This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Estonian Science Foundation Research Grant" project ETF7127
ETF7127 "Study of electrospray ionization (1.01.2007−31.12.2010)", Koit Herodes, University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University, University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old).
ETF7127
Elektropihustusionisatsiooni uurimine
Study of electrospray ionization
1.01.2007
31.12.2010
R&D project
Estonian Science Foundation Research Grant
Field of researchSubfieldCERCS specialtyFrascati Manual specialtyPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.11. Chemistry and Chemical TechnologyP300 Analytical chemistry 1.3. Chemical sciences (chemistry, other allied subjects)100,0
InstitutionRolePeriod
University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistrycoordinaator01.01.2007−31.12.2007
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu Universitycoordinaator01.01.2008−31.12.2010
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)coordinaator01.01.2008−31.12.2010
PeriodSum
01.01.2007−31.12.2007232 800,00 EEK (14 878,63 EUR)
01.01.2008−31.12.2008232 800,00 EEK (14 878,63 EUR)
01.01.2009−31.12.2009223 488,00 EEK (14 283,49 EUR)
01.01.2010−31.12.2010203 160,00 EEK (12 984,29 EUR)
57 025,04 EUR

Elektropihustusionisatsiooni liides (ESI) on kaasaegne vahend lahuse kujul olevate proovide sisestamiseks massispektromeetrisse (MS). ESI ionisatsiooni protsess on keeruline, raskesti ennustatav ja sõltub väga paljudest parameetritest. Instrumentaalsete parameetrite kõrval tuleb arvestada keemilistega: - analüüdi struktuur, happe-aluse omadused, polaarsus jmt. - analüüdi lahustamiseks kasutatud solvendi omadused (polaarsus, keemistemperatuur jne). Käesolevas projektis pakume me välja ESI ionisatsiooni efektiivsuse kvantitatiivse määramise meetodi ja plaanime koostada skaala erinevate ainete ESI ionisatsiooni efektiivsustest. Leitud ionisatsiooni efektiivsusi on kavas seostada ainete ja mobiilfaasi omadustega ning seeläbi luua võimalused uute ainete ionisatsiooniefektiivsuste ennustamiseks. Projekti tulemusena loodav ionisatsiooni efektiivsuse skaala on kasutatav ainete LC-MS analüüsiks sobivuse hindamisel. Seosed ionisatsiooni efektiivsuse ja solvendi omaduste vahel võimaldavad leida parimaid tingimusi LC-MS analüüside läbiviimiseks. Nimetatud tulemused aitavad vähendada LC-MS analüüsimeetodite väljatöötamisele kuluvat aega ning parandada analüüside määramispiiri.
Electrospray ionization intersface (ESI) is modern technigue of introduction analyte solutions into mass-spectrometers (MS). ESI ionization process is complicated, ionization is hard to predict and depends on a variety of parameters. Along with instrumental parameters one has to consider the chemical ones: - properties of analyte (structure, acid-base properties, polarity etc.) - properties of solvent used for the introduction of analyte (polaarsus, boiling point etc.) In the current project we propose a method for the quantitative determination of ESI ionization efficiency and we plan to construct a scale of ESI ionization efficiencies for several compounds. An attempt will be made to correlate the determined ionization efficiency values with the properties of the compounds and solvents. Such correlations would enable to predict the ionization efficiencies of new compounds. The scale of ESI ionization efficiencies created during the project can be used to assess whether some new substance can be analyzed by LC-MS or not. Relationships between the ionization efficiency and solvent properties help to optimize conditions for LC-MS analysis. As a result time required for LC-MS method development reduces and of limits of detection improve.