See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Teadus- ja arendusasutuste uurimisteemade sihtfinantseerimine (SF)" projekt SF0192109s02
SF0192109s02 (SF0192109s02) "Helicobacter pylori infektsioon ja gastroduodenaalne patoloogia: peremehest ja mikroobist sõltuvate tegurite roll infektsiooni kliinilises väljundis (krooniline gastriit, peptiline haavand, maovähk). (1.01.2002−31.12.2006)", Oleg Kurtenkov, Tervise Arengu Instituut.
SF0192109s02
Helicobacter pylori infektsioon ja gastroduodenaalne patoloogia: peremehest ja mikroobist sõltuvate tegurite roll infektsiooni kliinilises väljundis (krooniline gastriit, peptiline haavand, maovähk).
Helicobacter pylori infection and gastroduodenal pathology: host-dependent and microbial factors in clinical outcome of the infection (chronic gastritis, peptic ulcer, gastric cancer.
1.01.2002
31.12.2006
Teadus- ja arendusprojekt
Teadus- ja arendusasutuste uurimisteemade sihtfinantseerimine (SF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
3. Terviseuuringud3.1. BiomeditsiinB500 Immunoloogia, seroloogia, transplantoloogia3.1. Biomeditsiin (anatoomia, tsütoloogia, füsioloogia, geneetika, farmaatsia, farmakoloogia, kliiniline keemia, kliiniline mikrobioloogia, patoloogia)100,0
AsutusRollPeriood
Tervise Arengu Instituutkoordinaator01.01.2002−31.12.2006
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.20061 004 000,00 EEK (64 167,30 EUR)
01.01.2003−31.12.2003725 000,00 EEK (46 335,95 EUR)
01.01.2004−31.12.2004900 000,00 EEK (57 520,48 EUR)
01.01.2002−31.12.2002730 000,00 EEK (46 655,50 EUR)
01.01.2005−31.12.2005976 000,00 EEK (62 377,77 EUR)
277 057,00 EUR

Helicobacter pylori (H. pylori) infektsioon on tihedalt seotud gastroduodenaalse patoloogia- ja maovähiga, mille levik Eestis on suur. Nii bakteriaalsed virulentsustegurid kui ka peremeesorganismi reageerimise iseärasused mõjutavad peremehe põletikureaktsiooni ja vähieelseid histoloogilisi muutusi. Selles suhtes võib peremehe immuunvastust nii lokaalsel kui ka süsteemsel tasandil pidada peremees-mikroob vahekorra integraalseks näitajaks, mis määrab H.pylori infektsiooni kliinilise väljundi. Eesmärk: Hinnata immunoloogiliste mehhanismide rolli H.pylori ga seotud haiguste patogeneesis ja kliinilises tagajärjes. Tööülesanded: uurida peremeesorganismi H.pylori vastase immuunvastuse haiguse-spetsiifilisi (vähk vs.healoomulised haigused) omadusi. analüüsida H.pylori rakumembraani antigeenspektrit ja peremeesorganismi immuunvastust erilise tähelepanuga kasvajaseoselistele antigeenidele. uurida H.pylori infektsiooni mõju kasvajavastasele resistentsusele ja maovähihaigete elulemusele. Uurida peremeesorganismi tegureid, mis mõjutavad H.pylori vastast resistentsust. Iseloomustada riski- ja prognostilisi tegureid, mis mõjutavad maovähki ja vähieelseid seisundeid. Uurimisgrupid: vähi erineva lokalisatsiooniga ja krooniliste gastroduodenaalsete haigustega haiged, terved isikud. Uurimismaterjal: veeniveri, kasvaja- ja normaalne kude, H.pylori kultuurid. Meetodid: otsene, kihiline (sandwich) ja konkurentne ELISA, kus kasutatakse autoloogilisi ja allogeenseid H.pylori antigeene ning loomulikke ja sünteetilisi kasvajaseoselisi glükokonjugaate; afiinne kromatograafia; lektiin-ELISA; elektroforees; immunoblotting; immunokeemilised meetodid. Kliinilis-immunoloogilised seosed, dünaamilised uuringud ja elulemuse analüüs. Koostöö: Tartu Ülikool (prof. R.Uibo), ÜMPI (R.Sikut), Karolinska Instituut, Rootsi (L.Engstrand), Lundi Ülikool, Rootsi (T.Wadström), Bioorgaanilise Keemia Instituut, Moskva (N.Bovin), Buffalo Ülikool, USA (K.Rittenhouse-Olson). Vrije Ülikool, Holland (S.Mensdorff-Pouilly). Oodatavad tulemused: Leida uusi kliinilise tähtsusega immunoloogilisi markereid, mis iseloomustaksid ja lubaksid ennustada H.pylori infektsiooni kulgu ning kliinilist tagajärge individuaalsel tasemel. Kõrge mao adenokartsinoomi riskiga isikute iseloomustamine H.pylori ravinäidustuste parandamiseks.
Helicobacter pylori (H. pylori) infection is closely related to gastroduodenal pathology and gastric cancer which prevalence in Estonia is high. Both bacterial virulence factors and host response polymorphism contribute to the degree of the host inflammatory response and precancerous histology changes. In this respect, host immune response at the local and systemic level may be considered as integral indicator of host-microbe interplay which determines the clinical outcome of H.pylori infection. General aim: to evaluate the role of immunologic mechanisms which may contribute to the pathogenesis and clinical outcome of H.pylori- associated diseases. Specific aims: to study the disease specific (cancer vs. benign) features of host immune response to H.pylori. to analize the antigenic spectrum of H.pylori cell membrane antigens and the host immune response polymorphism with special attention to tumor-associated antigens. to study the possible impact of H.pylori infection on anti-tumor resistance and the survival of patients with gastric cancer. to study host factors that influence the resistance to H.pylori infection. to characterize the risk and prognostic factors that contribute to gastric cancer and premalignant conditions. Material: patients with various cancers, chronic gastroduodenal diseases, healthy individuals (n = 600); peripheral blood, tumor and normal tissue, H.pylori cultures. Methods: direct, sandwich and competitive ELISAs using autologous and allogenic H.pylori antigens, natural and synthetic tumor-associated glycoconjugates, affinity chromatography, lectin-ELISA, electrophoresis, immunoblotting, immunohistochemistry. Clinico-immunological correlations, follow-up study and survival analysis. Cooperation: Tartu University (R.Uibo), ÜMPI (R.Sikut), Karolinska Institute, Sweden (L.Engstrand), Lund University, Sweden (T.Wadström), Institute of Bioorganic Chemistry, Moscow (N.Bovin), Buffalo University, USA (K.Rittenhouse-Olson). Vrije University, the Netherlands (S.Mensdorff-Pouilly). Expected results: The finding of new immunological markers of clinical importance that characterize and predict the course of H.pylori infection and its clinical outcome at the individual level. The characterisation of individuals at high risk of developing gastric adenocarcinoma to improve the indications for the treatment of H.pylori infection.