See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu (EKKM)" projekt EKKM14-304
EKKM14-304 "Ajakirja Methis. Studia humaniora Estonica väljaandmine (1.01.2014−31.12.2018)", Marin Laak, Eesti Kirjandusmuuseum.
EKKM14-304
Ajakirja Methis. Studia humaniora Estonica väljaandmine
Publishing Journal Methis. Studia Humaniora Estonica
1.01.2014
31.12.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu (EKKM)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.4. KultuuriuuringudH400 Folkloristika6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)30,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH390 Üldine ja võrdlev kirjandusteadus, kirjanduskriitika, kirjandusteooria 6.2. Keeleteadus ja kirjandus60,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.1. FilosoofiaH120 Süstemaatiline filosoofia, eetika, esteetika, metafüüsika, epistemoloogia, ideolooogia 6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)10,0
AsutusRollPeriood
Eesti Kirjandusmuuseumkoordinaator01.01.2014−31.12.2018
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.20143 000,00 EUR
01.01.2015−31.12.20153 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.20163 000,00 EUR
01.01.2017−31.12.20172 000,00 EUR
01.01.2018−31.12.20182 000,00 EUR
13 000,00 EUR

Projekt vastab EKKMII kultuurimälu mooduli eesmärkidele punktis 3.3 – „Humanitaarväljaannete toetamine“: selle eesmärgiks on tõsta Eestis ilmuva perioodilise humanitaarväljaande Methis. Studia humaniora Estonica rahvusvahelist taset ja tuntust ning tagada selle säilimine. Ajakiri Methis ilmub elektrooniliselt ja selle sisu on tasuta vabalt kättesaadav kodulehe www.methis.ee ja sellega seostatud platvormi Open Journal Systems (OJS) kaudu TÜ Raamatukogu serveris. Ajakiri on registreeritud CrossRef (Doi) andmebaasis. Programmi EKKM-II toel on siinse projekti peamisteks eesmärkideks ajakirja rahvusvahelise taseme edasine tõstmine ning väljaandmise stabiilsuse, kuupäevalise regulaarsuse ja kvaliteedi tagamine. 1. Siinse projekti põhieesmärgiks EKKM II toel on taotleda Mehise registreerimist Thomson Reutersi ISI teadusveebis ning INT2 või INT1 staatust ERIH-is, samuti liitumist CEOOL, EBSCO ja SCOPUS andmebaasidega. Rahvusvahelise taseme tõstmisel järgmisele tasemele – Etise klassifikaatorite järgi 1.1 – tõusmine nõuab ajakirja ilmumise kuupäevalist regulaarsust vähemalt kahe aasta vältel. Methis on ilmunud täpselt graafiku järgselt 2013. a-l (15. juuni ja 15. dets), aasta 2014 on regulaarsuse hoidmiseks strateegiliselt otsustav. 2. Teiseks põhieesmärgiks EKKM II toel seatakse ajakirja püsiva keele- ja tegevtoimetaja töökoha sisseseadmine. See garanteeriks ajakirja stabiilsuse ja numbrite ilmumise kuupäevalise täpsusega, vähendaks ajakirja peatoimetaja ja (eri)numbrite koostajate töökoormust ning aitaks hoida saavutatud toimetamise sisulist kvaliteeti. Seniseks praktikaks on olnud erinevate keeletoimetajate rakendamine, kes on töötanud EKM-s töövõtulepingutega ja teinud seda tööd teise asutuse põhitöökohtade kõrvalt. Püsitoimetaja ülesandeks on pärast numbri koostamist selle sisu keeletoimetamine, suhtlemine autoritega ning numbrite trükiks ettevalmistamine kuni trükifaili valmimiseni. Siiani on ajakirja tegevtoimetamine tasustamata tööna pidanud mahtuma peatoimetaja teiste, põhitöökoha kohustustega seotud töökohustuste kõrvale. Peatoimetaja koormust vähendaks oluliselt ka töötamine kindla inimesega ning kaoks uute toimetajate pideva konsulteerimise kohustus. Töötamiseks Mehise keele- ja tegevtoimetajana aastatel 2014-18 on kokkulepe EKM teadur dr Kanni Labiga, kel on suur kogemus teadustekstide keeletoimetajana ning kes on tööd alustanud Methise eksiilkirjanduse erinumbriga 13 (ilm 15.juuni 2014). Kanni Labi ülesannete hulka kuuluksid järgmised tegevused: 1)artiklite ja rubriikide kaastööde keeleline toimetamine 2)arhiiviallikate ja raamatute tsitaatide ja viidete kontrollimine 3)küljenduspoognate korrektuur 4)numbrite trükiettevalmistus: töö koordineerimine küljendajaga ja TÜ Kirjastusega kuni trükifaili valmimiseni 5)numbrite ja artiklite indekseerimine rahvusvahelistes andmebaasides 6)ingliskeelse kodulehe (www.ethis.ee) toimetamine ja OJS kodulehe toimetamine (Toimetus jätaks endale õiguse vajadusel leida temaatiliste erinumbrite puhul erialaselt kõige pädevam keeletoimetaja - nt 2014. a teatriteaduse erinumbri keeletoimetaja on teatriteaduse doktorant ja suure toimetamiskogemusega Tiina Saluvere. Sellisel juhul jääks Kanni Labi ülesandeks tegevtoimetamine, töö andmebaasidega jms). Peatoimetaja Marin Laagi kohustuseks jääks (siinse projekti õnnestumisel) ajakirja väljaandmise kõikide tegevuste koordineerimine ja vastutamine EKKM II projekti täitmise eest järgmistes tegevuslõikudes: 1) töö rahvusvahelise kolleegiumiga, 2) ajakirja järjepidevuse tagamine ja avaldamiskava koostamine, 3) vastutamine ajakirja sisulise kvaliteedi eest, 4) läbirääkimised erinumbrite ja vabanumbrite koostajatega ja nende konsulteerimine, 5) eestikeelse kodulehe toimetamine jm. Tulevikuperspektiiviks on ajakirja kõikide toimetamistsüklite (koostamine, eelretsenseerimine, koostöö kolleegiumiga, sisu- ja keeletoimetamine jm) viimine üle Open Journal Systemi (OJS) intraveebi toimetamiskeskkonda, mida seni on takistanud pidevalt vaheldunud koostajate ja keeletoimetajatega seotud suur töömaht peatoimetaja joaks. Jätkatakse Methise avaldamist elektrooniliselt, kuid lisaks antakse välja väike trükitiraaž, 150 kuni 200 eksemplari – levitamiseks (eriala)raamatukogudesse, nõudmisel rahvusvahelistesse andmebaasidesse, kinkimiseks kolleegiumi liikmetele ja autorieksemplaridena.
Ajakiri on välja antud: 10 numbrit / 8 köidet.