See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7720
ETF7720 "Venelaste teise põlvkonna integratsioon Eestis (1.01.2008−31.12.2010)", Raivo Vetik, Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut.
ETF7720
Venelaste teise põlvkonna integratsioon Eestis
Integration of Second Generation Russians in Estonia
1.01.2008
31.12.2010
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS210 Sotsioloogia 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.50,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.13. RiigiteadusedS170 Poliitikateadused, administreerimine 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.50,0
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008195 600,00 EEK (12 501,12 EUR)
01.01.2009−31.12.2009187 776,00 EEK (12 001,07 EUR)
01.01.2010−31.12.2010187 800,00 EEK (12 002,61 EUR)
36 504,80 EUR

Antud projektis uuritakse Eestisse sisserännanud venelaste siin sündinud järeltulijate ehk teise põlvkonna immigrantide integratsiooni Eesti ühiskonnas võrdluses samaealiste eestlastest noortega ning poliitikaid, mis nende integratsiooni toetavad. Projekti keskne mõiste on integratsioon, mida mõistetakse vähemuste kaasamisena vastuvõtjamaa sotsiaal-majanduslikesse struktuuridesse ja ühiskonda. Me eristame struktuurset, kultuurilist, sotsiaalset ja identiteediga seotud integratsiooni. Projekti üheks eesmärgiks ongi integratsiooni nelja dimensiooni omavaheliste seoste uurimine kasutades lineaarse integratsiooni ja segmenteeritud integratsiooni mudeleid. Me käsitame nimetatud mudeleid alternatiivsete hüpoteesidena immigrantide integratsiooni dünaamika kohta. Oluliseks projekti eesmärgiks on testida empiiriliselt grantitäitja poolt eelmise ETF granti raames sõnastatud reaktiivse identiteedi hüpoteesi. Antud uuring ühendab endas nii kvantitatiivse kui ka kvalitatiivse analüüsi – sotsioloogilise küsitluse ja poliitikanalüüsi. Projekti metoodika põhineb rahvusvahelise uuringu TIES ‘The Integration of the European Second Generation’ teoreetilistele ideedele, me lähtume TIES projekti mõistetest, definitsioonidest, indikaatoritest ja moodulitest. Küsitluse sihtgrupiks on teise põlvkonna venelased vanuses 18-35, võrdlusgrupiks on samas vanuses eestlased. Küsitluse meetodiks on näost-näkku intervjuud respondentide kodudes ning need kestavad umbes 75 minutit. Küsimustik katab teemaderingi, mis on olulised uurimaks struktuurse, sotsiaalse, kultuurilise ja identiteediga seotud integratsiooni protsesse. Küsimustiku moodulid on järgmised: haridus, tööturg, sissetulek, kodu ja naabruskond, identiteet, sotsiaalsed suhted, transnatsionalism, keel, religioon, partneri valik ning vanemad. Uuringus viiakse läbi kokku 1000 standardiseeritud intevjuud Tallinnas ja Kohtla-Järvel. Poliitikanalüüs keskendub nii Eesti kui ka kohaliku taseme integratsioonipoliitikatele, aga samuti üldistele poliitikatele (haridussüsteemi areng ning haridussüsteemi ja tööturu seosed). Poliitikaanalüüs põhineb algallikate kvalitatiivsel uuringul, sisaldades integratsiooni programme ja dokumente, integratsiooni finantseerimisskeeme, intervjuusid nii poliitika kujundajate kui ka elluviiatega.
The proposed study looks at the patterns of integration of second generation Russians (i.e. Russian youth who have been borne in Estonia but whose parents (at least one of them) have immigrated to Estonia) and the policies that have and are being developed to support their integration. The central concept of the proposed study is integration, understood as the process by which minorities are incorporated into both the structures and the society of the receiving state. We differentiate between structural, cultural, social and identificational integration and study the relationship between these four different dimensions of integration, and thus the “patterns of integration” that characterize Estonia. We study the relationship along the models of linear integration and segmented integration in order to determine which model describes best the patterns of integration among second generation Russians. This project will treat these two models of integration as alternative hypotheses regarding the integration patterns of immigrants. The proposed study combines quantitative and qualitative analysis: sociological survey and policy study. The project draws inspiration from the international research project ‘The Integration of the European Second Generation’ (TIES) following the concepts, definitions, indicators, and questionnaire modules of the TIES project. The target group of the survey consists of second generation Russians aged 18-35, and they will be compared to the native-born group of the same age. The policy study includes analysis of Estonian national and local level integration policies, as well as generic policies (on development of educational systems and linkage between educational system and labour market). Policy analysis will be based on qualitative study of primary sources: integration programs, stakeholders, and financing schemes, and on interviews with both policymakers and those in charge of implementation. The interviews will be carried out in order to better understand both the ideology driving the policy packages and the challenges regarding implementation.