; Riet, Ago-Erik (2016). Generalisation of Kraft inequality for source coding into permutations. In: 2016 IEEE International Symposium on Information Theory (1237−1241). 2016 IEEE International Symposium on Information Theory: IEEE Xplore.10.1109/ISIT.2016.7541496.
Zhang, H.; Skachek, V. (2016). Bounds for batch codes with restricted query size. IEEE International Symposium on Information Theory, Barcelona, Spain, July 2016. IEEE, 1192−1196.10.1109/ISIT.2016.7541487.
Immink, K.A.S.; Skachek, V. (2016). Minimum Pearson Distance Detection Using Mass-Centered Codewords in the Presence of Unknown Varying Offset. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 34 (9), 2510−2517.10.1109/JSAC.2016.2603618.
Skachek, V.; Immink, K.A.S. (2016). Minimum Pearson distance detection in the presence of unknown slowly varying offset. IEEE International Symposium on Information Theory, Barcelona, Spain, July 2016. IEEE, 195−199.10.1109/ISIT.2016.7541288.
Vukobratovic, D.; Jakovetic, D.; Skachek, V.; Bajovic, D.; Sejdinovic, D.; Karabulut Kurt G.; Hollanti, C.; Fischer, I. (2016). CONDENSE: A Reconfigurable Knowledge Acquisition Architecture for Future 5G IoT. IEEE Access, 4, 3360−3378.10.1109/ACCESS.2016.2585468.
Vukobratovic, D:; Jakovetic, D.; Skachek, V.; Bajovic, D.; Sejdinovic, D. (2016). Network function computation as a service in future 5G machine type communications. 9th International Symposium on Turbo Codes and Iterative Information Processing (ISTC), Brest, France. IEEE, 365−369.10.1109/ISTC.2016.7593138.
Jayakody, D.N.K; Skachek, V.; Chen, B. (2016). Spatially-coupled LDPC coding in cooperative wireless networks. 2016 IEEE Wireless Communications and Networking Conference, April 2016. Qatar: IEEE, 1−6.10.1109/WCNC.2016.7564992.
Rajaram, A.; Jayakody, D.N.K.; Skachek, V. (2016). Store-then-cooperate: Energy harvesting scheme in cooperative relay networks. International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS), Poznan, Poland. IEEE, 445−450.10.1109/ISWCS.2016.7600945.
-
Skachek, V. (2017). Batch and PIR Codes and Their Connections to Locally Repairable Codes. In: preprint (0−0). Springer [ilmumas].
Monteiro, F. A.; Burr, A.; Chatzigeorgiou, I.; Hollanti, C.; Krikidis, I.; Seferoglu, H.; and Skachek, V. (2017). Editorial: Special issue on network coding. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 0−0.s13634-017-0463-2.