"Muu" projekt SFLGR11036
SFLGR11036 "Peipsiveere vanausuliste murraku, kultuuri ja ajaloo uurimistulemuste avaldamine (1.04.2011−31.07.2012)", Irina Külmoja, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Maailma keelte ja kultuuride kolledž, Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut.
SFLGR11036
Peipsiveere vanausuliste murraku, kultuuri ja ajaloo uurimistulemuste avaldamine
Publication of results of Lake Peipus Western coast old-believers dialects, culture and history research
Peipsiveere vanausuliste murraku, kultuuri ja ajaloo uurimistulemuste avaldamine
1.04.2011
31.07.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH401 Dialektoloogia6.2. Keeleteadus ja kirjandus100,0
AsutusRiikTüüp
Kultuuriministeerium
PerioodSumma
01.04.2011−31.07.20124 500,00 EUR
4 500,00 EUR

Peipsiveere põlisvenelaste (vanausuliste ning õigeusuliste) kultuur ja keel on osa Eesti kultuurist ning selle säilitamine on oluline kogu Eesti kultuurile. Põliselanike maailmapilt, vaimulik ja materiaalne traditsioon avaldub eelkõige nende keeles, st murrakus, mis aga kaob kiiresti. Praegu on see aeg, millal veel saab ja tuleb murdekeelt koguda ja säilitada. See on oluline ka selle rahvakillu identiteedi ja kultuurimälu säilitamiseks, arendamiseks ning järgnevatele põlvkondadele edastamiseks. TÜ vene keele õppetool tegeleb Peipsi lääneranniku, põhiliselt vanausuliste, murrete salvestamise ja uurimisega aastast 1995. Aktiivsem töö on toimunud alates 2003. aastast kolme projekti raames, neist osa koostöös Venemaa TA Vene Keele Instituudi murdeuurijatega. Selle tulemusena saab väita, et Eesti territooriumil on vanausuliste murded säilinud paremini, kui Peipsi idarannikul Pihkva oblastis, kus neid on tugevasti mõjutanud kirjakeel. Viimaste aastate jooksul on avaldatud kaks köidet "Eesti vanausuliste ajaloost ja kultuurist" (I – 2004, II – 2007). On kogunenud suur murdearhiiv, milles on ligi 400 tundi salvestisi. Vaid väike osa sellest on avaldatud. Projekti eesmärk on litereerida avaldamiseks olemasolevaid murdetekste, koostada, trükiks ette valmistada ja välja anda "Eesti vanausuliste ajaloost ja kultuurist" 3. köide, mis on TÜ vene keele toimetistesarja "HUMANIORA: LINGUA RUSSICA" osa. Sari on eelretsenseeritav ning sellel on rahvusvaheline toimetuskolleegium. Eelmised köited on saanud nii Eesti-sisese, kui ka rahvusvahelise tunnustuse, sh on nad väga populaarsed ka vanausuliste endi seas, olles üheks identiteedi ja kultuurimälu edastamise vahendiks. Traditsiooniliselt koosneb köide kahest osast: teadusartiklid ja murdetekstid. Viimased kujutavad endast vanausuliste suulisi jutustusi murdeuurijate kommentaaridega. Seega esimene tegevus oleks murdetekstide valik, litereerimine ja kommenteerimine. Teadusartiklite autorid on TÜ-st, TLÜ-st, ERM-st, Ajalooarhiivist, S.-Peterburgi RÜ-st, Venemaa TA Vene Keele Instituudist. Väljaannet kavatsetakse tasuta levitada Peipsiveere vanausuliste kogudustes, raamatukogudes, muuseumides, koolides. Osa tiraažist jääks õppetooli vahetusfondi, mille kaudu see jõuab uurijateni, teistesse raamatukogudesse ja muuseumidesse (ERM, EKM) jm.
KirjeldusProtsent
Alusuuring100,0