"Institutsionaalne uurimistoetus" projekt IUT20-32
IUT20-32 "Evolutsioonilised ja kaasaegsed protsessid imetajate ja nende patogeenide populatsioonides (1.01.2014−31.12.2019)", Urmas Saarma, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut.
IUT20-32
Evolutsioonilised ja kaasaegsed protsessid imetajate ja nende patogeenide populatsioonides
Evolutionary and contemporary processes in populations of mammals and their pathogens
1.01.2014
31.12.2019
Institutsionaalne uurimistoetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB320 Süstemaatiline botaanika, zooloogia, zoogeograafia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt50,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB280 Loomaökoloogia1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt50,0
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.2014116 600,00 EUR
01.01.2015−31.12.2015116 600,00 EUR
01.01.2016−31.12.2016116 600,00 EUR
01.01.2017−31.12.2017116 600,00 EUR
466 400,00 EUR
583000,00

Taotletava projekti eesmärgiks on välja töötada uusi lähenemisi ja meetodeid analüüsimaks ökoloogiliselt ja epidemioloogiliselt oluliste imetajate ning nende patogeenide populatsioone mõjutavaid evolutsioonilisi ja kaasaegseid protsesse. Tuvastamaks suurima mõjuga üldisi ja liigispetsiifilisi faktoreid, on plaanis analüüsida ajaloolisi, keskkonna-, geograafilisi ja inimmõjusid globaalsete ja lokaalsete populatsioonimustrite moodustumisel. Samuti on plaanis läbi viia riskianalüüs, ennustamaks ajalis-ruumilisi kontakte, mis võivad viia infektsioossete haiguste ülekandeni metsikutelt imetajatelt koduloomadele ja inimestele. Käesoleva projektil on lisaks fundamentaalteaduslikult originaalsete probleemide lahendamisele ka väga selged rakenduslikud keskkonna- ja tervisekaitselised eesmärgid, mis on olulised nii kohalikus kui rahvusvahelises kontekstis - projekti tulemuste põhjal tehakse ettepanekud kaitse- ja ohjamiskavade ning tervisekaitsega seotud arengustrateegiate koostamiseks.
This project aims to develop novel approaches and methods to bring new insights into the past and contemporary processes influencing populations of ecologically and epidemiologically important mammals and their pathogens. To identify congruent and specific population processes among mammals and their pathogens we will evaluate the influence of historical, environmental, geographical and anthropogenic factors on the formation of global and local population genetic patterns. Risk assessment will also be used to identify temporal and spatial contacts that may influence the transmission of infectious diseases from wild mammals to domestic animals and humans. The project will be highly relevant from a scientific perspective and will have great applied value for nature conservation, management and healthcare: its results will be used to help government institutions develop conservation and management plans for mammals, and health-care strategies against zoonotic diseases.

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Urmas SaarmadoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, terioloogia juhtivteadur (1,00) Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond, terioloogia õppetooli juhataja (1,00) Tartu Ülikool, ökoloogia ja maateaduste instituut, terioloogia õppetool: Alates 5.05.2014 terioloogia õppetooli juhataja. Alates 01.06.2015 terioloogia juhtivteadur Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Vanemteadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019

Põhitäitjad (4)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Epp MoksdoktorikraadEST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Jaanus RemmdoktorikraadOÜ Rewild, Asutaja, Juhatuse liige; Tartu Ülikooli spin-off; www.rewild.ee Erinevad tööd looduse ja teaduse valdkonnas, sh. topograafiline ja elustiku kaardistamine, loomastiku ekspertiis erinevates planeeringutes, statistiline andmeanalüüs, õpetamine, trükiste kujundamine Norra Põllumajandus- ja Keskkonnauuringute Instituut, Külalisteadur Turu Ülikool, Soome, Järeldoktor Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, zooloogia teadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Egle TammelehtdoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond, terioloogia teadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Harri ValdmanndoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia õppetool, zooloogia lektor (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019

