"Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel" projekt KBFI,KTL-4
KBFI,KTL-4 (2014-2020.4.01.16-0123 (kogu projekt)) ""Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+)“ (1.01.2017−31.12.2021)", Anne Kahru, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut.
2014-2020.4.01.16-0123 (kogu projekt)
KBFI,KTL-4
"Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+)“
“Center of Nanomaterials Technologies and Research (NAMUR+)”
"Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+)“
NAMUR+
1.01.2017
31.12.2021
Teadus- ja arendusprojekt
Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.2. MikrobioloogiaB230 Mikrobioloogia, bakterioloogia, viroloogia, mükoloogia 1.6 Bioteadused20,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.9. Keskkonnaohtlikke aineid käsitlevad uuringudP305 Keskkonnakeemia 1.4 Keemiateadused50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.16. Biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika)T490 Biotehnoloogia 2.7 Keskkonnatehnika30,0
PerioodSumma
01.01.2017−31.12.2021270 400,00 EUR
270 400,00 EUR

Projekti NAMUR+ keskne eesmärk on arendada välja Eesti teadustaristute teekaardi objekt – tipptasemel infrastruktuur nanomaterjalide valmistamiseks, uurimiseks ja rakendamiseks ning koondada nii projekti partnerite poolt kasutatav kui ka hangitav ja täiendatav kõrgtehnoloogiline nanomaterjalide uurimisaparatuur atraktiivseks kombineeritud nanomaterjalide ja nanoohutuse alaseks tõmbekeskuseks. Selline keskus põhineks TÜ, KBFI ja TTÜ materjalide, kõrgefektiivse energeetika ja nanoturvalisuse teadusgruppide kompetentsil, oleks atraktiivne nende partneritele (ka erasektorile) ja võimaldaks pakkuda teenustena maailma tipptasemel nanotehnoloogilisi ja nanoohutuse alaseid uuringuid.
Aim of the project NAMUR+ is to establish the Estonian Research Infrastructures Roadmap object - an infrastructure/excellence centre for the nanomaterials research and development, and their safety assessment bringing together projects partners’ already exciting and in the future purchased high-technology equipment. The partners of NAMUR+ are Tartu University, Tallinn University of Technology and National Institute of Chemical Physics and Biophysics (Laboratory of Environmental Toxicology, leading partner for the nanomaterials safety assessment).
AsutusRollRiikTüüpKommentaar
Tallinna Tehnikaülikoolpartner
Tartu Ülikoolkoordinaator