"Muu" projekt LLTMI17193
LLTMI17193 "Merekeskkonna seisundihinnangu, teemadel bioloogiline mitmekesisus ning merepõhja ja veesamba kooslused (MSRD tunnused 1, 4 ja 6), koostamine (3.04.2017−12.03.2018)", Georg Martin, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut.
LLTMI17193
Merekeskkonna seisundihinnangu, teemadel bioloogiline mitmekesisus ning merepõhja ja veesamba kooslused (MSRD tunnused 1, 4 ja 6), koostamine
Compilation of status report on MSFD D1, 4 and 6
3.04.2017
12.03.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia 1.6 Bioteadused100,0
PerioodSumma
03.04.2017−12.03.201837 000,00 EUR
37 000,00 EUR
riigisisene TA ettevõtlusleping

Töö eesmärgiks on: 1. olulisemate liikide (nt mändvetikad, merihein, agarik, põisadru) sügavusleviku, koosluste seisundi ja ohtruse ning oportunistlike vetikaliikide osakaal koosluse biomassist indikaatorite väljaarendamine; 2. MSRD tunnuste 1, 4 ja 6 keskkonnasihtide ülevaatamine ja kvantifitseerimine; 3. MSRD tunnuste 1, 4 ja 6 keskkonnaandmete kogumine ning kogutud andmete põhjal tunnuste 1, 4 ja 6 bioloogiline mitmekesisus ning merepõhja ja veesamba kooslused seisundihinnangu ja -analüüsi koostamine kogu Eesti merealale tervikuna nii tunnuste kui nende kriteeriumite kaupa; 4. fütoplanktoni funktsionaalsete rühmade sesoonse dünaamika indikaatori väljaarendamine; 5. 2018 hinnangu aruandluseks Euroopa Komisjoni aruandelehtede MSRD tunnuste 1, 4 ja 6 osa täitmiseks vajaliku sisendi andmine; 6. osalemine HELCOM HOLAS II projektis zooplankton expert network ja phytoplankton expert network, mille eesmärgiks on HELCOM tuumindikaatorite väljatöötamised; 7. osalemine HELCOM HOLAS II projektis intersessional expert network on benthic habitat monitoring, mille eesmärgiks on HELCOMi kahe tuumindikaatori väljatöötamine, sh töörühma juhtimine; 8. osalemine HELCOM HOLAS II lõpparuande koostamise protsessis andes oma teemavaldkonna sisendi.
Aim of the work is: to develop status assessment indicators for most important benthic species to review and revise criteria of MSFD descriptors 1, 4 and 6 to perform status assessment for Estonian waters for MSFD D1, 4 and 6 to participate in wor of expert groups of HELCOM
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0