Täitjad (11)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Peeter AnijalgmagistrikraadEST / ENG01.01.2014−31.12.2019
John DavisondoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Teadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Maris HindriksondoktorikraadTartu Ülikool, Bioloogia ja Ökoloogia ning elustiku kaitse bakaluareuse- ja magistriõppe programmijuht (0,50)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Marju KeisdoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, zooloogia teadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Raido KontmagistrikraadEST / ENG01.01.2015−31.12.2019
Leidi LaurimaadoktorikraadEST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Ragne OjamagistrikraadEST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Liivi PlumermagistrikraadEST / ENG01.01.2015−31.12.2019
Egle SoemagistrikraadEST / ENG01.01.2015−31.12.2019
Karmen SülddoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia õppetool; doktorant EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Ants TullmagistrikraadEST / ENG01.01.2017−31.12.2019
Projektid
Projekt
IUT20-32; "Evolutsioonilised ja kaasaegsed protsessid imetajate ja nende patogeenide populatsioonides"; Urmas Saarma;
LLOOM13051; "Metsise (Tetrao urogallus) elupaigakvaliteeti määravate tegurite kompleksuuring"; Urmas Saarma;
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Laurimaa, L; Süld, K; Davison, J; Moks, E; Valdmann, H; Saarma, U. (2016). Alien species and their zoonotic parasites in native and introduced ranges: the raccoon dog example. Veterinary Parasitology, 219, 24−33.10.1016/j.vetpar.2016.01.020.
Rannamäe, E; Lõugas, L; Niemi, M; Kantanen, J; Maldre, L; Kadõrova, N; Saarma, U. (2016). Maternal and paternal genetic diversity of ancient sheep in Estonia from the Bronze Age to the Post-Medieval Period, and comparison with other regions in Eurasia. Animal Genetics, 47, 2, 208−218.10.1111/age.12407.
Knuuttila, A.; Aaltonen, K.; Virtala, A-M. K.; Henttonen, H.; Isomursu, M.; Leimann, A.; Maran, T.; Saarma, U.; Timonen, P.; Vapalahti, O.; Sironen, T. (2015). Aleutian mink disease virus in free‐ranging mustelids in Finland ‐ a cross‐sectional epidemiologic and phylogenetic study. Journal of General Virology, 96, 56−61.10.1099/vir.0.000081.
Marcinkute, A.; Šarkunas, M.; Moks, E.; Saarma, U.; Jokelainen, P.; Bagrade, G.; Laivacuma, S.; Strupas, K.; Sokolovas, V.; Deplazes, P. (2015). Echinococcus infections in the Baltic region. Veterinary Parasitology, 213 (3-4), 121−131.10.1016/j.vetpar.2015.07.032.
Laurimaa, L; Davison, J; Süld, K; Plumer, L; Oja, R; Moks, E; Keis, M; Hindrikson, M; Kinkar, L; Laurimäe, T; Abner, J; Remm, J; Anijalg, P; Saarma, U. (2015). First report of highly pathogenic Echinococcus granulosus genotype G1 in dogs in European urban environment. Parasites & Vectors, 8 (182), 182.10.1186/s13071-015-0796-3.
Laurimaa, L.; Süld, K.; Moks, E.; Valdmann, H.; Umhang, G.; Knapp, J.; Saarma, U. (2015). First report of the zoonotic tapeworm Echinococcus multilocularis inraccoon dogs in Estonia, and comparisons with other countries inEurope. Veterinary Parasitology, 212, 200−205.10.1016/j.vetpar.2015.06.004.
Leimann, A; Knuuttila, A; Maran, T; Vapalahti, O; Saarma, U. (2015). Molecular epidemiology of Aleutian mink disease virus (AMDV) in Estonia, and a global phylogeny of AMDV. Virus Research, 199, 55−61.10.1016/j.virusres.2015.01.011.
Laurimaa, L; Davison, J; Plumer, L; Süld, K; Oja, R; Moks, E; Keis, M; Hindrikson, M; Kinkar, L; Laurimäe, T; Abner, J; Remm, J; Anijalg, P; Saarma, U. (2015). Noninvasive detection of Echinococcus multilocularis tapeworm in urban area, Estonia. Emerging Infectious Diseases, 21 (1), 163−164.10.3201/eid2101.140136.
