See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6464
ETF6464 "Avalike ülesannete eraõiguslikele isikutele üleandmise õigusteoreetilised lähtekohad (1.01.2005−31.12.2008)", Kalle Merusk, Tartu Ülikool, Õigusteaduskond.
ETF6464
Avalike ülesannete eraõiguslikele isikutele üleandmise õigusteoreetilised lähtekohad
Legal theoretical basis for delegation of public functions to private legal entities
1.01.2005
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.7. ÕigusteadusB770 Meditsiiniõigus 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Õigusteaduskondkoordinaator01.01.2005−31.12.2008
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.2006180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2005−31.12.2005176 470,59 EEK (11 278,53 EUR)
01.01.2007−31.12.2007180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2008−31.12.2008180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
45 790,83 EUR

Viimasel aastakümnel on paljudes riikides hakatud tõsist tähelepanu pöörama avaliku halduse ökonoomikale ja eramajandamise komponentidele. Teravalt on päevakorda tõusnud avaliku sektori eelarvete koormuse vähendamine. Eestis on nimetatud probleemid muutunud aktuaalseks viimastel aastatel. Avalike ülesannete eraõiguslikele isikutele üleandmine ei ole üksnes otstarbekuse probleem, vaid ta on tihedalt seotud õiguslike ja õigusteoreetiliste aspektidega. Nimetatud kontekstis on olulisemateks probleemideks, mis vajavad õigusteoreetilist käsitlust ja põhjalikku analüüsi järgmised: 1) avalike ülesannete eraõiguslikele isikutele üleandmise õiguslikud piirid; 2) avalike ülesannete eraõiguslikele isikutele üleandmise mudelid ja sellest tulenevad formaal-juriidilised eeldused avalike huvide, ülesannete täitmise kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamiseks; 3) avalike ülesannete üleandmise õiguslikud alused; 4) põhiõiguste tagamine avalike ülesannete täitmisel eraõiguslike isikute poolt, s.h. õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamise tagamine; 5) riikliku järelevalve teostamine eraõiguslike juriidiliste isikute üle, kes täidavad avalikke ülesandeid. Uurimistöö põhieesmärkideks on: 1) analüüsida avalike ülesannete eraõiguslikele isikutele üleandmise õiguslikke piire, s.h. põhiseaduslikke. Analüüs peab andma vastuse küsimusele, milliseid avalikke ülesandeid ei ole võimalik üle anda, milliseid saab piiratud ulatuses üle anda ja milliste osas vastav keeld puudub; 2) analüüsida avalike ülesannete eraõiguslikele isikutele üleandmise mudeleid ja leida vastus küsimusele, millised neist tagavad kõige optimaalsemalt ülesannete täitmise kvaliteedi ja kättesaadavuse, samuti isikute õiguste kaitse; 3) analüüsida avalike ülesannete eraõiguslikele isikutele üleandmise erinevaid õiguslikke aluseid ja leida vastus küsimusele, millised neist tagavad kõige paremini avalike huvide realiseerimise ja ülesannete täitmise kvaliteedi; 4) analüüsida kuidas tagatakse põhiõiguste kaitse, s.h. õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamine avalike ülesannete täitmisel eraõiguslike isikute poolt; 5) analüüsida kuidas on kehtivas õiguses realiseeritud riikliku järelevalve teostamine ning milliste õiguslike ning haldustehniliste meetodite abil on võimalik suurendada riikliku järelevalve efektiivsust avalike ülesannete eraõiguslikele isikutele üleandmise eel ning nende täitmise käigus.
During the last decade, many countries have paid serious attention to the efficiency of public administration and the introduction of private sector practices into the public sector. A burning issue has been the growing pressure on public budgets. In Estonia, those issues, including the delegation of public functions to private entities have emerged in the last few years. However, the delegation of public functions is not only a question of efficiency, but is closely tied to legal and legal theoretical aspects. In this context, the main issues that demand theoretical legal analysis and a thorough analysis, are: 1) the legally permissible extent of delegating public functions; 2) the models, legal instruments and formal prerequisites of delegating public functions in order to secure public interest, the quality of fulfilling the functions and accessibility to the delegated services; 3) the legal bases for delegating public functions; 4) the observation of basic rights by private entities fulfilling public functions, including the right to compensation for damages, as foreseen in the Estonian Constitution; 5) the mechanisms of state supervision over the private entities fulfilling public functions. The main goals of the projects are: 1) to analyze the legal, including the constitutional boundaries, to the delegation of public functions. The analysis should answer the question, which public functions cannot be delegated, which functions can be delegated only to a limited extent and which functions can be delegated freely; 2) to analyze the instruments of delegating public functions and answer the question which of the various instruments provide optimal guarantees as regards to the quality and accessibility of the service and the protection of rights of persons; 3) to analyze the various legal bases for delegating public functions and answer the question, which of those provide the best guarantee of protecting public interest and the quality of services; 4) to analyze how basic rights continue to be protected, including how compensation for damages caused by the private entity fulfilling public functions can be secured; 5) to analyze how the current legal system regulates the state supervision over private entities fulfilling public functions and which legal and administrative measures can be used in order to increase the efficiency of state supervision over the private entities fulfilling or proposing to fulfil public functions.