This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus" project MOBJD246
MOBJD246 "Study of Novel Codes for Problems in Distributed Systems (1.10.2017−30.09.2019)", Eldho Kuppamala Puthenpurayil Thomas, University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Computer Science.
MOBJD246
Uudsete koodide uurimine hajussüsteemides tekkivate küsimuste lahendamiseks
Study of Novel Codes for Problems in Distributed Systems
1.10.2017
30.09.2019
R&D project
Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus
Field of researchSubfieldCERCS specialtyFrascati Manual specialtyPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.6. Computer SciencesP170 Computer science, numerical analysis, systems, control 1.1. Mathematics and computer sciences [mathematics and other allied fields: computer sciences and other allied subjects (software development only hardware development should be classified in the engineering fields)]100,0
PeriodSum
01.10.2017−30.09.201960 249,00 EUR
60 249,00 EUR
0,00 EUR

Käesolevas projektis pakume me uurimiseks kahte seotud koodide perekonda: pakk-koode ja koode privaatseks infootsinguks. Need kaks koodide perekonda on sobivad saavutamaks koormuse tasakaalustamist mitmik-serveri süsteemides, andmete privaatseks juurdepääsuks hajutatud andmetalletussüsteemides ja efektiivseks andmepakkide ümbersuunamiseks kommutaatorites. Me kavatseme ühendada lokaalselt parandatavate koodide valdkonnas kasutatavad analüütilised tehnikad täiendavate uudsete ideedega. Väljapakutud teadustöö viib uute peaaegu optimaalsete koodide projekteerimiseni, nende koodide fundamentaalsetest piiridest arusaamiseni ja efektiivsetele nendel koodidel põhinevatele praktiliste skeemideni.
In this project, we propose to study two related families of codes: batch codes and codes for private information retrieval. These two families of codes are suitable for achieving load balancing in multi-server systems, for private access to the data in distributed data storage systems, and for efficient redirection of data packets in network switches. We propose to combine the analytical techniques used in the area of locally repairable codes with additional novel ideas. The proposed research will lead to design of new close-to-optimal codes, to better understanding of the fundamental limits on their parameters, and to efficient practical schemes based on such codes.