See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7492
ETF7492 "3-7-aastaste laste keelelise arengu leksikaalsed ja grammatilised seaduspärad (1.01.2008−31.12.2011)", Renate Pajusalu, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
ETF7492
3-7-aastaste laste keelelise arengu leksikaalsed ja grammatilised seaduspärad
The lexical and grammatical regularities in the linguistic development of 3-7 year old children
1.01.2008
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus6.2. Keeleteadus ja kirjandus100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskondkoordinaator01.01.2008−31.12.2011
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008216 000,00 EEK (13 804,92 EUR)
01.01.2009−31.12.2009207 360,00 EEK (13 252,72 EUR)
01.01.2010−31.12.2010207 360,00 EEK (13 252,72 EUR)
01.01.2011−31.12.201113 252,80 EUR
53 563,16 EUR

Uurimuse eesmärgiks on välja selgitada mõnede oluliste grammatiliste ja leksikaalsete kategooriate omandamine 3-7-aastastel lastel. Eesti keeleteaduses on kuigivõrd tegeldud väikelaste keelelise arenguga, grammatika tekkimise, sõnavara ja süntaksi omandamise algstaadiumitega. Siiani ei ole Eesti lingvistikas palju tegeldud laste keelelise arengu hilisema staadiumiga, mis järgneb esimestele noomeni ja verbi morfoloogilistele vormidele. Käesolev projekt keskendub nelja kategooria omandamisele. Grammatikast vaadeldakse eelkõige 1) tegumoe ning 2) aspekti kategooriat; leksikaalsetest kategooriatest 3) kvantoreid ja 4) ajasõnu. Samas ei välistata, et projekti raames tegeldakse ka mõnede muude kategooriatega. Meetodina kasutatakse nii psühholingvistilist eksperimenti (lausete ja piltide omavaheline sidumine) kui traditsioonilisemat materjali kogumist reaalses kasutussituatsioonis. Mõnede uurimisprobleemide puhul tuleb kasutada ka täiskasvanute keele korpuseid (eelkõige Tartu Ülikooli suulise kõne korpust). Rahvusvaheline koostöö Rahvusvahelises koostöös on olulisim osalemine Euroopa Teadusfondi projekti COST Action A33 Crosslinguistically Robust Stages of Children's Linguistic Performance töös (praegu ametlikud liikmed Maigi Vija ja Reili Argus, assotsieerunud liige Renate Pajusalu). Projektil on eelkõige teoreetiline suunitlus, kuid tulemusi saab kasutada laste kõnehäirete diagnoosimisel ja arengu ennustamisel. Eestis puuduvad usaldusväärsed andmed koolieelikute eakohase taseme kohta, teistes maades läbi viidud uuringud aga viitavad tugevale seosele tekstiloome ja –mõistmise ning hilisema õppeedukuse vahelise seose kohta. Lapsekeele uurimine annab olulist informatsiooni keele olemuse kohta. Kuna suurem osa lapsekeele uurimustest on tänapäeval tehtud indoeuroopa keelte materjalile tuginedes, on ülimalt oluline teise struktuuriga keelte uurimine.
The aim of the research project is to study the acquisition of some of the more important grammatical and lexical categories of 3-7 year old children. Within Estonian linguistics, some research has been done on child language development, the development of grammar, and the initial stages of vocabulary and syntax acquisition. Thus far, the later stage of child language development, which follows the initial noun and verb morphological forms, has not been studied. The focus of the present project is on the acquisition of four categories. From the domain of grammar, the categories of 1) voice and 2) aspect are studied; and from the domain of lexis, 3) quantifiers and 4) temporal words. At the same time, it is possible that other categories will also be studied within the framework of the project. Both, psycholinguistic experiments (the joining of sentences to pictures) as well as more traditional data collection from actual language use, are used as methods. For some of the research questions, adult language corpora have to be used (first and foremost, the spoken language corpus of Tartu University). Internationall cooperation will be mostly with the European Science Foundation programme COST Action A33 Crosslinguistically Robust Stages of Children's Linguistic Performance (at present, the official members are Maigi Vija and Reili Argus, Renate Pajusalu is the associate member). The project has, first and foremost, theoretical implications, but the results may also be used in diagnosing children’s speech impairments and predicting their development. In Estonia, there is no reliable data on the level of the pre-schoolers; however, research carried out in other countries shows that there is a strong correlation between text creation and comprehension and between the later academic success. Studying child language gives valuable information about the essence of language in general. Because nowadays majority of the research data on child language is based on Indo-European languages, it is vital that other languages with different structure are also studied.