See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu" projekt EKKM14-333
EKKM14-333 "ERÜ osalemine AILA-Europe töös ning iga-aastase rakenduslingvistika kevadkonverentsi korraldamine (1.01.2014−31.12.2018)", Külli Kuusk, Eesti Rakenduslingvistika Ühing.
EKKM14-333
ERÜ osalemine AILA-Europe töös ning iga-aastase rakenduslingvistika kevadkonverentsi korraldamine
1.01.2014
31.12.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika 6.2. Keeleteadus ja kirjandus100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Rakenduslingvistika Ühingkoordinaator01.01.2014−31.12.2018
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.20142 000,00 EUR
01.01.2015−31.12.20152 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.20162 000,00 EUR
01.01.2017−31.12.20172 000,00 EUR
01.01.2018−31.12.20182 000,00 EUR
10 000,00 EUR

Projekt on EKKM II eesti keele mooduli tugitegevus. Osalemine erialakonverentsidel on oluline osa uurija teadustegevusest: (konverentsi)teesid on esmane ja kiireim viis publitseerida oma uurimistulemused ning sellele järgnev (konverentsi)ettekanne tulemuste esmaesitlus laiemale auditooriumile. Eesti Rakenduslingvistika Ühing korraldab perioodiliselt igal aastal rakenduslingvistikakonverentsi, milles osaleb sadakond uurijat kõigist eesti keele uurimisvaldkondadest. Konverentsi põhiprogrammi sektsioonid katavad "Eesti keele arengukava 2011–2017" kesksed valdkonnad: keelekorraldus (ptk 3), eesti keele uurimine (ptk 4), keeletehnoloogia (ptk 5) ning keeleõpe (ptk 6) ja selle rakendused. Kõiki nimetatud valdkondi käsitletakse ERÜ konveretsidel eri vaatenurkadest, lähtudes konverentsi peateema rõhuasetusest. Kuigi Eesti Rakenduslingvistika Ühing on "Eesti keele arengukava 2011–2017" oskuskeelekorralduse põhitäitja, annab ühingu korraldatav akenduslingvistikakonverents esindusliku ülevaate aasta jooksul tehtavast eesti keele uurimise rakenduslikest väljunditest. 2016. aastal Eestisse kutsutud AILA-Europe aastakonverents paigutab eesti keele alase teadustöö rahvusvahelisse konteksti. Sel viisil toetab projekt "Eesti keele arengukava 2011–2017" kõigi meetmete tegevusi, samuti rahvusvahelist keelekoostööd (meede 11). ERÜ eesmärk on 1) jätkata aktiivset koostööd AILA-Europe'iga ning 2) korraldada iga-aastast rakenduslingvistika kevadkonverentsi. ERÜ tööd juhib viieliikmeline juhatus, praeguse juhatuse voliaeg lõpeb 2016. aastal, käesoleva projektiperioodi keskel. Ühingu kasvav liikmeskond, juhatuse ja kõigi liikmete tegevusaktiivsus annab kindluse, et projektiperioodiks, st järgmiseks 5 aastaks kavandatud tegevused ja võetud kohustused täidetakse täies mahus. 1. Rakenduslingvistika kevadkonverentsi ülesanne on koondada Eesti rakenduslingviste, arendada erialast suhtlust ja koostööd ning anda asjaosalistele ülevaade kõigi eesti rakenduslingvistika valdkondade hetkeseisust, projektidest ning uusimatest uurimissuundadest. ERÜ korraldustoimkond valib keskse konverentsiteema, mis aga ei välista mis tahes muid rakenduslingvistikaga kokkupuutuvaid käsitlusi. Kõik korraldajatele saadetud esinemisettepanekud vaadatakse läbi üldises korras. Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel. Konverents on prii kõigile asjast huvitatuile. Osalejate ja ettekannete arvu poolest on rakenduslingvistika kevadkonverents Eesti suurim regulaarselt igal aastal korraldatav lingvistikaüritus. 2. Projektiperioodi tähtsaim ülesanne on korraldada 2016. aastal Tallinnas Euroopa rakenduslingvistide keskne üritus AILA-Europe Meeting and Junior Researchers‘ Meeting. 2013. aasta Dublini konverentsil osales 140 rakenduslingvisti 20 Euroopa riigist ning ka meretagustest riikidest, kolmepäevasel konverentsil peeti paralleelsektsioonides 80 ettekannet. ERÜ eesmärk on samaväärne suurüritus korraldada Tallinnas aprillis 2016. Vähendamaks riski, et AILA-Europe juhtkomitee muudab otsust toetada Tallinna kandidatuuri, on ERÜ kutsunud kokku algatustoimkonna (Margit Langemets (ERÜ), Krista Kerge (ERÜ, TLÜ), Maria-Maren Sepper (ERÜ), Halliki Põlda (TLÜ), Helle Metslang (TÜ), Külli Kuusk (ERÜ)) ja arutanud toimumisaega, toimumiskohta ja võimalikke peateemasid. AILA-Europe juhtkomiteele tehakse ettepanek korraldada Tallinna konverents ERÜ tavapärase rakenduslingvistikakonverentsi ajal 28.-30. aprillil 2016 teemapealkirjaga "Media and Communication in the Digital Age". Digiajastu keelekasutus on hetkel aktuaalne ning võimaldab väga erinevaid ettekandeid ja mitmekesist lähenemist. Konverentsi alateemad täpsustuvad, ERÜ-poolne eesmärk on Euroopas seni üsna keeleõppekeskset rakenduslingvistikat avardada käsitlusviisidega, mis on esindatud pea kõigil ERÜ kevadkonverentsidel ning kajastatud "ERÜ aastaraamatus": leksikograafia ja arvutisõnastikud, keeletehnoloogia, kommunikatsiooni vormid ja kanalid, korpuslingvistika jpm. Konverents toimuks Tallinna Ülikooli konverentsiruumides ning kasutaks Tallinna Ülikooli konverentsikeskuse professionaalset teenust. Konverentsi reaalset ettevalmistamist alustatakse kevadel 2015, läbirääkimised AILA-Europe juhtkomiteega peetakse mais 2014 Jyväskyläs ja 2015 Winterthuris. Kuigi AILA-Europe konverentsid on tavakohaselt osavõtumaksuga, nii ka Tallinna konverents 2016. aastal, ei kata vähese sissetulekuga noorte /tavaliselt doktorantide/ konverentsi osavõtumaks enamasti kõiki kulusid; samuti katab korraldajamaa kokkuleppeliselt alati kogu AILA-Europe juhtkomitee liikmete kõik kulud (v.a sõit), mis võivad ulatuda keskmiselt 12–15 inimese puhul kuni 1200–1500 euroni. Neid asjaolusid arvestades suureneb 2016. aastal ERÜ konverentsitegevuse rahastamisvajadus ning EKKM II-st taotletav toetus paari tuhande euro võrra.
Projektiperioodil jätkus ERÜ iga-aastaste kevadkonverentside tava ning koostöö AILA-Europe võrgustikuga.