Knapp, J.; Gottstein, B.; Saarma, U.; Millon, L. (2015). Taxonomy, phylogeny and molecular epidemiology of Echinococcus multilocularis: from fundamental knowledge to health ecology. Veterinary Parasitology, 213, 85−91.10.1016/j.vetpar.2015.07.030.
Süld, K; Valdmann, H; Laurimaa, L; Soe, E; Davison, J; Saarma, U. (2014). An Invasive Vector of Zoonotic Disease Sustained by Anthropogenic Resources: The Raccoon Dog in Northern Europe. PLoS ONE, 9 (5), e96358.10.1371/journal.pone.0096358.
Bidon, T; Janke, A; Fain, SR; Eiken, HG; Hagen, SB; Saarma, U; Hallström, BM; Lecomte, N; Hailer, F (2014). Brown and polar bear Y chromosomes reveal extensive male-biased gene flow within brother lineages. Molecular Biology and Evolution, 31 (6), 1353−1363.10.1093/molbev/msu109.
Plumer, L; Davison, J; Saarma, U. (2014). Rapid urbanization of red foxes in Estonia: distribution, behaviour, attacks on domestic animals, and health-risks related to zoonotic diseases. PLoS ONE, 9 (12), e115124.10.1371/journal.pone.0115124.
Oja, R.; Zilmer, K.; Valdmann, H. (2015). Spatiotemporal Effects of Supplementary Feeding of Wild Boar (Sus scrofa) on Artificial Ground Nest Depredation. PLoS ONE, 10 (8), 1/11−11/11.10.1371/journal.pone.0135254.
Oja, Ragne; Kaasik, Ants; Valdmann, Harri (2014). Winter severity or supplementary feeding—which matters more for wild boar? Acta Theriologica, 59 (4), 553−559.link.springer.com/article/10.1007/s13364-014-0190-0.
Juhendamised
Juhendamised
Villu Soon, doktorikraad, 2014, (juh) Urmas Saarma, A phylogenetic revision of the Chrysis ignita species group (Hymenoptera: Chrysididae) with emphasis on the northern European fauna ((Kuldherilaste (Hymenoptera: Chrysididae) Chrysis ignita liigirühma fülogeneetiline revisjon rõhuasetusega Põhja-Euroopa faunal), Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond.
Liina Veske, magistrikraad, 2014, (juh) Egle Tammeleht; Urmas Saarma; Jaanus Remm, Pruunkaru tekitatud kahjustuste ajaline ja ruumiline jaotumine ning nende seos karude arvukuse ja küttimisega, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia õppetool.
Liina Kinkar, magistrikraad, 2014, (juh) Urmas Saarma, Põistang-paelussi (Echinococcus granulosus) genotüüpide eristamine ja fülogeograafia Euroopas , Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond.
Teivi Laurimäe, magistrikraad, 2014, (juh) Urmas Saarma, Põistang-paelussi fülogeograafia Aasias ning Kesk- ja Lõuna-Ameerikas, ning mitokondriaalse DNA rekombinatsioon eri genotüüpide vahel, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond.
Ly Lindman, doktorikraad, 2016, (juh) Toomas Tammaru; Jaanus Remm, The ecology of protected butterfly species in Estonia (Kaitsealuste päevaliblikate ökoloogia Eestis), Tartu Ülikool.
Ants Tull, magistrikraad, 2015, (juh) Epp Moks, Koertega (Canis lupus familiaris) levivad siseparasiidid Eesti linnades, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
Galina Oskar, magistrikraad, 2014, (juh) Egle Tammeleht; Marek Vahula, Hallhaigru (Ardea cinerea) kolooniakoha valikust, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia õppetool.
Maarja Kuuspu, magistrikraad, 2015, (juh) Egle Tammeleht, Mägra (Meles meles) elupaiganõudlused urukoha valikul Mandri-Eestis, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia õppetool.
Katri Pärna, magistrikraad, 2015, (juh) Egle Tammeleht; Anne Kull, Pruunkaru (Ursus arctos) talvitusalad Eestis: eelistused ja ruumiline mudel, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia õppetool.