See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF8769
ETF8769 "Spinnpolarisatsiooni efektid top-kvargi protsessides ja uus füüsika (1.01.2011−31.12.2014)", Stefan Groote, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut.
ETF8769
Spinnpolarisatsiooni efektid top-kvargi protsessides ja uus füüsika
Spin polarization effects in top quark processes and new physics
1.01.2011
31.12.2014
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP210 Elementaarosakeste füüsika, kvantväljade teooria 1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)100,0
PerioodSumma
01.01.2011−31.12.201115 120,00 EUR
01.01.2012−31.12.201215 120,00 EUR
01.01.2013−31.12.201315 120,00 EUR
01.01.2014−31.12.201415 120,00 EUR
60 480,00 EUR

Kvantkromodünaamika (QCD) ja elektronõrga interaktsiooni parandite analüütiline arvutamine polariseeritud W bosoni lagunemisprotsessile W - > Q + qbar ühe silmuse lähenduses, võttes arvesse (erinevaid) kvarkide massiparameetreid. Sarmiga koostiskvargi massi määramine lõpliku energia summeerimisreeglite kaudu, kasutades erinevaid resummeerimistehnikaid ja optimiseerimisprotseduure, et saavutada suhtelise parameetri sõltumatus tulemusest. Raskete kvarkide efektiivse teooria (HQET) sobituskordajate arvutamine kvargi-gluuoni kolmpunkt-verteksile kuni QCD teise järguni, võttes arvesse tulemuse sõltuvust või sõltumatust kalibratsioonist; esimest järku HQET-paranduste arvutamine barüonilisele Isgur-Wise funktsioonile tagasipõrke nullpunkti lähedal, kasutades mitmesilmuseliste arvutuste vahendeid HQET jaoks. Võimalike mitte-standardsete (anomaalsete skalaar-, pseudoskalaar- ja tensor-tüüpi) interaktsioonide panuste arvutamine ja analüüs top kvargi paari tekke protsessis ristpolariseeritud e+ e- -kimpude ja gamma gamma-kimpude põrgetel. Tuleviku Rahvusvahelise Lineaarpõrguti (ILC) tundlikkuse hinnang mittestandardsetele vastastikmõjudele e+ e- - ja gamma gamma -rezhiimides.
Analytical calculation of one-loop QCD and electroweak corrections to the decay process W - > Q + qbar of the polarized W boson, taking into account the (different) quark mass parameters. Finite energy sum rule determination of the constituent charm quark mass using different resummation techniques and optimization procedures in order to gain relative parameter independence of the result. Calculation of HQET matching coefficients of the quark-gluon three-point vertex up to second order in QCD, including considerations about the gauge dependence or independence of the result; calculation of first order HQET corrections to the baryonic Isgur-Wise function near the zero-recoil point, using tools from multiloop calculations for the HQET. Calculation and analysis of the contributions of possible non-standard (anomalous) interactions (scalar-, pseudoscalar- and tensor-type interactions) to top pair production processes in the collisions of transversely polarized e+ e- beams and gamma gamma beams. Estimation of the sensitivities of the future International Linear Collider (ILC) to the non-standard interactions in e+ e- and gamma gamma modes.
Nelja-aastase perioodi jooksul tehtud fenomenoloogilised arvutused võtsid arvesse elementaarosakeste kahte peamist karakteristikut - massi ja spinni. Analüüsisime detailselt polariseeritud W-bosoni lagunemist LHC kiirendil vaadeldud raskete kvarkide paariks, arvestades kvantkromodünaamika (KKD) esimest järku parandeid. Arvutused andsid selgust ka 2012. aastal vaadeldud Higgsi bosoni lagunemiskanalite osas. Pidades silmas tuleviku lineaarkiirendit, esitasime tulemused polariseeritud vaadeldavate suuruste jaoks nii boson- kui fermionlagunemistes, jällegi KKD esimese järguni. Multikvark-olekute (penta- ja tetrakvargid) KKD-parandid said kõige efektiivsemalt esitatud, kasutades konfiguratsiooniruumi tehnikaid. Need tehnikad lubasid meil tõestada diferentsiaalvõrrandeid, mis on olulised erinevate massidega päikesetõusu diagrammi arvutamiseks. Kõrgemate spinnidega olekute probleeme sai lahendatud "dünaamilise" vastastikmõju printsiibi abil, mis toetub kindlalt Poincare rühmale. Elementaarosakeste massispektriga seotud probleeme käsitleti meetoditel, mis baseeruvad kaootiliste stringide kontseptsioonil, kombineerituna renormeerimise ja rühmateooria aspektidega.