See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF9300
ETF9300 "Temporaalsus eesti ja vene keeles (1.01.2012−31.12.2015)", Irina Külmoja, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
ETF9300
Temporaalsus eesti ja vene keeles
Temporality in Estonian and Russian
1.01.2012
31.12.2015
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH380 Võrdlev keeleteadus6.2. Keeleteadus ja kirjandus50,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH352 Grammatika, semantika, semiootika, süntaks 6.2. Keeleteadus ja kirjandus50,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskondkoordinaator01.01.2012−31.12.2015
PerioodSumma
01.01.2012−31.12.20129 000,00 EUR
01.01.2013−31.12.20139 000,00 EUR
01.01.2014−31.12.20149 000,00 EUR
01.01.2015−31.12.20159 000,00 EUR
36 000,00 EUR

Projekti põhieesmärgiks on leida kahes kõrvutatavas keeles (eesti ja vene) sarnasusi ja erinevusi aja semantika väljendamisel keele eri tasanditel: lausekonstruktsioonides, leksikas ja fraseoloogias, teksti ja situatsiooni moodustajates ning analüüsida neid leidmaks täpsemaid vasteid. Uuringu teoreetiliseks aluseks on funktsionaalne grammatika, mis lähtub keelendite funktsioonist tekstis, arvestab keelendite kasutust, määrates ka nende pragmaatilised varjundid. Temporaalsuse funktsionaal-semantilise välja (aja semantikat väljendav erinevatesse keeletasanditesse kuuluvate keelendite korrastatud hulk) osana analüüsitakse ka taksist. Onomasioloogiline uuringusuund võimaldab täiendada kontrastiivanalüüsi metoodikat. Eesti ja vene keele uurijate koondamine ühte projekti võimaldab võtta kasutusele erinevate koolkondade saavutused. Tulemusi saab kasutada keeleõppes, võõrkeeleõpetajate ettevalmistuses, võõrkeeleõpikute ja kakskeelsete sõnastike koostamisel, tõlkepraktikas ja -teoorias.
The aim of the project is to trace and analyse the similarities and differences in expressing the semantics of temporality in the languages contrasted (Estonian and Russian). The project is situated within the theoretical framework of functional contrastive grammar, proceeding from the functions of linguistic units in texts. The project will study the use and pragmatic nuances of different linguistic units in the Estonian and the Russian language, with a view to finding more precise equivalents. The functional-semantic field (an ordered set of linguistic expressions of various levels that express the semantics of temporality) will also embrace taxis. Combining Estonian and Russian researchers in one project will make it possible to use achievements of different academic schools. The results of the project can be used in language teaching, training of foreign language teachers, compilation of foreign language textbooks and bilingual dictionaries, translation theory and practical translation.
2012 - 2015. aastail on projektitäitjatelt ilmunud 1 monograafia ja 42 artiklit eelretsenseeritavais väljaannetes Eestis, Lätis, Poolas, Saksamaal ja Venemaal. Veel 4 on ilmumas 2016. a. Esinetud on 30 ettekandega rahvusvahelistel konverentsidel, 4 grandi lõppseminaril. 2014. a on ilmunud kogumik ”Antropotsentrism keeles ja kõnes”, milles käsitleti ka temporaalsust, kogumik kajastub Thomson Reuters Web of Science™ andmebaasis. Ettekannetes ja publikatsioonides käsitleti eesti keele ajavorme, temporaalsust eesti- ja venekeelsetes suhtlusvõrgustikes, ärisuhtluses, temporaalsuse diskursiivanalüüsi, tõlketekstide temporaalarhitektoonikat, eesti ja vene verbi ajavormide metafoorkasutust, temporaalsust vanausuliste murdes, taksise kategooriat eesti ja vene keeles. Toimus Sirje Kupp-Sazonov doktoritöö „Grammatika rollist vene-eesti tõlkes verbi ajavormide näitel“ (monograafia; juhendaja Irina Külmoja) edukas kaitsmine. Uurimisteemast on välja kasvanud Helle Metslangi projekt eesti transitiivverbidega lausete andmebaasi loomisest.