See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF5836
ETF5836 (ETF5836) "Fenoloogiliste trendide seosed keskkonnategurite muutustega Eesti näitel (1.01.2004−31.12.2006)", Rein Ahas, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond.
ETF5836
Fenoloogiliste trendide seosed keskkonnategurite muutustega Eesti näitel
Attribution of phenological changes: Estonian case study
1.01.2004
31.12.2006
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedT510 Kronoloogia, vanusemääramise tehnoloogia1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskondkoordinaator01.01.2004−31.12.2006
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.2005155 882,35 EEK (9 962,70 EUR)
01.01.2004−31.12.2004160 000,00 EEK (10 225,86 EUR)
01.01.2006−31.12.2006159 000,00 EEK (10 161,95 EUR)
30 350,51 EUR

Fenoloogilistes aegridades esinevad muutused on kaasajal üheks oluliseks kliimamuutuste mõju avastamise ja analüüsimise teemaks. Fenoloogiliste trendide olemasolu on tänaseks põhjalikult kirjeldatud, tänu kvaliteetsele andmebaasile on vastavasisulised uuringud võimalikud ka Eestis. Uurimusi, mis selgitaksid välja trendide põhjusi ja seoseid muutuvate keskkonnatingimustega, on vähe tehtud. Tänu sellele on Valitsustevahelise Kliimamuutuste Paneeli (IPCC) 4 kliimamuutuste raporti II peatüki põhiteemaks Maal registreeritud looduslike muutuste (lumi, jää, fenoloogia, areaalid jms) põhjuste väljaselgitamine - "attribution". Käesoleva projekti eesmärgiks on fenoloogiliste trendide põhjuste selgitamine Eesti andmebaasi näitel ja tulemuse rakendamine kliimamuutuste põhjuste ja tagajärgede seostamisel: 1) selgitada fenoloogilisi trende põhjustavad tegurid; 2) analüüsida nende tegurite toimemehhanisme organismidele; 3) tõestada, mil määral on toimuvad muutused seotud inimmõju ja/või looduslike protsessidega; 4) varustada otsusetegijaid ja teadlasi parema infoga muutuva maailma mõistmiseks ja ohjamiseks; Üheks oluliseks eesmärgiks on TÜ geograafia instituudi fenoloogia uurimisgrupi teadmiste ja oskuste laiendamine pikemaajalise ja sihipärase projekti abil, milleks astutakse järgmisi samme: 1) Analüüsiks sobiva andmebaasi koostamine, sh vaatlusandmete sidumine vaatluskoha looduslike tingimustega. 2) Metoodika koostamine, eesmärgiga kasutada uuemaid meetodeid seoste uurimisel, sh lainekeste analüüs, Bayesi tõenäosustel põhinev analüüs ning fenoloogilised mudelid. 3) 2. ja 3. aastal keskendutakse analüüsile ja metoodika täiustamisele. Lisandub vajadus materjalide vahendamiseks IPCC 2 töögrupiga ja otsuselangetajatele (kliimamuutuste rahvusvahelised ja rahvuslikud protsessid) arusaadavate üldistuste tegemine ja publitseerimine. Esialgses kavas on publitseerida 3 aasta jooksul 5-7 CC artiklit.
Changes in phenological timeseries provide a significant topic for determining and analysing the impact of climate change. By now, the existence of phenological trends has been described thoroughly and due to high-quality database such studies are carried out also in Estonia. Studies that would find out causes behind trends and their connections to changing environmental conditions have been carried out less. Therefore the main topic in the II chapter of the 4. report about climate change in the Intergovernmental Panel of Climatic Change (IPCC) is dedicated to establishing the causes for natural changes (snow, ice, phenology, areas etc.) registered on Earth - "attribution". The aim of the current project is attribution of cause of phenological trends on the basis of Estonian case study and applying the results in linking the causes of climate change with the results: 1) establishing factors that cause phenological trends; 2) analysing the impact of those factors on organisms; 3) prove to what extent are these changes connected to human activities and/or processes in nature 4) provide decision makers and scientists with more sufficient data for understanding and controlling the changing world; A significant aim of the phenological research group of Geography Institute of Tartu University is expanding their knowledge and skills with a help of a long-term and purposeful project. The following steps are going to be taken: 1) Compiling a database that is fit for analysis, linking observation data with natural conditions at the observation spot. 2) Working out methodology, with an aim of using more recent methods like Wavelet analysis, an analysis based on Bayes`s probabilities and phenological models, in studying connections. 3) Work during the 2nd and the 3rd year will be concentrated on analysis and methodology improvement. There is going to be a need for exchanging materials with IPCC 2 workgroup and making clear generalisations for decision makers (international and national processes of climate changes) and publishing them.