This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus" project MOBJD509
MOBJD509 "Assessment of hazard of UV weathered microplastics in aquatic environment (UV-PLASTOX) (1.02.2020−31.01.2022)", Alla Khosrovyan, National Institute of Chemical Physics and Biophysics.
MOBJD509
UV-kiirguse toimel mikroplastist vette leostuvate ainete ohtlikkus veeorganismide (UV-PLASTOX)
Assessment of hazard of UV weathered microplastics in aquatic environment (UV-PLASTOX)
1.02.2020
31.01.2022
R&D project
Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
1. Biosciences and Environment1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental ProtectionT270 Environmental technology, pollution control 1.5 Earth and related environmental sciences60,0
1. Biosciences and Environment1.4. Ecology, Biosystematics and -physiologyB260 Hydrobiology, marine biology, aquatic ecology, limnology 1.6 Biological sciences20,0
1. Biosciences and Environment1.9. Research into Substances Hazardous to the EnvironmentP305 Environmental chemistry 1.4 Chemical sciences20,0
PeriodSum
01.02.2020−31.01.202280 883,55 EUR
80 883,55 EUR

Mikroplasti (<5 mm ) ohtlikkust keskkonnale teadvustatkse üha enam ning peamiselt veesaastuse võtmes. Samas on hoiatavalt vähe teada UV-kiirguse toimel ‘tavaplasti’ ja bioplasti osakestest vette leostuvate ainete ohtlikkusest veekogude planktilistele ja setteorganismidele. Eriti napib andmeid pikaajaliste ökotoksikoloogiliste mõjude kohta ja nanoplasti osas andmed praktiliselt puuduvad. Antud projektis (i) kohandatakse EU JP Oceans projektis WEATHER MIC välja töötatud laboratoorset seadet UV-kiirguse mõjul pisiplastist vette leostuvate ainete ohtlikkuse uurimiseks KBFI KTL tingimustes; (ii) võrreldakse ‘tava’- ja biolaguneva plasti osakeste leostuskäitumist sh. toksikantide eraldumist; (iii) saadakse uut teavet eritüübiliste ja -suurusega pisiplasti ohtlikkusest mere- ja magevee loomhõljumile ja bakteritele; (iv) otsitakse seoseid plasti koostise, leostuvate ainete ja leotiste ökotoksikoloogilisuse vahel.
The adverse effect of the microplastic (< 5 mm) pollution on environment is increasingly acknowledged with oceans and surface waters as most concerned compartments. Warningly, there are big ‘ecotoxicological’ knowledge gaps concerning: (i) the impact of UV-weathering on water leachable toxicity of ‘conventional’ and biodegradable microplastic ; (ii) long-term toxic effects for planktonic vs benthic organisms and (iii) the effect of nanoplastic. In this project we will adapt a novel method introduced by EU JP Oceans project WEATHER MIC for evaluation of UV-facilitated water leachable toxicity of microplastic to our Laboratory conditions and apply that also for biodegradable microplastic. Thus, we will generate new data on the potential ecotoxicological effects of different sizes and types of UV-weathered microplastic to selected fresh and marine water planktonic and benthic organisms. Connection between the toxic effects and chemical composition of the leachates will be searched.