"Muu" projekt 3.4-23/1064
3.4-23/1064 "Taimede geneetilise ressursi ülemaailmsele aruandele (II) Eesti taimede geneetilise ressursi ekspertarvamuse koostamine ja rahvusvahelise põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi lepingu koosolekutel eksperdi osalemine 2009. aastal (1.01.2009−31.12.2009)", Külli Annamaa, Jõgeva Sordiaretuse Instituut, Eesti Taimekasvatuse Instituut.
3.4-23/1064
3.4-23/1064
Taimede geneetilise ressursi ülemaailmsele aruandele (II) Eesti taimede geneetilise ressursi ekspertarvamuse koostamine ja rahvusvahelise põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi lepingu koosolekutel eksperdi osalemine 2009. aastal
Expert opinion on the situation of the Estonian plant genetic resources for food and agriculture for the Second Report on the State of the World’s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
Taimede geneetilise ressursi ülemaailmsele aruandele (II) Eesti taimede geneetilise ressursi ekspertarvamuse koostamine ja rahvusvahelise põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi lepingu koosolekutel eksperdi osalemine 2009. aastal
1.01.2009
31.12.2009
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB225 Taimegeneetika4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Jõgeva Sordiaretuse Instituutkoordinaator01.01.2009−31.12.2009
Eesti Taimekasvatuse Instituutkoordinaator01.01.2009−31.12.2009
AsutusRiikTüüp
Põllumajandusministeerium
PerioodSumma
01.01.2009−31.12.200965 500,00 EEK (4 186,21 EUR)
4 186,21 EUR
siseriiklik leping

2009. aastal koostas FAO teise ülemaailmne taimede geneetilise ressursi seisundi hindamise aruande (SOW-2). Jõgeva SAI koordineeris ekspertarvamuse koostamist vastavate tegevuste kohta Eestis 1997-2009. aastal. Aruanne koostamisel kaeti järgmised teemad: in situ ja ex situ säilitamine, geneetiliste ressursside kasutamine, riiklikud programmid, koolitus, seadusandlus, regionaalne ja rahvusvaheline koostöö, ligipääs geneetilistele ressurssidele ja kasutamisest tulenev kasu jaotamine, tootjate õigused, geneetiliste ressursside panus toiduks kasutamisel, turvalisus ja säästev areng. FAO kokkuvõte arvamuse esitanud riikide: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/017/ak528e.pdf FAO avaldas esitatud 34-leheküljeline ekspertarvamuse põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kohta Eestis veebilehel: ftp://ftp.fao.org/ag/agp/countryreports/EstoniaFINALCR.pdf Osaleti Euroopa Liidu põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside komisjoni istungi ettevalmistaval töökoosolekul Brüsselis ja FAO geneetiliste ressursside komisjoni korralisel 12. sessioonil Roomas, kus kooskõlastati SOW-2 ettevalmistamist ja Euroopa liikmesriikide tegevusest ning funktsioonide jaotamisest.
FAO prepared the Second Report on the State of the World’s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Jõgeva PBI coordinated the preparations for the report about the state and assessment of Estonian plant genetic resources during 1997-2009. The following topics were covered: The state of in situ management, The state of ex situ management, The state of use, The state of National Programmes, Training and legislation, The state of regional and international collaboration, Access to plant genetic resources and sharing of benefits, arising out of their use and farmers’ rights, The contribution of PGRFA management to food, Security and sustainable development.
KirjeldusProtsent
Katse- ja arendustöö100,0